Ubezpieczenie Cyber

ubezpieczenie cyber

Ubezpieczenie cyber

Atak hackerski, instalacja złośliwego oprogramowania, pishing, cyber-szpiegostwo – funkcjonowanie w sieci Internet generuje wiele potencjalnych ryzyk, których jeszcze kilka lat temu nie znaliśmy. Ciągły postęp technologiczny, zarządzanie bazami danych w chmurze czy praca zdalna stają się dodatkową pożywką dla cyber-przestępców. Czy ubezpieczenie cyber może być odpowiedzią na te bolączki?

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres polisy cyber ubezpieczyciele często dzielą na części, nazywane w ofertach/polisach tzw. sekcjami. Dla ułatwienia zrozumienia tego jak i kiedy może zadziałać to ubezpieczenie, należy wyodrębnić dwa rodzaje szkód – szkody u ubezpieczonego oraz szkody wyrządzone podmiotom trzecim (są to roszczenia, których co do zasady nie pokryje ubezpieczenie OC firmy).

 

Przykładowe szkody u ubezpieczonego

Podstawowy zakres ubezpieczenia cyber pokryje ochroną ubezpieczeniową (co do zasady):

 • koszty odzyskania/odtworzenia danych,
 • koszty śledztwa,
 • koszty obsługi prawnej,
 • koszty obrony,
 • koszty monitorowania transakcji,
 • koszty zawiadomienia poszkodowanych,
 • koszty związane z ochroną dobrego imienia firmy, obsługi PR,
 • koszty pokrycia kar, grzywien administracyjnych.

Polisę cyber można rozszerzyć również o m.in.: utracony po szkodzie zysk, uzasadnione koszty, mające na celu podtrzymania działalności firmy po incydencie czy koszty związane z wymuszeniem np. okupu.

 

Przykładowe szkody wyrządzone podmiotom trzecim

Podstawowy zakres ubezpieczenia cyber pokryje ochroną ubezpieczeniową (co do zasady):

 • roszczenia związane z utratą danych osobowych,
 • roszczenia związane z naruszeniem prywatności,
 • roszczenia związane z ujawnieniem informacji handlowych.

 

Wymogi dot. zawarcia polisy cyber

Przed zawarciem polisy ubezpieczyciele zobowiązują klienta do wypełnienia wniosku, który pozwala im ocenić ryzyko i skalkulować składkę. Ocena ryzyka następuje przede wszystkim w oparciu o listę kontrolną elementów mających wpływ na cyber-bezpieczeństwo w danej firmie – w większości wniosków pojawiają się następujące zalecenia:

 • konieczność posiadania i regularnego aktualizowania oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach,
 • konieczność tworzenia kopii zapasowej danych (najczęściej min. raz w miesiącu),
 • konieczność posiadania zabezpieczenia typu firewall,
 • konieczność posiadania i stosowania procedur RODO,
 • konieczność posiadania dokumentacji odnośnie dostępu konkretnych osób do baz danych,
 • konieczność posiadania planu ciągłości działania i odtworzenia danych po awarii,
 • konieczność stosowania tzw. mocnych haseł dostępowych,
 • konieczność stosowania tylko oryginalnego oprogramowania.

Część towarzystw ubezpieczeniowych wprost zaznacza we wniosku, że nie spełnienie którejś z ich wytycznych dyskwalifikuje możliwość zawarcia polisy. Tym samym powyższa lista powinna posłużyć jako punkt wyjścia do poprawy cyber-bezpieczeństwa w każdej firmie.

 

Ile kosztuje polisa cyber?

Składki minimalne (w zależności od ubezpieczyciela) zaczynają się już od 500-1000 zł rocznie i są kalkulowane najczęściej w oparciu o:

 • obrót roczny danej firmy,
 • wybraną sumę ubezpieczenia,
 • wybrany zakres dodatkowy,
 • ilość przetwarzanych danych,
 • branżę, w której funkcjonuje firma,
 • zakres terytorialny działalności firmy.

 

Kontakt

Poszukujesz ubezpieczenia cyber?

Obawiasz się ataku hackerskiego?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: