Prywatna opieka medyczna dla firm

prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna dla firm

Nie jest tajemnicą, że jakość usług medycznych i opieki medycznej w Polsce, gwarantowanych w ramach NFZ, często pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy wymienić: długi czas oczekiwania w kolejce do lekarzy specjalistów, odległe terminy dostępności badań diagnostycznych, często także praktycznie brak możliwości rehabilitacji bezpośrednio po uzyskanym skierowaniu. Czy prywatna opieka medyczna może być odpowiedzią na te niedogodności? Postaramy się w kilku punktach odpowiedzieć na to pytanie.

 

Ogólne założenia prywatnej opieki medycznej dla firm

Dostawcy prywatnych usług medycznych i świadczeń medycznych dla przedsiębiorstw chcą zaspokoić największe bolączki pacjentów, tym samym większość z nich w ramach swojej oferty zapewnia:

 • dostęp do lekarzy specjalistów bez limitu,
 • dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania,
 • dostęp do lekarzy specjalistów najczęściej w terminie do 5-7 dni roboczych,
 • dostęp do lekarzy POZ,
 • szybką diagnostykę,
 • wizyty domowe,
 • sprawną obsługę rehabilitacji,
 • swobodę leczenia w wielu placówkach własnych, partnerskich oraz refundację wizyt odbytych poza siecią danego oferenta (do wskazanych w umowie limitów),
 • infolinię, aplikację do umawiania wizyt,
 • kompleksową obsługę medycyny pracy dla pracodawców,
 • profilaktyczne przeglądy stanu zdrowia (najczęściej raz w roku),
 • profilaktyczne szczepienia, często w siedzibie firmy.

 

prywatna opieka medyczna

 

Prywatna opieka medyczna w formie ubezpieczenia czy abonamentu?

Najszybciej rosnącym segmentem ubezpieczeń w Polsce są ubezpieczenia grupowe oferujące możliwość korzystania z prywatnej służby zdrowia. Obok rozwiązań ubezpieczeniowych, istnieją również prywatni tzw. operatorzy medyczni (m.in. LUXMED, MEDICOVER, ENELMED), oferujący prywatną opiekę medyczną w formie abonamentu.

Różnica między opieką medyczną w formie ubezpieczenia i abonamentu przez lata zaciera się. Jeszcze kilka lat temu abonament był po prostu formą ryczałtu, która następnie „złotówka za złotówkę” była konsumowana w przypadku potrzeby skorzystania z usług medycznych.

Aktualnie najważniejszymi elementami, różnicującymi te rozwiązania są m.in.:

 • prywatna opieka medyczna dla firm w formie ubezpieczenia daję gwarancję składki w okresie trwania umowy ubezpieczenia (najczęściej okresie roku), podczas gdy opieka medyczna w formie abonamentu najczęściej daje operatorowi możliwość zmiany ceny / wypowiedzenia umowy w każdym terminie;
 • opieka medyczna w formie ubezpieczenia zapewnia dostęp do wielu placówek medycznych, z którymi dany ubezpieczyciel podpisał umowę, podczas gdy opieka medyczna w formie abonamentu najczęściej jest oparta o własne placówki danego operatora;
 • opieka medyczna dla firm w formie ubezpieczenia korzystając głównie z sieci placówek obcych najczęściej nie jest w stanie zapewnić dobrego przepływu wyników badań, skierowań, historii leczenia między lekarzami tak jak zapewnia to opieka medyczna w formie abonamentu (dodatkowo zwyczajowo udostępniając wszystkie dane w ramach aplikacji mobilnej czy konta pacjenta).

 

Opieka medyczna dla firmy z perspektywy pracodawcy

Prywatna opieka medyczna dla firmy w wielu branżach (m.in. IT) stała się standardowym dodatkiem pozapłacowym – wystarczy spojrzeć na ogłoszenia o pracę dostępne w Internecie. Ten sektor usług dynamicznie się rozwija, ewoluuje, a najbardziej konkurencyjni pracodawcy starają się oferować swoim pracownikom najlepsze rozwiązania w tym zakresie, jak np. cieszące się coraz większą popularnością pakiety medyczne.

Poza aspektami wizerunkowymi, finansowanie opieki medycznej pracownikom, najczęściej przekłada się na niższą absencję chorobową w pracy. Szybki dostęp do lekarzy, diagnostyki, pozwala na skrócenie zbędnego „przesiadywania na L4”. Długoterminowo wydaje się to zatem świetną inwestycją w zdrowy zespół pracowników!

 

prywatna opieka medyczna cena

 

Opieka medyczna dla firmy z perspektywy pracownika

Pracownicy, którzy regularnie korzystają z prywatnej opieki medycznej zapewnionej przez pracodawcę są znacznie bardziej lojalni. Warto zaznaczyć, że w dzisiejszym świecie przyzwyczajamy się do komfortowych rozwiązań, dzięki, którym zyskujemy wygodę i czas. Tym samym rozważając zmianę miejsca pracy, pracownik będzie brał pod uwagę czy i jaki pakiet prywatnej opieki zdrowotnej będzie fundował mu ewentualny nowy pracodawca. W tym kontekście bardzo korzystne rozwiązania dla pracowników to korzystanie z darmowych – lub ze sporą zniżką – świadczeń medycznych, zawartych w pakietach medycznych.

Zatrudnione osoby, które nauczyły się korzystania z pakietów medycznych niechętnie z nich rezygnują, wiedząc, że za tą samą ilość wizyt, badań itp. musiałyby z własnej kieszeni zapłacić znacznie więcej.

 

Kto finansuje składkę za pakiety medyczne?

Zasadniczo składkę może finansować zarówno pracodawca z budżetu firmy, jak i pracownik z własnej kieszeni. Problem jaki najczęściej występuje to brak wymaganej partycypacji pracowników (najczęściej min. 50%) do wdrożenia prywatnej opieki medycznej, kiedy nie ma impulsu ze strony pracodawcy w postaci finansowania całości lub znacznej części składki. 

O ile pracownicy są przyzwyczajeni do finansowania z własnych środków składki na ubezpieczenie grupowe na życieo tyle dobrowolność w przystępowaniu do grupowych form prywatnej opieki zdrowotnej jest niewielka.

Większość ubezpieczycieli nie składa oferty, kiedy nie ma pewności objęcia umową 100% załogi (nawet na minimalnych pakietach). Z drugiej strony jeśli to rozwiązanie ma być traktowane jako bonus pozapłacowy i zwiększać lojalność pracowników, musi być finansowane w znacznej części (lub całości) przez firmę.

 

najlepsza prywatna opieka medyczna dla firm

 

Ile kosztuje prywatna opieka medyczna dla firm?

Sensowny pakiet prywatnej opieki medycznej kosztuje nie mniej niż 60 zł/m-c/os. Składka ta będzie oczywiście zależna od różnych czynników, takich jak m.in.: wielkości danej firmy, branży, średniej wieku pracowników, liczby kobiet oraz mężczyzn, a także naturalnie – wybranych zakresów pakietów medycznych dla pracowników w ramach umowy.

Zwyczajowo możliwe jest wdrożenie kilku wariantów opieki medycznej – często firmy decydują się np. na finansowanie tylko podstawowego pakietu, dając jednocześnie pracownikom możliwość dopłaty do wyższych wariantów. Wielokrotnie aranżujemy również umowy, w których pakiet jaki otrzymuje pracownik od firmy zależy od długości jego stażu w tej jednostce np. w pierwszym roku jest to pakiet podstawowy, od trzeciego roku pracy rozszerzony, od piątego kompleksowy, a od dziesiątego roku VIP.

 

Dopasowanie prywatnej opieki medycznej do danej firmy

Rolą dobrego pośrednika będzie dopasowanie prywatnej opieki medycznej do preferencji załogi oraz budżetu pracodawcy. Jakiekolwiek rozmowy na temat tego typu rozwiązań powinna poprzedzić dokładna analiza potrzeb, dopiero po analizie jest miejsce na porządny konkurs ofert i negocjacje na konkretne pakiety medyczne.

Warto zaznaczyć, że zupełnie inny kształt powinno mieć rozwiązanie przygotowane dla załogi 100 osobowej firmy informatycznej, która zatrudnia głównie 30-letnich mężczyzn, niż rozwiązanie przygotowane dla 20 osobowego przedsiębiorstwa sprzątającego. Różne potrzeby załogi, inne preferencje co do zakresu usług medycznych, w końcu inny budżet pracodawcy możliwy do przeznaczenia na opiekę zdrowotną – to tylko kilka czynników, które pokazują, że warto prywatną opiekę medyczną „uszyć na miarę” danej firmy. Prywatna opieka medyczna powinna zostać przygotowana odpowiednio dla indywidualnych preferencji i zapotrzebowani pracodawcy oraz pracowników.

 

Pakiety medyczne przygotowane przez brokera

Jako doświadczeni brokerzy znamy rynek ubezpieczeniowy i wiemy jak negocjować najlepsze oferty na prywatną opiekę medyczną dla firm. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, również bezpośrednio z pracownikami naszych klientów, pozwoliło nam lepiej rozpoznawać ich potrzeby, przygotowując każdorazowo oferty „szyte na miarę”.

 • Poszukujesz prywatnej opieki medycznej dla Twojej firmy?
 • Chcesz sprawdzić aktualnie posiadane rozwiązania?
 • Masz jakiekolwiek dodatkowe pytania?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.