Ubezpieczenie floty samochodowej

ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczenie floty samochodowej to pozornie proste zagadnienie, jednak dla doświadczonego pośrednika czy klienta posiadającego kilkadziesiąt pojazdów może być już nie lada łamigłówką. Dlaczego? Punktem wyjścia do rozmów z ubezpieczycielami jest najczęściej aktualna ilość pojazdów posiadanych/użytkowanych przez Ubezpieczającego. Od ilości pojazdów zależy kwalifikacja klienta do ewentualnej oferty flotowej lub ofert na pojedyncze pojazdy.

Kiedy określimy, ile pojazdów ma zostać ubezpieczone, możliwe będzie przejście do przeglądania i negocjowania konkretnych ofert na ubezpieczenie floty pojazdów.

 

Ubezpieczenie flotowe – od ilu aut?

Dla większości towarzystw ubezpieczeniowych rozmowy na temat oferty flotowej rozpoczynają się od 15-20 pojazdów, jednak nie wykluczają oni najczęściej możliwości składania pojedynczych ofert na każdy z pojazdów. Z drugiej strony przy posiadaniu powyżej 30 pojazdów wielu ubezpieczycieli obliguje klienta do kupowania ubezpieczeń flotowych zamiast pojedynczych.

Jak sprawa wygląda w praktyce? Często bardzo… indywidualnie… Spotykane są bowiem zarówno oferty flotowe dla 5 pojazdów, jak i pojedyncze oferty dla flot liczących 40 pojazdów. Warunki ubezpieczenia flotowego zależą tak naprawdę wyłącznie od tego, jakie zapisy pojawią się w umowie zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Klientem. Obejmuje to zarówno zakres ubezpieczenia floty, jak i cenę ubezpieczenia floty.

 

Ubezpieczenie flotowe – co to jest?

Ofertą flotową jest w praktyce możliwość zawarcia tzw. umowy generalnej z ubezpieczycielem, w której to on zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich wskazanych na wykazie danego klienta pojazdów, po określonych z góry na rok stawkach dla OC, AC, ASS, itd. Zapisy umowy generalnej regulują również kwestie związane z ubezpieczaniem nowo zakupionych pojazdów, zwrot składki za pojazdy sprzedane w ciągu roku czy postępowanie po szkodzie itd.

Umowa generalna jest dwustronnym zobowiązaniem – posiadacz/użytkownik pojazdów bowiem, deklaruje przy zawarciu umowy dokładnie jakie pojazdy oraz w jakim zakresie ubezpieczy w ciągu roku (o ile nie zostaną sprzedane/ukradzione/ulegną szkodzie całkowitej).

W ubezpieczeniu flotowym szkodowość jest weryfikowana przez ubezpieczyciela tylko raz, na etapie negocjacji stawek w umowie generalnej i niezależnie od ilości oraz wysokości wypłaconych odszkodowań w ciągu roku stawki do końca umowy pozostają najczęściej stałe. Można więc uznać, że umowa generalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy obawiają się, że ich samochody mogą być narażone na częste uszkodzenia lub też stać się przyczyną uszkodzeń innych pojazdów.

 

Być może zainteresuje Cię również nasz artykuł
dot. ubezpieczenia pojedynczych aut: ubezpieczenie samochodu w leasingu.

 

Czy warto dbać o historię szkodową posiadając ubezpieczenie floty samochodowej?

Oczywiście, zdecydowanie tak!

Od historii szkodowej danego klienta, najczęściej za okres ostatnich 5 lat, zależy bowiem możliwość zawarcia oraz stawki w umowie generalnej. To, że stawki po zawarciu z danym ubezpieczycielem umowy nie zmienią się w ciągu roku, nie oznacza, iż będzie on chciał odnowić umowę po jej zakończeniu. Ba, może się okazać, że przy dużej ilości szkód wszyscy ubezpieczyciele złożą oferty z wysokimi składkami.

Historia zawartych ubezpieczeń komunikacyjnych jest w większości jawna, a ubezpieczyciele „flotowi” nie złożą swojej oferty nie weryfikując tzw. raportów szkodowych danego klienta – tym samym jeśli mają problem z uzyskaniem pełnej historii zobowiązują do przedstawienia jej przez samego klienta lub jego pełnomocnika tj. brokera.

 

ubezpieczenie floty samochodowej

 

Od czego zależy składka w ubezpieczeniu flotowym pojazdów?

Powyższy akapit jasno wskazał najważniejszy determinant składek w ubezpieczeniu flotowym – historię szkodową danego klienta. Oczywiście, istnieje jeszcze kilka istotnych czynników wpływających na składki/stawki w ubezpieczeniu floty, a będą to m.in.:

 • liczebność floty,
 • wiek floty,
 • sumy ubezpieczenia,
 • udziały w szkodzie po stronie klienta,
 • przeznaczenie samochodów na wynajem / rajdy / wystawy / itd.,
 • klauzule zastosowane w umowie generalnej,
 • (czasami również) kompleksowe negocjacje floty razem z innymi ubezpieczeniami danej firmy.

 

Klauzule w ubezpieczeniu flotowym

Na etapie konstruowania i negocjacji umowy generalnej dot. ubezpieczenia floty warto zadbać o odpowiednie klauzule, które pozwolą na dostosowanie umowy do charakterystyki danej firmy, czy umożliwią sprawniejszą likwidację szkód.

Najczęściej spotykanymi klauzulami w ubezpieczeniach flotowych są m.in.:

 • klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia (zarówno w OC, jak i ryzykach dobrowolnych),
 • klauzula odstąpienia od wymogu oględzin pojazdu,
 • klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń kradzieżowych,
 • klauzula uproszczonej likwidacji szkód (np. do 10.000 zł),
 • klauzula zniesienia amortyzacji części (np. dla pojazdów do 12 roku użytkowania),
 • klauzula likwidacji szkód w ASO / na podstawie kosztorysu,
 • klauzula braku zwyżki za leasing,
 • klauzula braku zwyżki za płatność ratalną polisy,
 • klauzula badań technicznych,
 • klauzula zniesienia udziału własne w szkodzie,
 • klauzula niezgłoszenia szkody w terminie,
 • klauzula zniesienia konsumpcji ubezpieczenia,
 • klauzula dedykowanego likwidatora szkód,
 • klauzula stałej sumy ubezpieczenia,
 • klauzula podwyższenia sumy gwarancyjnej,
 • klauzula terytorialna dla AC,

 

Ubezpieczenie flotowe – czy warto?

Zasadniczą korzyścią dla firmy decydującej się na ubezpieczenie flotowe jest negocjacja ubezpieczeń komunikacyjnych tylko raz w roku – łatwo policzyć oszczędność czasu, kiedy nie musimy porównywać kilku ofert razy np. 30 posiadanych pojazdów w trakcie roku! Takie ubezpieczenie pojazdów może obejmować również ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie szyb. Jeżeli zależy Ci na tym, aby posiadane przez Ciebie samochody osobowe były ubezpieczone w możliwie najbardziej kompleksowy sposób, możesz zapytać swojego brokera, jakie rozszerzenia możesz wykupić. Przykładowo, warto zapytać, czy możesz ubezpieczyć pojazdy wraz z całym ich wyposażeniem.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że im bardziej kompleksowe ubezpieczenie, tym wyższa będzie wysokość składki. Bardzo często jednak ubezpieczenie flotowe okazuje się najbardziej opłacalną formą zabezpieczenia. Tak naprawdę jest tak w większości przypadków.

W ubezpieczeniu flotowym istotne jest zarówno znalezienie ubezpieczyciela korzystnego pod kątem zaproponowanych stawek, jak i odpowiednie dostosowanie zapisów umowy generalnej, tak, aby obsługa polis oraz szkód była sprawna i szybka.

 

Broker ubezpieczeniowy Katowice

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Masz problem ze sprawną obsługą ubezpieczeń samochodów?

Czujesz, że przepłacasz za każdą kolejną polisę? Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.