Ubezpieczenie flotowe pojazdów – korzyści dla firmy

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie floty samochodowej

Czy ubezpieczenie flotowe dostępne jest dla każdego?

Flotę samochodową można ubezpieczyć na dwa różne sposoby – poprzez wybór ofert dla pojedynczych pojazdów lub skorzystanie z tzw. generalnej oferty flotowej. Pierwsza opcja jest dostępna dla każdego, jednak uzyskanie oferty flotowej od ubezpieczyciela wymaga spełnienia określonych wymogów dotyczących liczby posiadanych pojazdów. Po ustaleniu ilości pojazdów do ubezpieczenia, możliwe staje się podejmowanie dalszych kroków, takich jak przegląd i negocjacje konkretnych ofert, aby znaleźć jak najlepsze warunki ubezpieczenia dla klienta.

 

Od ilu aut możliwe jest ubezpieczenie floty samochodowej?

 • do 10 pojazdów – niewielkie szanse na pozyskanie ofert ubezpieczenia na warunkach flotowych (zazwyczaj w grę wchodzi tylko ubezpieczenie kalkulowane na każdy pojazd oddzielnie),
 • 10-30 pojazdów – duże możliwości pozyskania ofert ubezpieczenia na warunkach flotowych (zazwyczaj taki klient wciąż może kalkulować ubezpieczenia na każdy pojazd oddzielnie),
 • 30 pojazdów i więcej – firma, która posiada/użytkuje taką ilość pojazdów jest obligowana przez ubezpieczycieli do podpisania ubezpieczenia na warunkach flotowych.

 

Na czym dokładnie polega ubezpieczenie flotowe?

Ofertą flotową jest w praktyce możliwość zawarcia tzw. umowy generalnej z ubezpieczycielem, w której to on zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich wskazanych na wykazie danego klienta pojazdów, po określonych z góry na rok stawkach dla OC, AC, ASS, itd. Zapisy umowy generalnej regulują również kwestie związane z ubezpieczaniem nowo zakupionych pojazdów, zwrot składki za pojazdy sprzedane w ciągu roku czy postępowanie po szkodzie itd.

Umowa generalna jest dwustronnym zobowiązaniem – posiadacz/użytkownik pojazdów bowiem, deklaruje przy zawarciu umowy dokładnie jakie pojazdy oraz w jakim zakresie ubezpieczy w ciągu roku (o ile nie zostaną sprzedane/ukradzione/ulegną szkodzie całkowitej).

W ubezpieczeniu flotowym szkodowość jest weryfikowana przez ubezpieczyciela tylko raz, na etapie negocjacji stawek w umowie generalnej i niezależnie od ilości oraz wysokości wypłaconych odszkodowań w ciągu roku stawki do końca umowy pozostają najczęściej stałe. Można więc uznać, że umowa generalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy obawiają się, że ich samochody mogą być narażone na częste uszkodzenia lub też stać się przyczyną uszkodzeń innych pojazdów.

 

Być może zainteresuje Cię również nasz artykuł
dot. ubezpieczenia pojedynczych aut: ubezpieczenie samochodu w leasingu.

 

Czy warto dbać o historię szkodową posiadając ubezpieczenie floty samochodowej?

Zdecydowanie warto unikać zgłaszania wszystkich, najmniejszych szkód!

Od historii szkodowej danego klienta, najczęściej za okres ostatnich 5 lat, zależy bowiem możliwość zawarcia oraz stawki w umowie generalnej. To, że stawki po zawarciu z danym ubezpieczycielem umowy nie zmienią się w ciągu roku, nie oznacza, iż będzie on chciał odnowić umowę po jej zakończeniu. Co więcej, może się okazać, że przy dużej ilości szkód wszyscy ubezpieczyciele złożą oferty z wysokimi składkami.

Historia zawartych ubezpieczeń komunikacyjnych jest w większości jawna, a ubezpieczyciele „flotowi” nie złożą swojej oferty nie weryfikując tzw. raportów szkodowych danego klienta – tym samym jeśli mają problem z uzyskaniem pełnej historii klienta (np. z UFG) zobowiązują do przedstawienia jej przez samego klienta lub jego pełnomocnika tj. brokera.

 

ubezpieczenie floty samochodowej

 

Jakie są korzyści dla firmy z większą ilością pojazdów?

Jeśli firma posiada od 10 do 30 pojazdów, istnieje duża szansa na uzyskanie oferty ubezpieczenia na warunkach flotowych. Korzyści płynące z większej ilości pojazdów to przede wszystkim:

 1. Wybór – duża flota umożliwia pozyskanie większej ilości ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie wybór najlepszej oferty.
 2. Niższe składki – w miarę rozbudowywania floty, składki jednostkowe na każdy pojazd będą niższe.
 3. Możliwość negocjacji – posiadanie dużej floty pojazdów, otwiera możliwość negocjacji korzystniejszych warunków z ubezpieczycielem.

 

Od czego zależy składka w ubezpieczeniu flotowym pojazdów?

Stawki w umowach generalnych na ubezpieczenie floty pojazdów, determinują głównie:

 • historia szkodowa danej firmy (po nr REGON),
 • liczebność floty,
 • wiek floty,
 • sumy ubezpieczenia,
 • udziały w szkodzie po stronie klienta,
 • przeznaczenie samochodów na wynajem / rajdy / wystawy / itd.,
 • klauzule zastosowane w umowie generalnej,
 • ogólny „apetyt „ubezpieczycieli na floty w danym okresie,
 • (czasami również) kompleksowe negocjacje floty razem z innymi ubezpieczeniami danej firmy.

 

Klauzule w ubezpieczeniu flotowym

Na etapie konstruowania i negocjacji umowy generalnej dot. ubezpieczenia floty warto zadbać o odpowiednie klauzule, które pozwolą na dostosowanie umowy do charakterystyki danej firmy, czy umożliwią sprawniejszą likwidację szkód.

Najczęściej spotykanymi klauzulami w ubezpieczeniach flotowych są m.in.:

 • klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia (zarówno w OC, jak i ryzykach dobrowolnych),
 • klauzula odstąpienia od wymogu oględzin pojazdu,
 • klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń kradzieżowych,
 • klauzula uproszczonej likwidacji szkód (np. do 10.000 zł),
 • klauzula zniesienia amortyzacji części (np. dla pojazdów do 12 roku użytkowania),
 • klauzula likwidacji szkód w ASO / na podstawie kosztorysu,
 • klauzula braku zwyżki za leasing,
 • klauzula braku zwyżki za płatność ratalną polisy,
 • klauzula badań technicznych,
 • klauzula zniesienia udziału własne w szkodzie,
 • klauzula niezgłoszenia szkody w terminie,
 • klauzula zniesienia konsumpcji ubezpieczenia,
 • klauzula dedykowanego likwidatora szkód,
 • klauzula stałej sumy ubezpieczenia,
 • klauzula podwyższenia sumy gwarancyjnej,
 • klauzula terytorialna dla AC,

 

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszego ubezpieczenia dla floty samochodowej

Oferty przygotowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają wskaźniki, które pozwalają obliczyć składki dla różnych pojazdów w zależności od zakresu ochrony (OC, AC, KR, NNW, Assistance oraz ubezpieczenie szyb). Są one przedstawiane procentowo lub kwotowo w odniesieniu do poszczególnych kategorii pojazdów: osobowe, ciężarowe, specjalne itp.

Poniżej przedstawiamy przykładową tabelę z wskaźnikami, która umożliwia obliczenie składki AC i KR dla pojazdu w zależności od jego sumy ubezpieczenia.

Zalecamy obliczyć składkę dla każdego pojazdu z floty, wykorzystując wskaźniki z tabeli. Proces ten należy powtórzyć dla każdej zebranej oferty ubezpieczeniowej. Ostatecznie, po oszacowaniu kosztów każdej propozycji i zapoznaniu się z ich zakresem, możliwe jest wyłonienie najkorzystniejszej ochrony.

 

Ubezpieczenie flotowe – czy warto?

W większości firm, dobrze wynegocjowane warunki ubezpieczenia floty, pozwalają na:

 • znaczną oszczędność czasu przy obsłudze polis (osoba obsługująca ubezpieczenia po stronie firmy nie porównuje przy każdym aucie kilku ofert, bowiem tak jak napisaliśmy, przy ofercie flotowej oferty na wszystkie pojazdy negocjujemy tylko raz w roku!),
 • oszczędność pieniędzy (efektywne negocjacje doprowadzają do z góry znanych na rok do przodu składek dla każdego pojazdu, które w większości przypadków są znacząco niższe, niż składki na auta negocjowane pojedynczo!),
 • brak problemów z niezgłoszonymi wypowiedzeniami OC (obsługę ubezpieczenia całej floty przejmuje kancelaria brokerska, dbając o odpowiednio wczesne odnowienia polis, wypowiedzenia oraz zapewniając wsparcie w procesie likwidacji szkód).

 

Broker ubezpieczeniowy Katowice

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Masz problem ze sprawną obsługą ubezpieczeń samochodów?

Czujesz, że przepłacasz za każdą kolejną polisę? Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.