Ubezpieczenie cyber

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie cyber

Ubezpieczenie cyber

Atak hackerski, instalacja złośliwego oprogramowania, phishing, cyber-szpiegostwo – funkcjonowanie w sieci Internet generuje wiele potencjalnych ryzyk, których jeszcze kilka lat temu nie znaliśmy. Ciągły postęp technologiczny, zarządzanie bazami danych w chmurze czy praca zdalna stają się dodatkową pożywką dla cyber-przestępców. Czy ubezpieczenie cyber może być odpowiedzią na te bolączki?

 

Ubezpieczenie CYBER = Ubezpieczenie cybernetyczne

 

Co obejmuje ubezpieczenie cyber?

Zakres polisy cyber ubezpieczyciele zwyczajowo dzielą na części, nazywane w ofertach/polisach tzw. sekcjami. Dla ułatwienia zrozumienia tego jak i kiedy może zadziałać to ubezpieczenie, należy wyodrębnić dwa rodzaje szkód:

 • szkody u ubezpieczonego (tj. w firmie, która wykupiła polisę)
  oraz
 • szkody wyrządzone podmiotom trzecim (są to roszczenia, których co do zasady nie pokryje ubezpieczenie OC firmy).

 

Przykładowe szkody u ubezpieczonego

Podstawowy zakres ubezpieczenia cyber pokryje ochroną ubezpieczeniową:

 • koszty odzyskania/odtworzenia danych,
 • koszty śledztwa,
 • koszty obsługi prawnej,
 • koszty obrony,
 • koszty monitorowania transakcji,
 • koszty zawiadomienia poszkodowanych,
 • koszty związane z ochroną dobrego imienia firmy, obsługi PR,
 • koszty pokrycia kar, grzywien administracyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzenia polisy Cyber o poniższe elementy:

 • Utracone zyski po wystąpieniu szkody,
 • Koszty związane z wymuszeniem np. okupu,
 • Uzasadnione wydatki służące utrzymaniu firmy po szkodzie,
 • Bezpośrednią Stratę Finansową wynikającą z kradzieży środków pieniężnych na skutek dostępu do systemu przez osobę trzecią,
 • Awaryjne Koszty Reakcji na Zdarzenie poniesione w pierwszych 40 godzinach po wykryciu zdarzenia Cybernetycznego.

Szybka gwarancja uzyskania odszkodowania jest niezwykle istotna, jeśli nie chcesz narażać swojej firmy na podważenie reputacji biznesowej. Jeżeli działalność, którą prowadzisz, wymaga np. przetwarzania danych kart płatniczych, to w razie wycieku lub ataku hackerskiego powinieneś mieć możliwość wypłacenia swoim klientom stosownej rekompensaty. Wymaga tego Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli instytucja państwowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych należących do obywateli.

 

ubezpieczenie cyber

 

Przykładowe szkody wyrządzone podmiotom trzecim

Podstawowy zakres ubezpieczenia cyber pokryje ochroną ubezpieczeniową:

 • roszczenia związane z utratą danych osobowych,
 • roszczenia związane z naruszeniem prywatności,
 • roszczenia związane z ujawnieniem informacji handlowych.

W przypadku chęci rozszerzenia ochrony możesz zdecydować się np. na ubezpieczenie od wprowadzenia złośliwego oprogramowania. Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane w przypadku wykrycia pogorszenia bezpieczeństwa sieci informatycznej, do którego może dojść z wielu powodów – choćby przez awarię systemową. Dane Twoich klientów nie są wtedy bezpieczne.

 

Sumy ubezpieczenia

W zależności od wysokości przychodów, na rynku dostępne są różne sumy ubezpieczenia. Maksymalne kwoty ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, w zależności od ich przychodów, wynoszą:

 • 5 mln euro dla firm o przychodach do 250 milionów euro,
 • 5 mln euro dla firm o przychodach od 250 mln do 500 milionów euro,
 • 10 mln euro dla firm o przychodach powyżej 500 milionów euro.

 

Udział w szkodzie

Zwyczajowo, ubezpieczyciele w drodze negocjacji umożliwiają zejście z udziałem własnym w szkodzie do poziomu zerowego. W przypadku szkody, cała odpowiedzialność spoczywa wówczas po stronie ubezpieczyciela. Jednakże, jeśli szkoda cybernetyczna wynika z braku zainstalowania „łatki”, która usuwa powszechny problem bezpieczeństwa wśród hakerów, odpowiedzialność firmy wzrasta. Im dłużej dostępna jest łatka naprawiająca ten powszechny problem bezpieczeństwa, a firma nie podejmuje działań w celu jej instalacji – odpowiedzialność po stronie ubezpieczyciela może spaść do jedynych 5%. Oznacza to, że w przypadku szkody firma pokrywa 95% kosztów. Warto zatem zważać na regularne instalowanie nowych aktualizacji i łatek.

 

Wymogi dot. zawarcia polisy cyber

Przed zawarciem polisy ubezpieczyciele zobowiązują klienta do wypełnienia wniosku, który pozwala im ocenić ryzyko i skalkulować składkę. Ocena ryzyka następuje przede wszystkim w oparciu o listę kontrolną elementów mających wpływ na cyber-bezpieczeństwo w danej firmie – w większości wniosków pojawiają się następujące zalecenia:

 • konieczność uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla dostępu zdalnego,
 • konieczność posiadania i regularnego aktualizowania oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach,
 • konieczność tworzenia kopii zapasowej danych (najczęściej min. raz w miesiącu),
 • konieczność posiadania zabezpieczenia typu firewall,
 • konieczność posiadania i stosowania procedur RODO,
 • konieczność posiadania dokumentacji odnośnie dostępu konkretnych osób do baz danych,
 • konieczność posiadania planu ciągłości działania i odtworzenia danych po awarii,
 • konieczność stosowania tzw. mocnych haseł dostępowych,
 • konieczność stosowania tylko oryginalnego oprogramowania.

Część towarzystw ubezpieczeniowych wprost zaznacza we wniosku, że nie spełnienie którejś z ich wytycznych dyskwalifikuje możliwość zawarcia polisy. Tym samym powyższa lista powinna posłużyć jako punkt wyjścia do poprawy cyber-bezpieczeństwa w każdej firmie.

Już samo wprowadzenie powyższych punktów w życie może pozwolić na zniwelowanie ryzyka nieupoważnionego dostępu, wycieku danych lub innych niepożądanych sytuacji związanych z naruszeniem bezpieczeństwa i prywatności.

 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie cyber?

Składki minimalne (w zależności od ubezpieczyciela) zaczynają się już od 500-1000 zł rocznie i są kalkulowane najczęściej w oparciu o:

 • obrót roczny danej firmy,
 • wybraną sumę ubezpieczenia,
 • wybrany zakres dodatkowy,
 • ilość przetwarzanych danych,
 • branżę, w której funkcjonuje firma,
 • zakres terytorialny działalności firmy.

Nie wiesz, na jaki pakiet ubezpieczeniowy się zdecydować? Chętnie pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie.

 

Działalności poza apetytem ubezpieczyciela

Są branże, w których ubezpieczyciele niechętnie udzielają ubezpieczenia Cyber, ze względu na związane z nimi ryzyko lub charakter ich działalności, a należą do nich między innymi:

 • Podmioty publiczne
 • Firmy zajmujące się spedycją i logistyką
 • Linie lotnicze i lotniska
 • Przedsiębiorstwa Med-Tech
 • Media społecznościowe
 • Kryptowaluty

 

Usługi okołopolisowe

Ubezpieczyciele na polskim rynku, starając się zwiększyć świadomość dotyczącą bezpieczeństwa cybernetycznego, regularnie oferując bezpłatne usługi, takie jak aplikacje internetowe, które oceniają ryzyko ataku cybernetycznego związanego z prowadzeniem określonej działalności o konkretnym profilu.

 

Ubezpieczenie cyber dopasowane do Twojej firmy

Poszukujesz ubezpieczenia cyber? Obawiasz się ataku hackerskiego? Powierz znalezienie najlepszej ochrony profesjonalistom z branży!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.