Klauzula inflacyjna

klauzula inflacyjna

Klauzula inflacyjna

Czym jest klauzula inflacyjna?

Klauzula inflacyjna to dodatkowa opcja w polisie ubezpieczeniowej, która pozwala na automatyczne dostosowywanie sumy ubezpieczenia do wzrostu cen w gospodarce. W praktyce oznacza to, że w momencie, gdy dochodzi do wzrostu cen na rynku, suma ubezpieczenia również wzrasta. Dzięki temu przedsiębiorcy są w stanie uniknąć sytuacji, w której po wystąpieniu szkody odkrywają, że suma ubezpieczenia nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów naprawy / odtworzenia mienia. Szczególne znaczenie będzie ona miała zatem w zakresie ubezpieczenia majątku firmowego.

 

Dlaczego warto wykupić klauzulę inflacyjną?

Wybór klauzuli inflacyjnej ma wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim pozwala na uniknięcie ryzyka niedostatecznego zabezpieczenia przed szkodami wynikającymi z inflacji. W przypadku braku takiej klauzuli, suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca w momencie, gdy ceny wzrosną, a przedsiębiorca zostanie zmuszony do dopłacenia do kosztów naprawy lub odbudowy mienia.

 

Jak działa klauzula inflacyjna?

Klauzula inflacyjna działa automatycznie. W momencie, gdy dochodzi do wzrostu cen na rynku, suma ubezpieczenia zostaje automatycznie dostosowana do tych zmian. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie musi martwić się o to, czy suma ubezpieczenia jest wystarczająca, ponieważ zostanie ona automatycznie zwiększona.

 

Przykładowa klauzula inflacyjna

Warto zaznaczyć, że klauzula inflacyjna nie jest standardowym zapisem w umowach ubezpieczeniowych – brokerzy ubezpieczeniowi najczęściej sami proponują ubezpieczycielom i negocjują z nimi ostateczny kształt i treść klauzuli, które mogą wyglądać np. tak:

 

PRZYKŁAD 1

W przypadku wystąpienia szkody, suma ubezpieczenia zostanie automatycznie zwiększona o wartość ostatniego opublikowanego przez GUS wskaźnika inflacji. Zwiększenie sumy ubezpieczenia na skutek tej klauzuli obowiązuje tylko w przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej.”

PRZYKŁAD 2

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o ostatni opublikowany przez GUS wskaźnik inflacji, nie więcej jednak niż aktualna wartość nowego mienia tego samego typu i tej samej klasy.”

 

Klauzula inflacyjna, a broker

Korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego to dobry wybór dla każdego przedsiębiorcy, który chce mieć pewność, że jego firma jest odpowiednio ubezpieczona. Brokerzy ubezpieczeniowi mają bogate doświadczenie w negocjowaniu zapisów umownych, w tym takich właśnie jak opisana wyżej klauzula inflacyjna, co pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych dla klienta warunków ubezpieczenia.

Współpraca z brokerem pozwala również na optymalizację kosztów ubezpieczenia i dopasowanie polisy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że jego firma jest właściwie ubezpieczona i zabezpieczona przed nieprzewidzianymi sytuacjami.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.