Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Twoi pracownicy często wyjeżdżają na zagraniczne delegacje? A może jednorazowo otrzymałeś intratny kontrakt do zrealizowania poza terenem Polski?

W każdej z tych sytuacji warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zamiennie nazywane ubezpieczeniem KL lub po prostu „KL-ką”) dla Twoich pracowników – w ten sposób możesz zabezpieczyć Twoją firmę przed nieplanowanymi wydatkami związanymi z zagraniczną delegacją.

Czym jest owe ubezpieczenie, dlaczego mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego warto je wykupić, na co zwrócić szczególną uwagę konstruując polisę – min. na te pytania odpowiadamy w poniższych akapitach.

 

Ubezpieczenie dodatkowe, a EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Często pytacie nas dlaczego mimo posiadania EKUZ warto dokupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

EKUZ jak sama nazwa mówi działa tylko w Unii Europejskiej (oraz krajach EFTA), zapewniając prawo do podstawowych świadczeń medycznych na koszt polskiego NFZ. Tym samym osoba z EKUZ w razie potrzeby otrzyma niezbędną pomoc medyczną taką, jak oferuje publiczna służba zdrowia w danym państwie. Poza zakresem takiej formy ubezpieczenia będą wszelkie dopłaty do wizyt, świadczeń, zabiegów, assistance oraz prywatne placówki medyczne za granicą.

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia (tzw. KL) za granicą jest oczywiście dużo bardziej kompleksowy, najczęściej (zależy to od wybranego wariantu) może obejmować ochroną koszty leczenia na Całym Świecie. W polisach KL (co do zasady) pokrywane są do określonych w umowie limitów wszystkie koszty leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem / pogorszeniem stanu zdrowia.

ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Kliknij, aby wyrobić EKUZ przez Internet: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

Skoro ubezpieczenie dodatkowe ma szerszy zakres, aniżeli EKUZ, to jakie zdarzenia medyczne może obejmować?

Najczęściej podstawowy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą obejmuje:

 • koszty leczenia za granicą (min. koszty konsultacji lekarskich, transportu, badań, zabiegów, pobytu w szpitalu oraz operacji, które pomogą ratować zdrowie/życie),
 • koszty i organizacja pomocy Assistance (m.in. organizacja pomocy, kosztów leczenia, transportu, zakupu leków, zakwaterowania lub powrotu osób bliskich),
 • koszty transportu pacjenta / zwłok do Polski.

 

Na rynku funkcjonuje wiele klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą m.in. o:

 • utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • wystąpienie chorób przewlekłych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty leczenia stomatologicznego,
 • uraz niepowodujący uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowite trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a choroby przewlekłe

Jeśli pracownicy, których chcesz ubezpieczyć w trakcie trwania zagranicznej delegacji przewlekle chorują (np. na cukrzycę, nadciśnienie), warto dokupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia chorób przewlekłych, zwyczajowo bowiem (tak jak wskazaliśmy we wcześniejszym akapicie) są one wyłączone z podstawowego zakresu ubezpieczenia.

 

ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a praca fizyczna

Jeśli pracownicy, których chcesz ubezpieczyć w trakcie trwania zagranicznej delegacji będą wykonywali pracę fizyczną, koniecznie może okazać się dokupienie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia będące następstwem właśnie pracy fizycznej (bardzo często podstawowy zakres ochrony wyłącza koszty leczenia będące następstwem m.in. prac budowlanych, remontowych, spawalniczych, hutniczych, na statkach).

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a alkohol

Znaczna część ubezpieczycieli na rynku wyłącza ochronę ubezpieczeniową jeśli zdarzenie miało miejsce w stanie po spożyciu alkoholu, część ofert natomiast dopuszcza stężenie do 0.5 promila jak graniczne – to kolejny element, na który należy zwrócić uwagę kupując polisę KL. Nietrudno wyobrazić sobie np. poślizgnięcie z drinkiem nad basenem na wakacjach (i dotyczy to zarówno nas prywatnie, jak i pracowników w delegacji po godzinach pracy). W większości przypadków ubezpieczyciele dają możliwość dokupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na zdarzenia mające miejsce pod wpływem alkoholu.

 

Polisa jednorazowa czy całoroczna?

W przypadku tego ubezpieczenia (tak jak np. w przypadku ubezpieczenia samochodów czy gwarancji ubezpieczeniowych) możliwe jest wykupienie zarówno polisy na jednorazowy wyjazd, jak i polisy całorocznej (generalnej).

Jeśli zagraniczne delegacje w Twojej firmie zdarzają się rzadko, jednorazowe polisy w zupełności zabezpieczą potencjalne ryzyko. Jeśli jednak pracownicy regularnie wyjeżdżają za granicę warto rozważyć całoroczne polisy KL. W przypadku polis rocznych spotykane są najczęściej dwa rodzaje ubezpieczeń: obejmujące wszystkie wyjazdy w ciągu roku bez ich zgłaszania lub konkretne wskazane wyjazdy na zgłoszenie (tzw. osobodni). Rolą pośrednika ubezpieczeniowego będzie odpowiednie dopasowanie polisy do specyfiki Twojej firmy.

 

Najlepsze ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Rozwiązanie najlepsze to rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy oraz Twoich pracowników. Jesteśmy zwolennikami jak najlepszego dopasowania ubezpieczeń do wymagań danego klienta.

Poszukujesz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą dla Twoich pracowników?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.