Blog

Najczęstsze przyczyny odmowy zawarcia ubezpieczenia

Najczęstsze przyczyny odmowy zawarcia ubezpieczenia Jako brokerzy ubezpieczeniowi przeprowadzamy dla naszych klientów konkursy ofert na najlepsze ubezpieczenie. Nie przypominamy sobie jednak takiego konkursu, w którym chociaż jeden ubezpieczyciel nie złożył odmowy przygotowania oferty! Zawsze, ale to zawsze wśród towarzystw ubezpieczeniowych, które otrzymały nasze zapytanie znajdą się takie instytucje, które nie chcą / nie mogą ubezpieczyć danego […]

Historia niedoubezpieczonej firmy produkcyjnej

Historia niedoubezpieczonej firmy produkcyjnej Czy moja firma jest dobrze ubezpieczona? Czy sumy ubezpieczenia zostały odpowiednio ustalone, biorąc pod uwagę OWU? Czy wszystkie kluczowe elementy majątku firmy są objęte ochroną ubezpieczeniową? Z między innymi powyższymi pytaniami zgłosił się do nas prezes jednej z firm produkującej okna. Jego wątpliwości nie wzięły się znikąd – kilka tygodni wcześniej w […]

Ubezpieczenie szkód w środowisku

Ubezpieczenie szkód w środowisku Słynna na całą Polskę awaria w Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie sprawiła, że tematyka ubezpieczenia szkód w środowisku coraz częściej pojawia się w rozmowach z klientami. Bez wątpienia świadomość co do odpowiedzialności za szkody środowiskowe rośnie – dzisiaj już nie tylko samorządy, ale i prywatne firmy rozpoznają ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej, […]

6 najczęstszych błędów w polisie OC działalności

6 najczęstszych błędów w polisie OC działalności Setki przeprowadzonych przez naszych brokerów audytów ubezpieczeniowych pokazały, że trudno o idealny program ubezpieczenia firmy. Wielokrotnie analizując zawarte przez przedsiębiorców polisy trafiamy na większe lub mniejsze błędy czy uchybienia.  W tym artykule podsumujemy 6 najczęstszych błędów, które klienci / pośrednicy popełniają zawierając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. Tak […]

Historia analizy 17 polis majątkowych

Analiza polis majątkowych W tym artykule opiszemy jeden z rekordowych rezultatów w redukcji ilości polis jaki uzyskaliśmy dla naszych klientów – chodzi o firmę z branży produkcyjnej, która posiada kilkanaście własnych punktów handlowych, halę produkcyjną, magazyn, biurowiec, kilkadziesiąt zatrudnionych osób i… 17 polis majątkowych (uściślając – nie wliczamy w to polis na samochody!).   „Ja […]

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Twoi pracownicy często wyjeżdżają na zagraniczne delegacje? A może jednorazowo otrzymałeś intratny kontrakt do zrealizowania poza terenem Polski? W każdej z tych sytuacji warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zamiennie nazywane ubezpieczeniem KL lub po prostu „KL-ką”) dla Twoich pracowników – w ten sposób możesz zabezpieczyć Twoją firmę […]

Wojna a ubezpieczenie

Wojna a ubezpieczenie „Wojna a ubezpieczenie”? Czy ryzyko wystąpienia wojny jest ryzykiem możliwym do ubezpieczenia na polskim rynku? Czy może sam fakt wystąpienia wojny na terenie danego Państwa determinuje brak ochrony ubezpieczeniowej? Odpowiemy na to pytanie analizując konkretne zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wybranych ubezpieczycieli. Nie sposób przeanalizować warunków wszystkich towarzystw znajdujących się na polskim rynku, […]

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie Czym jest niedoubezpieczenie majątku? Jakie mogą być konsekwencje niedoubezpieczenia? Jak zapobiec niedoubezpieczeniu? Zachęcamy do lektury krótkiego artykułu na ten temat, aby uniknąć potencjalnych problemów!   Czym jest niedoubezpieczenie? Niedoubezpieczenie to sytuacja, w której suma ubezpieczenia na polisie jest niższa niż faktyczna wartość mienia. Problem ten może dotyczyć budynków, maszyn, wyposażenia, ale i samochodów. Niedoubezpieczenie sprawia, że […]

Ubezpieczenie firmy – jak wybrać najlepsze?

Najlepsze ubezpieczenie firmy Wielokrotnie klienci oraz potencjalni klienci pytają nas o to jak wybrać najlepsze ubezpieczenie firmy. Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie – dla każdego przedsiębiorcy znaczenie mogą mieć inne, subiektywne elementy. Naszą rolą jako brokerów ubezpieczeniowych jest natomiast dobranie najlepszego zakresu ubezpieczenia, w założonym budżecie oraz obiektywne porównanie ofert zebranych z rynku.   Na […]