Broker ubezpieczeniowy

broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to pośrednik ubezpieczeniowy, który działa „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta” – tak jego rolę określa ustawodawca.

Określenie „broker ubezpieczeniowy” oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru (aktualnie Komisję Nadzoru Finansowego) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów.

 

Broker ubezpieczeniowy, a pełnomocnictwo

Broker ubezpieczeniowy wykonuje tzw. czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, w ramach udzielonego brokerowi pełnomocnictwa. Broker jest zatem, w odróżnieniu od agenta, pełnomocnikiem klienta (agent legitymuje się pełnomocnictwem… od ubezpieczyciela). Jak łatwo wywnioskować, towarzystwa ubezpieczeniowe nie prowadzą rozmów z brokerami, którzy nie posiadają umocowania od klienta.

 

Czynności brokerskie

Tzw. czynności brokerskie, to nic innego jak praca brokera na rzecz klienta. Zgodnie z ustawą owe czynności polegają na:

 • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
 • zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń;
 • udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

W praktyce jednak praca brokera ubezpieczeniowego to znacznie więcej niż tylko ustawowe obowiązki. 

 

Jak działa broker ubezpieczeniowy?

Jak w praktyce wygląda praca brokera na rzecz klienta? W przypadku klienta firmowego ścieżka współpracy może wyglądać np. tak:

 • podpisanie pełnomocnictwa i umowy,
 • analiza posiadanych przez klienta polis,
 • analiza profilu działalności klienta, środków trwałych i majątku firmy,
 • audyt fizyczny w siedzibie (szczególnie istotny w przypadku firm produkcyjnych),
 • analiza dokumentacji związanej z bezpieczeństwem (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Książki Obiektów Budowlanych itd.),
 • stworzenie wykazów mienia do ubezpieczenia oraz całej koncepcji programu ubezpieczenia,
 • rozpisanie konkursu ofert / przetargu, negocjacje z całym rynkiem ubezpieczeniowym,
 • porównanie ofert i rekomendacja najwłaściwszego rozwiązania na dany moment dla klienta,
 • doprowadzenie do zawarcia polis przez klienta w założonym budżecie i zakresie,
 • serwis brokerski tj. przygotowywanie aneksów, doradztwo ubezpieczeniowe, prowadzenie likwidacji szkód, odwołań itp.

 

broker ubezpieczeniowy

 

Czy można mieć kilku brokerów ubezpieczeniowych?

Zdarza się, że klienci pytają czy możliwa jest współpraca jednej firmy, z kilkoma brokerami, w jednym czasie – odpowiadając, technicznie i prawnie jest taka możliwość. Zwyczajowo jednak to jeden broker ubezpieczeniowy reprezentuje daną firmę / jednostkę budżetową. 

Każdy broker powinien zgodnie z ustawą kompleksowo zbadać rynek ofert dla swojego klienta. Dublowanie zapytań dotyczących tego samego klienta przez kilku pośredników nie działa na jego korzyść – ubezpieczyciele zamiast skupić się na negocjacjach, dochodzą tego kto tak na prawdę reprezentuje klienta.

Co więcej, każdy broker posiada własne know-how, treści wypracowanych klauzul, pomysły na konstrukcję programu ubezpieczeniowego czy konkretne procedury obsługi i likwidacji szkód, dlatego też współpraca z różnymi kancelariami brokerskimi każdorazowo wygląda trochę inaczej.

 

Różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym

Dokładne różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowy opisaliśmy w osobnym artykule: https://brokerzyslascy.pl/roznice-miedzy-agentem-a-brokerem-ubezpieczeniowym/

 

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Brokerem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:

 • jest niekaralna,
 • posiada min. 2 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej,
 • zda pozytywnie egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wykupi obowiązkowe ubezpieczenie OC z sumą ubezpieczenia ok 2 mln €,
 • będzie rokrocznie uczestniczyła w min. 15 godzinach szkoleń zawodowych.

 

Ilu jest brokerów ubezpieczeniowych w Polsce?

Większe wymagania prawne w stosunku do brokerów ubezpieczeniowych powodują, że jest ich w Polsce ok 1 500, podczas, gdy agentów ubezpieczeniowych jest ponad 30 000 (i kolejne ok 250 000 osób wykonujących czynności agencyjne!).

 

Kontakt kancelaria brokerska Katowice

Brokerzy w naszej kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży, a z naszych usług regularnie korzysta ponad 150 zadowolonych firm. Staramy się upraszczać obsługę ubezpieczeń naszym klientom. Negocjujemy kompleksowo doprowadzając do najniższych składek za dane ryzyko. Zapewniamy wsparcie dedykowanego opiekuna firmy oraz szybki czas reakcji.

Bezpośredni kontakt do nas pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach formularza: