Ubezpieczenie firmy – jak wybrać najlepsze?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
najlepsze ubezpieczenie firmy

Najlepsze ubezpieczenie firmy

Wielokrotnie klienci oraz potencjalni klienci pytają nas o to jak wybrać najlepsze ubezpieczenie firmy. Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie – dla każdego przedsiębiorcy znaczenie mogą mieć inne, subiektywne elementy. Naszą rolą jako brokerów ubezpieczeniowych jest natomiast dobranie najlepszego zakresu ubezpieczenia, w założonym budżecie oraz obiektywne porównanie ofert zebranych z rynku.

 

Na co zwracają uwagę przedsiębiorcy podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej?

Do napisania tego artykułu zainspirowały nas wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez jednego z ubezpieczycieli tj. WIENER, którego przedstawiciele zapytali 300 przedsiębiorców o to, jakie kryteria są dla nich najważniejsze przy wyborze oferty ubezpieczenia firmy – poniżej graficzne zestawienie wyników:

kancelaria brokerska

Wyniki badania można interpretować dwojako. Z jednej strony fakt, że wysokość składki jest najważniejszym kryterium wyboru oferty należy uznać za niezbyt dobrą informację, często wypaczającą obraz możliwej do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony jednak na kolejnych miejscach znalazły się zakres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia firmy, co jest już bardzo dobrą informacją.

 

Wybór oferty ubezpieczenia firmy na podstawie wysokości składki

Wiecznie żywe jest w Polsce hasło CCC, czyli Cena Czyni Cuda. Trudno się dziwić, że przedsiębiorstwa wobec wzrastających kosztów działalności (podatki, media, koszty pracy, półproduktów…) starają się optymalizować koszty i oszczędzać wszędzie tam, gdzie się da.

Poszukiwanie najtańszej oferty ubezpieczenia w zdecydowanej większości przypadków kończy się nieszczelnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Zdecydowanie lepiej kupić jedno porządne ubezpieczenie OC firmy, zamiast dziurawej, słabej polisy OC firmy razem z byle jakim zakresem ochrony mienia.

 

Wybór oferty ubezpieczenia firmy na podstawie zakresu ubezpieczenia

Idealną sytuacją dla firmy jest możliwość wyboru oferty ubezpieczenia kierując się przede wszystkim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy budżet nie jest wyliczony co do złotówki, jest bardziej elastyczny, łatwiej skupić się na konstrukcji szczelnego programu ubezpieczenia. 

 

Wybór oferty ubezpieczenia firmy na podstawie sumy ubezpieczenia

Zdarza się, że porównując dwie oferty ubezpieczenia OC firmy ubezpieczyciele w podobnej składce oferują wyższe sumy ubezpieczenia (w skrajnym przypadku udało nam się wynegocjować 20 razy wyższą sumę ubezpieczenia w tej samej składce!). Nie jest to regułą, dlatego tym bardziej cieszy, że w pierwszej trójce najważniejszych kryteriów wyboru oferty ubezpieczenia firmy przedsiębiorcy wskazują wysokość sumy ubezpieczenia.

 

Wybór oferty ubezpieczenia firmy na podstawie marki

Jak pokazują wyniki ankiety, firma świadcząca ubezpieczenie ma duże znaczenie w ostatecznym wyborze ubezpieczyciela firmy. Jest to jednak kryterium dość subiektywne, często kierujące uwagę zarządzających firmami w kierunku znanych, dużych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jako brokerzy porównując oferty dla klientów bierzemy pod uwagę m.in.: zakres ochrony ubezpieczeniowej, standing finansowy ubezpieczyciela (tj. jego wynik techniczny), nasze doświadczenia z likwidacji szkód, podejście do odnowienia polis – absolutnie dla nas brokerów wybór ubezpieczenia na podstawie samej marki / „logo” nie wchodzi w grę!

 

Wybór oferty ubezpieczenia firmy na podstawie profesjonalnego doradztwa brokera

To kryterium wyboru oferty, znajdujące się w pierwszej piątce, świadczy o tym, że przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają rolę pośrednika ubezpieczeniowego w procesie negocjacji i zawarcia umowy ubezpieczenia.

Trudno się dziwić – zarządzający firmą mają wiele spraw na głowie, a ubezpieczenia są zagadnieniem, które można w pełni outsource’ować na doświadczoną kancelarię brokerską.

 

Kancelaria brokerska

Większość przedsiębiorców odczuwa zdecydowaną poprawę obsługi ubezpieczeń firmowych w kontakcie z doświadczonymi brokerami ubezpieczeniowymi. Dzięki naszemu doświadczeniu łatwiej będzie dokonać Państwu wyboru najlepszego ubezpieczenia!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.