Oferta

UBEZPIECZENIA DLA FIRM | KOMPLEKSOWA OFERTA

 

Jakie korzyści osiągnie Twoja firma

dzięki współpracy z naszą kancelarią brokerską?

 • kompleksowy outsourcing ubezpieczeń,
 • najniższe składki na rynku,
 • pomoc w likwidacji szkód,
 • zmniejszenie liczby polis,
 • wyrównanie okresów ubezpieczenia,
 • odpowiednio wczesne przypomnienia o rocznicy każdej zawartej polisy,
 • pomoc w uporządkowaniu kwestii bezpieczeństwa w firmie,
 • uporządkowanie i uproszczenie procesów obsługi polis.

 

Z jakim ubezpieczeniami dla firm mamy doświadczenie?

Kliknij poniżej na interesujące Cię ubezpieczenie i sprawdź nasze kompetencje!

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm:

Ubezpieczenia majątku firmowego:

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia osobowe

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY

 

Ubezpieczenie dla firmy – kompleksowe wsparcie

Niezależnie od branży, warto ubezpieczyć swoją firmę. Jest to bezpieczne rozwiązanie, gwarantujące poczucie spokoju Tobie i Twoim pracownikom. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie dla firmy. Jednak to nie wszystko – nasze wsparcie dla małych i średnich firm, a także dla największych przedsiębiorstw to coś więcej.

Ubezpieczenie firmy – audyt i doradztwo

Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego kojarzy się przede wszystkim z doradztwem w zakresie wyboru umowy ubezpieczenia. Rzeczywiście, informujemy naszych klientów, jak wygląda aktualna, rynkowa oferta ubezpieczeniowa, a następnie podpowiadamy najlepsze ubezpieczenie firmowe. Jednak zarówno w przypadku zarówno małych, jak i średnich firm oraz największych przedsiębiorstw naszą pracę rozpoczynamy od audytu.

Czym jest audyt? To określenie potrzeb Twojej firmy. Zapoznajemy się ze specyfiką działania przedsiębiorstwa, z rodzajem i wartością majątku firmy, potencjalnymi zagrożeniami i prawdopodobieństwem ich pojawienia się. Dzięki temu możemy wskazać, jakie ubezpieczenia dla biznesu będą potrzebne w przypadku danej firmy. W przypadku większości firm standardem jest propozycja ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia OC. Zawsze warto ubezpieczyć wartościowy sprzęt elektroniczny, czy firmową flotę pojazdów. Ostatecznie jednak zakres ubezpieczenia dla firmy powinien być uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności.

Doradzamy nie tylko w zakresie typu niezbędnego ubezpieczenia dla firm, ale także wybieramy odpowiednie oferty ubezpieczeniowe. Przykładowo ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników powinno być wyższe w firmach, gdzie charakter wykonywanej pracy niesie za sobą wyższe ryzyko wypadku.

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa – negocjacje i dalsza pomoc

W kolejnym kroku na życzenie klienta reprezentujemy go w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nadzorujemy realizację polisy, pilnujemy czy towarzystwo ubezpieczeniowe wywiązuje się z obowiązków w ramach ubezpieczenia. Pomagamy w tworzeniu aneksów, a także informujemy, kiedy ubezpieczenie przedsiębiorstwa dobiega końca, aby w porę przedłużyć umowę. Obsługujemy też grupowe ubezpieczenie, które wymaga szczególnej uwagi między innymi ze względu na zmieniającą się liczbę pracowników. Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony – chętnie przedstawimy dokładnie, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.