Blog

Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt

Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt   Odpowiedzialność cywilna za produkt, a ubezpieczenie Ubezpieczenie OC działalności w obszarze korporacyjnym obejmuje trzy główne kategorie szkód związanych z odpowiedzialnością cywilną za produkty wprowadzane na rynek przez przedsiębiorców. W standardowym zakresie ochrony w ramach tzw. korporacyjnego ubezpieczenia OC firmy, pokryte są najczęściej szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez […]

Historia błędów i fałszywych oświadczeń w polisach

Historia błędów i fałszywych oświadczeń w polisach Odpowiednie zabezpieczenie firmy dopasowanym programem ubezpieczenia jest kluczowym elementem prowadzenia działalności, który pozwala szybko uzyskać należne odszkodowanie i kontynuować dalsze procesy działalności. W poniższej historii przedstawimy historię przedsiębiorstwa, które przez długi czas funkcjonowało w nieświadomości, posiadając błędnie zawarte polisy ubezpieczeniowe. Gdyby doszło do szkody w tym okresie, zapisy […]

Klauzula inflacyjna w ubezpieczeniu

Kiedy klauzula inflacyjna w ubezpieczeniu ma zastosowanie? W czasach galopującej inflacji, koszt usług, materiałów czy produktów rośnie w zatrważającym tempie, pojawia się więc ryzyko – co jeśli suma wcześniej zawartego ubezpieczenia w wyniku wzrostu cen rynkowych okaże się niewystarczająca w momencie szkody? Pomimo dokładnej analizy i ustalenia jej na bezpiecznym poziomie, wciąż trzeba wiązać się […]

Ubezpieczenie mienia na wartość księgową lub odtworzeniową

Czym różni się ubezpieczenie mienia na wartość księgową lub odtworzeniową?   Ubezpieczenie mienia na wartość księgową Poniżej znajdują się definicje wartości księgowej brutto, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń czterech wybranych ubezpieczycieli tj. PZU, Warta, Hestia, InterRisk: PZU „Ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa” HESTIA „Wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej […]

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Kodeks cywilny określa dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej – odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. Różnice między nimi wynikają zarówno z przyczyny powstania szkody, jak i charakteru działalności sprawcy.   Odpowiedzialność deliktowa Reżim deliktowy opiera się na czynie niedozwolonym, czyli działaniu zabronionym przez prawo. Kluczowym przepisem regulującym odpowiedzialność deliktową jest artykuł 415 […]

Ubezpieczenie utraty zysku (ubezpieczenie BI)

Ubezpieczenie utraty zysku (BI) Ubezpieczenie utraty zysku (BI, czyli z angielskiego Business Interruption) może okazać się kluczowym elementem programu ubezpieczenia Twojej firmy, który pomoże odzyskać płynność finansową oraz utrzymać się na rynku po szkodzie majątkowej. Na wstępnie należy zaznaczyć, że polisa BI zapewnia ochronę (co do zasady) w przypadku szkody majątkowej – zawsze jest ona […]

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń / awarii (MB)

Dla kogo jest ubezpieczenie maszyny od uszkodzeń? Ubezpieczenie MB zapewnia skuteczną ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz awariami maszyn. Dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorstwom z sektorów produkcyjnych, technicznych, automotive czy pozostałym firmom z rozbudowanym parkiem maszynowym.   Jak dobrze ubezpieczyć maszyny od uszkodzeń? Podczas ubezpieczania maszyn, chcąc uzyskać jak najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej zalecane jest ich […]

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy to specjalista, który pomaga klientowi w znalezieniu odpowiedniej umowy ubezpieczenia, prowadzi negocjacje, aby dopasować warunki umowy do potrzeb klienta oraz oferuje pomoc w zawarciu umowy z wybranym ubezpieczycielem. Brokerem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, w obu przypadkach wymogiem do wykonywania działalności brokerskich jest uzyskanie zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru […]

Ubezpieczenie flotowe pojazdów – korzyści dla firmy

Czy ubezpieczenie flotowe dostępne jest dla każdego? Flotę samochodową można ubezpieczyć na dwa różne sposoby – poprzez wybór ofert dla pojedynczych pojazdów lub skorzystanie z tzw. generalnej oferty flotowej. Pierwsza opcja jest dostępna dla każdego, jednak uzyskanie oferty flotowej od ubezpieczyciela wymaga spełnienia określonych wymogów dotyczących liczby posiadanych pojazdów. Po ustaleniu ilości pojazdów do ubezpieczenia, […]