Ubezpieczenie firmy budowlanej

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie firmy budowlanej

Ubezpieczenie firmy budowlanej

Od czego rozpocząć dobre i kompleksowe ubezpieczenie firmy budowlanej? 

Na początku, brokerzy z naszej kancelarii wykonają dla Twojej firmy m.in: 

 • audyt fizyczny w siedzibie (m.in. dokumentując procesy produkcyjne, zabezpieczenia PPOŻ, sposoby magazynowania oraz świadcząc doradztwo co należy skorygować „na już”),
 • analizę dokumentacji związanej z bezpieczeństwem,
 • analizę dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych,
 • analizę posiadanego majątku, zawartych umów/kontraktów, specyfiki prowadzonej działalności,
 • wstępną kalkulację budżetu na program ubezpieczenia.

Tym samym najczęściej nie będzie możliwe, abyśmy przyjechali na pierwsze spotkanie z nowym klientem z gotową ofertą – wszyscy chcemy bowiem doprowadzić do zawarcia działających polis ubezpieczeniowych.

Im więcej wiemy o Twojej firmie, tym łatwiej dopasować nam dla niej kompleksowy program ubezpieczenia oraz ustalić sprawne procesy obsługi ubezpieczeń.  Niezależnie od tego, czy interesuje cię ubezpieczenie OC firmy budowlanej, czy też inny rodzaj kompleksowej ochrony, nasi pracownicy pomogą Ci w znalezieniu odpowiedniego produktu. Będzie on stanowił optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Program ubezpieczenia firmy budowlanej

Mając powyższy zestaw informacji oraz dokumentów możemy przystąpić do przygotowania kompleksowego programu ubezpieczenia firmy budowlanej. Jako brokerzy ubezpieczeniowi wysyłamy do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku tzw. zapytanie / slip brokerski. 

Warto zaznaczyć, że w zależności od tego jakiego rodzaju ubezpieczeń poszukujemy dla Twojej firmy, zapytanie będziemy musieli wysłać do różnych komórek organizacyjnych danego ubezpieczyciela (np. do jednego zespołu zapytanie dot. polis majątkowych, a do innego zespołu zapytanie dot. gwarancji ubezpieczeniowych).

W dużym uproszczeniu program ubezpieczenia firmy budowlanej można podzielić na:

 • polisy zabezpieczające mienie firmy,
 • polisy zabezpieczające odpowiedzialność cywilną firmy,
 • polisy związane z zatrudnionymi pracownikami,
 • ubezpieczenia finansowe (w tym m.in.: gwarancje ubezpieczeniowe).

 

ubezpieczenie firmy budowlanej

 

Ubezpieczenia majątkowe w firmie budowlanej

W części majątkowej programu ubezpieczenia firmy budowlanej warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Ubezpieczenia OC w firmie budowlanej

W „części OC” programu ubezpieczenia firmy budowlanej warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy (zarówno w związku z prowadzoną działalnością, jak i produktem wprowadzanym na rynek czy posiadanym mieniem; OC firmy może być zawarte jako polisa roczna lub pod wybrany kontrakt),
 • ubezpieczenie product recall (czy to jako rozszerzenie ogólnej polisy OC firmy czy jako dedykowane ubezpieczenie),
 • ubezpieczenie szkód w środowisku (czy to jako rozszerzenie ogólnej polisy OC  firmy czy jako dedykowane ubezpieczenie),
 • ubezpieczenie z tytułu czynności zawodowych (kluczowe będzie rozpoznanie czy takowe ryzyko występuje),
 • ubezpieczenie D&O (w przypadku członków zarządu / osób decyzyjnych w spółkach kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach).

OC pracodawcy w branży budowlanej jest jednym z tych ubezpieczeń, które nieraz może okazać się niezwykle przydatne. Jeżeli nie jesteś pewien, jaka ochrona ubezpieczeniowa najlepiej sprawdza się w przypadku firm budowlanych, nasi pracownicy z chęcią doradzą Ci, w jakie produkty warto zainwestować.

 

ubezpieczenie firmy budowlanej

 

Ubezpieczenia osobowe w firmie budowlanej

W „części osobowej” programu ubezpieczenia firmy budowlanej warto uwzględnić m.in.:

 • grupowe ubezpieczenie na życie pracowników (dobre ubezpieczenie grupowe sprawi, iż Twoja firma będzie bardziej konkurencyjna na rynku pracodawców),
 • ubezpieczenie zdrowotne / prywatną opiekę medyczną (jest to często spotykany pozapłacowy element wynagrodzenia pracowników),
 • grupowe ubezpieczenie NNW (dodatkowe wsparcie dla pracowników po wypadkach),
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (oczywiście tylko wtedy, kiedy pracownicy wyjeżdżają na zagraniczne delegacje).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ubezpieczenia finansowe w firmie budowlanej

W „części finansowej” programu ubezpieczenia firmy budowlanej warto uwzględnić m.in.:

 • gwarancje ubezpieczeniowe (dobrze wynegocjowana umowa w tym zakresie pozwoli zabezpieczać szybko i relatywnie tanio: wadia, należyte wykonanie umowy, usunięcie wad i usterek czy zwrot zaliczki),
 • ubezpieczenie należności handlowych (może okazać się przydatne zarówno w przypadku zabezpieczenia stałych kontrahentów, jak i jednorazowo dużych kontraktów).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Obsługa, serwis brokerski

Zawarcie dobrego i kompleksowego programu ubezpieczenia to jedno, jego sprawna obsługa to drugie. Dlaczego warto powierzyć obsługę ubezpieczeń Twojej firmy właśnie nam?

 • wynegocjujemy najlepszy możliwy program ubezpieczenia w założonym budżecie
 • pomożemy usprawnić i uprościć obsługę ubezpieczeń w Twojej firmie
 • pomożemy w stworzeniu wykazów mienia do polis oraz oszacowaniu odpowiednich sum ubezpieczenia (m.in. w oparciu o tabele SEKOCENBUD)
 • przygotujemy listę zagadnień i dokumentów do sprawdzenia przez BHP-owca
 • zgłosimy szkodę, przejmiemy cały proces jej likwidacji aż do wypłaty odszkodowania
 • w ciągu max 1 dnia roboczego odpowiemy na każde zapytanie/maila/telefon

 

Najlepsze ubezpieczenie firmy budowlanej

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie firm budowlanych. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu klientów o czym świadczą m.in. nasze referencje.

Posiadamy know-how dotyczące ubezpieczania różnych podmiotów w tej branży m.in.: firm instalatorskich, biur projektowych, budownictwa komercyjnego, budownictwa mieszkaniowego, produkcji konstrukcji stalowych, hal itp. Jeśli chcesz poznać cenę ubezpieczenia firmy budowlanej, skontaktuj się z nami!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.