Polityka prywatności

Polityka cookies


Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Polityce cookies, stosownie do przepisu art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, znajdą Państwo szczegółowe informacje o danych dostępowych w naszym serwisie www, hostingu strony, plikach cookies i wtyczkach portali społecznościowych.

W przypadku pytań w tym zakresie, prosimy o przesłanie ich do nas pocztą e-mail: kancelaria@brokerzyslascy.pl.

 • Dane dostępowe

  1. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

  2. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty.

  3. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

 • Hosting

  1. Usługi hostingowe są dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę.

  2. W ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych.

  3. Powierzenie przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej na piśmie, w której dostawca, zgodnie z przepisem art. 28 RODO, podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO.

  4. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  5. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych w formularzach kontaktowych

  1. Gromadzimy dane osobowe za pomocą narzędzi na stronie www wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem).

  2. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami lub sporządzenia i dostarczenia Państwu oferty, o którą spytaliście. Bez ich podania nie można ukończyć przygotować i wysłać oferty, ani skontaktować się z Państwem.

  3. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane.

  4. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

  5. Pełne klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy i formularz zapytania o ofertę, znajdują się na naszej stronie w zakładce „RODO”.

 • Cookies i analityka internetowa

  1. Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies.

  2. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

  3. Dokładną listę plików cookies używanych przez naszą stronę można sprawdzić w ustawieniach. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

  4. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).

 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

 • Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

  1. Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies.

  2. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, co do zasady, nie jest łączony z innymi danymi Google.

  3. Obecnie jedyną legalną podstawą przekazywania danych do USA w ramach korzystania z Google Analytics jest zgoda użytkownika na takie działanie. Wyrażając zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach analitycznych musicie Państwo jednak mieć świadomość, że informacje dotyczące Państwa sesji przeglądania (np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach) oraz identyfikatory usługi Google Analytics będą przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA. W związku z brakiem zastosowania przez Google stosownych zabezpieczeń, informujemy Państwa o ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się wiązać proponowane przekazanie tj. o ewentualnym ryzyku uzyskania dostępu służb specjalnych USA do Państwa danych osobowych (w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach), które mogą zostać udostępnione służbom USA na ich żądanie.

 • Wtyczki portali społecznościowych
  1. Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy, czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

  2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

  3. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).