Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Od czego rozpocząć dobre i kompleksowe ubezpieczenie firmy produkcyjnej? 

 

Na początku, brokerzy z naszej kancelarii wykonają dla Twojej firmy m.in: 

 • audyt fizyczny w siedzibie (m.in. dokumentując procesy produkcyjne, zabezpieczenia PPOŻ, sposoby magazynowania oraz świadcząc doradztwo dotyczące bieżącej sytuacji w firmie),
 • analizę dokumentacji związanej z bezpieczeństwem,
 • analizę dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych,
 • analizę posiadanego majątku oraz specyfiki prowadzonej działalności,
 • wstępną kalkulację budżetu na program ubezpieczenia.

Tym samym najczęściej nie będzie możliwe, abyśmy przyjechali na pierwsze spotkanie z nowym klientem z gotową ofertą – wszyscy chcemy bowiem doprowadzić do zawarcia działających polis ubezpieczeniowych.

Im więcej wiemy o Twojej firmie, tym łatwiej dopasować nam dla niej kompleksowy program ubezpieczenia oraz ustalić sprawne procesy obsługi ubezpieczeń. 

 

Najlepsze ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Najlepsze ubezpieczenie firmy produkcyjnej, to ubezpieczenie „szyte na miarę”.

Mając powyższy zestaw informacji oraz dokumentów możemy przystąpić do przygotowania kompleksowego programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej. Jako brokerzy ubezpieczeniowi wysyłamy do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku tzw. zapytanie / slip brokerski. 

W naszych rekomendacjach, które trafiają do klientów oczywiście uwzględniamy koszt ubezpieczenia firmy, jednak na pierwszym miejscu stawiamy „szczelną” ochronę ubezpieczeniową.

 

Program ubezpieczenia firmy produkcyjnej

W dużym uproszczeniu program ubezpieczenia firmy produkcyjnej można podzielić na:

 • polisy zabezpieczające mienie firmy,
 • polisy zabezpieczające odpowiedzialność cywilną firmy,
 • polisy związane z zatrudnionymi pracownikami,
 • ubezpieczenia finansowe (w tym m.in.: gwarancje ubezpieczeniowe).

 

ubezpieczenie firmy produkcyjnej

 

Ubezpieczenia majątkowe w firmie produkcyjnej

W części majątkowej programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej warto uwzględnić m.in.:

 

najlepsze ubezpieczenie firmy produkcyjnej

 

Ubezpieczenia OC w firmie produkcyjnej

W „części OC” programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej warto uwzględnić m.in.:

 

ubezpieczenie firmy produkcyjnej

 

Ubezpieczenia osobowe w firmie produkcyjnej

W „części osobowej” programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ubezpieczenia finansowe w firmie produkcyjnej

W „części finansowej” programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Obsługa, serwis brokerski

Zawarcie dobrego i kompleksowego programu ubezpieczenia to jedno, jego sprawna obsługa to drugie. Dlaczego warto powierzyć obsługę ubezpieczeń Twojej firmy właśnie nam?

 • wynegocjujemy najlepszy możliwy program ubezpieczenia w założonym budżecie
 • pomożemy usprawnić i uprościć obsługę ubezpieczeń w Twojej firmie
 • pomożemy w stworzeniu wykazów mienia do polis oraz oszacowaniu odpowiednich sum ubezpieczenia (m.in. w oparciu o wskaźniki SEKOCENBUD)
 • przygotujemy listę zagadnień i dokumentów do sprawdzenia przez BHP-owca
 • zgłosimy szkodę, przejmiemy cały proces jej likwidacji aż do wypłaty odszkodowania
 • w ciągu max 1 dnia roboczego odpowiemy na każde zapytanie/maila/telefon

Oczywiście tak samo sprawny serwis zapewniamy aranżując ubezpieczenie firmy usługowej.

 

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej przez brokera

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie firm produkcyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu klientów o czym świadczą m.in. nasze referencje. Ubezpieczenie hali produkcyjnej, mienia firmy czy OC firmy to dla nas chleb powszedni.

Posiadamy know-how dotyczące ubezpieczania różnych segmentów firm produkcyjnych m.in.:

 • produkcji mebli,
 • produkcji elementów z tworzyw sztucznych,
 • produkcji spożywczej,
 • produkcji dla automotive,
 • produkcji sprzętu elektronicznego,
 • produkcji elementów z metali,
 • produkcji maszyn,
 • recyclingu itd.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.