Ranking „Najlepsza firma w mieście”

Ten post przeczytasz w: < 1 minut
Ranking „Najlepsza firma w mieście”

NAJLEPSZA FIRMA W MIEŚCIE

Zdecydowanie miło znaleźć się w takim gronie i rankingu Najlepsza-Firma.pl:

https://najlepsza-firma.pl/uslugi/brokerzy-slascy-sp-z-o-o/

Wiele pracy za nami, wiele planów jeszcze przed nami… jednak referencje dotychczasowych klientów w różnych miejscach (Facebook, Google, Oferteo, strona WWW, fora itd.) dają nam dodatkową motywację do rozwoju!

Oczywiście tytuł Najlepszej Firmy w Mieście traktujemy z przymrużeniem oka 😉 Jest bowiem wielu dobrych pośredników ubezpieczeniowych zarówno w Katowicach, jak i na Śląsku – pośredników dbających o interes swojego klienta, świadcząc profesjonalną i kompleksową usługę.

Razem stanowimy o jakości i sile lokalnego (i mamy nadzieję – ogólnopolskiego) rynku ubezpieczeniowego!

 

Chcesz skorzystać z usług polecanej kancelarii brokerskiej?
Zostaw nam kontakt do siebie:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.