Ubezpieczenie pracowników

ubezpieczenie pracowników

Ubezpieczenie pracowników

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników w ramach ZUS-u jako pracodawca masz wiele możliwości, aby zapewnić swoim podwładnym dodatkową ochronę ubezpieczeniową, która bez wątpienia uatrakcyjni postrzeganie przez pracownika Twojego miejsca pracy.

Utrzymanie zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia dla swoich pracowników. W tym artykule przedstawimy aktualne możliwości rynkowe dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń pracowników, które pracodawca może wykupić dla swojego zespołu.

 

Jakie jest najlepsze ubezpieczenie pracowników?

Dobrowolne ubezpieczenia pracowników to ubezpieczenia oferowane przez pracodawców swoim pracownikom. Mogą one obejmować ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia podróżne czy prywatną opiekę medyczną. W ramach tych polis pracownicy mogą uzyskać korzyści, które nie są objęte standardowymi ubezpieczeniami oferowanymi przez rządowe systemy ubezpieczeń. Zatem najlepsze ubezpieczenie pracowników, to takie, które jest dopasowane do ich potrzeb, często składające się z kilku rozwiązań, które opisujemy poniżej.

 

ubezpieczenie pracowników na życie

 

Ubezpieczenie pracowników na życie

Jako pracodawca masz możliwość zaoferowania podwładnym możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na życie, które jeśli jest dobrze wynegocjowane, będzie oferowało w swojej składce znacznie więcej, niż zbliżona polisa indywidualna!

Grupowe ubezpieczenie na życie może być finansowane zarówno przez pracownika (poprzez potrącenie z pensji), jak i z budżetu firmy (jako pozapłacowy bonus). Według naszych doświadczeń aktualnie większość pracowników sama płaci za swoje ubezpieczenie – być może warto wykorzystać ten element i wyróżnić się na rynku pracodawców?

 

Artykuł na temat ubezpieczenia grupowego na życie znajdziesz w poniższym linku:

https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-grupowe-na-zycie/

 

 

Ubezpieczenie pracowników… na zdrowie

Drugim najpopularniejszym ubezpieczeniem dla pracowników jest tzw. ubezpieczenie zdrowotne, czyli prywatna opieka medyczna w formie ubezpieczenia. Tego typu rozwiązanie zapewnia szybki dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów oraz diagnostyki ambulatoryjnej. Pracownik ma możliwość otrzymania zwykle szybszej diagnozy niż w ramach NFZ, co wg badań zmniejsza jego absencję chorobową!

Prywatna opieka medyczna najczęściej jest finansowana z pieniędzy pracodawcy – już nawet 60-80 zł / os. / m-c zapewnia pakiet medyczny bardziej odczuwalny, niż podwyżka pensji o tej samej wysokości!

 

Artykuł na temat prywatnej opieki medycznej znajdziesz w poniższym linku:

https://brokerzyslascy.pl/blog/prywatna-opieka-medyczna/

 

 

Ubezpieczenie pracowników z tytułu nieszczęśliwych wypadków

Rzadziej spotykanym na rynku rozwiązaniem jest ubezpieczenie pracowników tylko z tytułu nieszczęśliwych wypadkówOgraniczony zakres ma jednak swoje plusy – jeśli firma nie ma budżetu, aby finansować pracownikom ubezpieczenie grupowe na życie czy opiekę medyczną, może sfinansować chociaż ubezpieczenie NNW, które w formie grupowej może kosztować już od 100 zł rocznie za osobę.

Zakres ochrony nie będzie tak szeroki jak w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie, ale zapewni wypłatę świadczeń po m.in. uszczerbkach, urazach, złamaniach, pobytach w szpitalu, które wyniknęły z nieszczęśliwych wypadków (i to nie tylko na terenie zakładu pracy!).

 

Artykuł na temat grupowego ubezpieczenia NNW znajdziesz w poniższym linku:

https://brokerzyslascy.pl/blog/grupowe-ubezpieczenie-nnw/

 

 

Ubezpieczenie pracowników w delegacji

Wysyłając pracowników w delegację warto zadbać o ich dobre ubezpieczenie, które zapewni pomoc po wypadku czy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia / zachorowaniu. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą można wykupić zarówno na jeden wyjazd, jak i na cały rok (co może być szczególnie korzystne dla pracowników często wyjeżdżających w delegację).

Niestety Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa tylko podstawowe świadczenia medyczne i jak sama nazwa wskazuje działa tylko na terenie Unii Europejskiej (oraz krajów EFTA). Trudno się zatem dziwić, że pracodawcy wysyłając pracowników w zagraniczną delegację kupują im ubezpieczenie kosztów leczenia, równie często jak biura podróży dla swoich klientów!

 

Artykuł na temat ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą znajdziesz w poniższym linku:

https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-kosztow-leczenia-za-granica/

 

 

Ubezpieczenia dedykowane dla pracowników Twojej firmy

Oferowanie dodatkowych świadczeń może zwiększyć lojalność pracowników i utrzymać ich zaangażowanie w firmie. Ponadto, oferowanie takich ubezpieczeń może pomóc przyciągnąć nowych pracowników i zatrzymać ich w firmie.

Obecnie na rynku istnieje wiele firm oferujących wyżej opisane dobrowolne ubezpieczenia pracowników. Przedsiębiorcy mają do wyboru wiele opcji, które pozwalają na wybór najlepszego planu dla ich zespołu. Jako brokerzy pomożemy Ci wybrać odpowiednie z nich!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.