Proces obsługi

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

 

Jako kancelaria brokerska stosujemy
dwa modele współpracy z klientem:

 

1. Stała współpraca oparta o wyłączną obsługę ubezpieczeń danej firmy

W ramach stałej współpracy zapewniamy naszym klientom m.in.:

 • dedykowanego opiekuna z imienia i nazwiska przypisanego do danej firmy,
 • odpowiedź na każde zapytanie w tym samym dniu roboczym,
 • audyt ubezpieczeniowy na początku współpracy,
 • szczegółowe porównania ofert (oszczędność czasu),
 • dążenie do wyrównania rocznic polis, optymalizacji ich ilości oraz kosztów,
 • stały nadzór nad rocznicami polis (przypomnienia najpóźniej 30 dni przed każdą rocznicą),
 • obsługę szkód,
 • zredukowanie do minimum formalności „ubezpieczeniowych”,
 • bieżące doradztwo,
 • punkt widzenia niezależny od ubezpieczycieli.

Nasza usługa w tym modelu nie kosztuje klienta nic, ponad koszty składek płacone do ubezpieczycieli.

 

2. Incydentalna współpraca na konkretne zlecenie (w tym również audyt ubezpieczeniowy)

Jesteśmy otwarci również na incydentalną współpracę z klientami firmowymi, którzy oczekują realizacji konkretnego zlecenia bez stałej obsługi. Naszą flagową usługę w tym zakresie stanowi audyt ubezpieczeniowy, wykonywany na zlecenie klienta, za ustalone wynagrodzenie.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.