Uszkodzenie sprzętu medycznego za 30.000 zł

kancelaria brokerska katowice

Uszkodzenie sprzętu medycznego za 30.000 zł 

W tym artykule przytoczymy jedną ze szkód jaką likwidowaliśmy w ubezpieczanym od lat NZOZ-ie. Bardzo często w podmiotach medycznych największą wagę przykłada się do ubezpieczenia OC, natomiast polisy majątkowe, szczególnie w prywatnych placówkach (!) bywają zaniedbywane (nierzadko właściciele lekarze nie mają czasu na rokroczną aktualizację wykazu sprzętu do ubezpieczenia).

 

Szkoda

W opisywanym przypadku uszkodzenie sprzętu medycznego miało miejsce na sali operacyjnej. W pośpiechu, podczas zabiegu, jeden z asystentów trącał ręką laser, który spadł na ziemię i uległ uszkodzeniu. 

Na szczęście sam zabieg udało się dokończyć, a zaraz po nim otrzymaliśmy maila z opisem całej sytuacji i pytaniem „Czy możemy takie zdarzenie zgłosić z polisy ubezpieczeniowej?”.

 

Likwidacja

Nasza odpowiedź była oczywiście twierdząca – szkoda jest jak najbardziej „ubezpieczalna”. Poprosiliśmy zatem klienta o skompletowanie dokumentacji tj.:

  • krótka notatka ze zdarzenia,
  • zdjęcia uszkodzonego sprzętu,
  • opinia serwisu (w tym przypadku potwierdzająca brak opłacalności naprawy),
  • oświadczenie o nr konta do wypłaty odszkodowania.

Jak to bywa w przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego czy medycznego, kluczowy do sprawnej likwidacji szkody okazał się aktualny wykaz sprzętu załączony do polisy. W przypadku tego klienta, tak jak w większości podmiotów medycznych, z którymi współpracujemy, zawsze przed rocznicą zwracamy się bezpośrednio do księgowości w celu ustalenia aktualnego mienia do ubezpieczenia (staramy się jak najmniej angażować właściciela w ten proces).

 

Wypłata odszkodowania

Kompletna dokumentacja, w tym kluczowe dla likwidatora elementy jak opinia serwisu, zdjęcia uszkodzeń i wskazanie odtworzeniowej sumy ubezpieczenia tego sprzętu na wykazie, pozwoliły na szybką wypłatę 30.000 zł odszkodowania.

Całość procesu, jako brokerzy wzięliśmy na siebie, tak, aby w jak największym stopniu odciążyć klienta od zajmowania się procesami nie związanymi bezpośrednio z jego działalnością.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice

Jako brokerzy staramy się przejmować na siebie jak najwięcej obowiązków związanych z ubezpieczeniami firmowymi naszych klientów. Naszą rolę jest uproszczenie obsługi polis, zmniejszenie ilości dokumentacji, usprawnienie likwidacji ewentualnych szkód – jeśli ta idea jest bliska Tobie i Twojej firmie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 514-674-600 lub w ramach poniższego formularza: