Ubezpieczenie podmiotu leczniczego

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
oc podmiotu medycznego

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego – ubezpieczenie dla szpitali i lekarzy

Od czego rozpocząć kompleksowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego? Jak dobrze ubezpieczyć NZOZ / szpital / klinikę / gabinet stomatologiczny?

Na początku, brokerzy z naszej kancelarii wykonają dla Twojej firmy m.in: 

 • audyt fizyczny w siedzibie (m.in. dokumentując procesy, zabezpieczenia PPOŻ oraz świadcząc doradztwo co należy skorygować „na już”),
 • analizę dokumentacji związanej z bezpieczeństwem,
 • analizę potrzeb klienta,
 • analizę dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych,
 • analizę posiadanego majątku, zawartych umów/kontraktów, specyfiki prowadzonej działalności,
 • wstępną kalkulację budżetu na program ubezpieczenia.

Tym samym najczęściej nie będzie możliwe, abyśmy przyjechali na pierwsze spotkanie z nowym klientem z gotową ofertą – wszyscy chcemy bowiem doprowadzić do zawarcia działających polis ubezpieczeniowych.

Im więcej wiemy o Twojej firmie, tym łatwiej dopasować nam dla niej kompleksowy program ubezpieczenia oraz ustalić sprawne procesy obsługi ubezpieczeń.

 

Program ubezpieczenia podmiotu leczniczego

Mając powyższy zestaw informacji oraz dokumentów możemy przystąpić do przygotowania kompleksowego programu ubezpieczenia podmiotu leczniczego. Jako brokerzy ubezpieczeniowi wysyłamy do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku tzw. zapytanie / slip brokerski. W przypadku podmiotów leczniczych stosujących Prawo Zamówień Publicznych pomagamy natomiast stworzyć kompletny SIWZ oraz uczestniczymy w komisji przetargowej.

W dużym uproszczeniu program ubezpieczenia podmiotu leczniczego można podzielić na:

 • polisy zabezpieczające mienie podmiotu leczniczego,
 • polisy zabezpieczające odpowiedzialność cywilną podmiotu medycznego,
 • polisy związane z zatrudnionymi pracownikami,
 • (rzadziej) ubezpieczenia finansowe (w tym m.in.: gwarancje ubezpieczeniowe).

 

ubezpieczenie podmiotu leczniczego

 

Ubezpieczenia majątkowe w podmiocie leczniczym

W części majątkowej programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zabezpieczając tym samym posiadane budynki, budowle, stany magazynowe, maszyny, wyposażenie itd.),
 • ubezpieczenie sprzętu medycznego i elektronicznego (szczególnie kluczowe w przypadku sprzętów tj. tomografy, USG, lasery, endoskopy, unity do 6-7 lat o znacznej wartości),
 • ubezpieczenie floty samochodowej (lub pojedynczych samochodów),
 • ubezpieczenie CYBER (zapewniające ochronę w przypadku m.in. ataku hackerskiego),
 • ubezpieczenie placu budowy (np. w przypadku rozbudowy szpitala).

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Ubezpieczenia OC w podmiocie leczniczym

W „części OC” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – najważniejszy element programu ubezpieczenia tego typu jednostek, który powinien zawierać m.in.:
  – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z dobrze dopasowanym triggerem czasowym),
  rozszerzenia ochrony dopasowane do specyfiki danego podmiotu medycznego tj.: koszty ochrony/obrony prawnej, leczenie po zakłuciu (HIV/WZW), ubezpieczenie nadwyżkowe (pokrywające roszczenia przewyższające ustawową sumę ubezpieczenia), ubezpieczenie z tytułu naruszenia praw pacjenta, ubezpieczenie z tytułu leczenia eksperymentalnego / stosowania leków off-label,
 • ubezpieczenie OC „ogólne” (jako rozszerzenie ochrony m.in. o: OC pracodawcy, OC najemcy nieruchomości, OC najemcy ruchomości),
 • ubezpieczenie D&O (w przypadku członków zarządu / osób decyzyjnych w spółkach kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach),
 • ubezpieczenie szkód w środowisku (o ile takowe ryzyko występuje).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ubezpieczenia osobowe w podmiocie leczniczym – ubezpieczenie lekarzy

W „części osobowej” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 • grupowe ubezpieczenie na życie pracowników (dobre ubezpieczenie grupowe sprawi, iż Twój podmiot będzie bardziej konkurencyjny na rynku pracodawców / możliwa ochrona dla lekarzy na kontraktach),
 • ubezpieczenie zdrowotne / prywatną opiekę medyczną (jest to często spotykany pozapłacowy element wynagrodzenia pracowników),
 • grupowe ubezpieczenie NNW (dodatkowe wsparcie dla pracowników po wypadkach),
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (oczywiście tylko wtedy, kiedy pracownicy wyjeżdżają na zagraniczne delegacje).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ubezpieczenia finansowe w podmiocie leczniczym

W „części finansowej” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Obsługa i serwis brokerski dla podmiotów leczniczych

Zawarcie dobrego i kompleksowego programu ubezpieczenia to jedno, jego sprawna obsługa to drugie. Dlaczego warto powierzyć obsługę ubezpieczeń Twojej firmy właśnie nam?

 • wynegocjujemy najlepszy możliwy program ubezpieczenia w założonym budżecie
 • pomożemy usprawnić i uprościć obsługę ubezpieczeń w Twojej firmie
 • pomożemy w stworzeniu wykazów mienia do polis oraz oszacowaniu odpowiednich sum ubezpieczenia (m.in. w oparciu o tabele SEKOCENBUD)
 • przygotujemy listę zagadnień i dokumentów do sprawdzenia przez BHP-owca
 • zgłosimy szkodę, przejmiemy cały proces jej likwidacji aż do wypłaty odszkodowania
 • w ciągu max 1 dnia roboczego odpowiemy na każde zapytanie/maila/telefon
 • jeśli stosujesz PZP przygotujemy SIWZ, wspomożemy pracę komisji i usprawnimy organizację przetargów

 

Jesteśmy do dyspozycji!

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie podmiotów leczniczych/medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu klientów o czym świadczą m.in. nasze referencje. 

Posiadamy know-how dotyczące ubezpieczania różnych podmiotów tj. szpitale, kliniki (w tym chirurgii plastycznej/estetycznej), NZOZ-y, gabinety dentystyczne, producenci sprzętu medycznego.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.