Uszkodzenie sprzętu medycznego za 30.000 zł

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
kancelaria brokerska katowice

Uszkodzenie sprzętu medycznego za 30.000 zł 

W tym artykule przytoczymy jedną ze szkód jaką likwidowaliśmy w ubezpieczanym od lat NZOZ-ie. Bardzo często w podmiotach medycznych największą wagę przykłada się do ubezpieczenia OC, natomiast polisy majątkowe, szczególnie w prywatnych placówkach (!) bywają zaniedbywane (nierzadko właściciele lekarze nie mają czasu na rokroczną aktualizację wykazu sprzętu do ubezpieczenia).

 

Szkoda

W opisywanym przypadku uszkodzenie sprzętu medycznego miało miejsce na sali operacyjnej. W pośpiechu, podczas zabiegu, jeden z asystentów trącał ręką laser, który spadł na ziemię i uległ uszkodzeniu. 

Na szczęście sam zabieg udało się dokończyć, a zaraz po nim otrzymaliśmy maila z opisem całej sytuacji i pytaniem „Czy możemy takie zdarzenie zgłosić z polisy ubezpieczeniowej?”.

 

Likwidacja

Nasza odpowiedź była oczywiście twierdząca – szkoda jest jak najbardziej „ubezpieczalna”. Poprosiliśmy zatem klienta o skompletowanie dokumentacji tj.:

 • krótka notatka ze zdarzenia,
 • zdjęcia uszkodzonego sprzętu,
 • opinia serwisu (w tym przypadku potwierdzająca brak opłacalności naprawy),
 • oświadczenie o nr konta do wypłaty odszkodowania.

Jak to bywa w przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego czy medycznego, kluczowy do sprawnej likwidacji szkody okazał się aktualny wykaz sprzętu załączony do polisy. W przypadku tego klienta, tak jak w większości podmiotów medycznych, z którymi współpracujemy, zawsze przed rocznicą zwracamy się bezpośrednio do księgowości w celu ustalenia aktualnego mienia do ubezpieczenia (staramy się jak najmniej angażować właściciela w ten proces).

 

Wypłata odszkodowania

Kompletna dokumentacja, w tym kluczowe dla likwidatora elementy jak opinia serwisu, zdjęcia uszkodzeń i wskazanie odtworzeniowej sumy ubezpieczenia tego sprzętu na wykazie, pozwoliły na szybką wypłatę 30.000 zł odszkodowania.

Całość procesu, jako brokerzy wzięliśmy na siebie, tak, aby w jak największym stopniu odciążyć klienta od zajmowania się procesami nie związanymi bezpośrednio z jego działalnością.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice

Jako brokerzy staramy się przejmować na siebie jak najwięcej obowiązków związanych z ubezpieczeniami firmowymi naszych klientów. Naszą rolę jest uproszczenie obsługi polis, zmniejszenie ilości dokumentacji, usprawnienie likwidacji ewentualnych szkód – jeśli ta idea jest bliska Tobie i Twojej firmie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 514-674-600 lub w ramach poniższego formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.