Ubezpieczenie podmiotu leczniczego

oc podmiotu medycznego

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego

Od czego rozpocząć kompleksowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego? Jak dobrze ubezpieczyć NZOZ / szpital / klinikę / gabinet stomatologiczny?

Na początku, brokerzy z naszej kancelarii wykonają dla Twojej firmy m.in: 

 • audyt fizyczny w siedzibie (m.in. dokumentując procesy, zabezpieczenia PPOŻ oraz świadcząc doradztwo co należy skorygować “na już”),
 • analizę dokumentacji związanej z bezpieczeństwem,
 • analizę potrzeb klienta,
 • analizę dotychczas zawartych polis ubezpieczeniowych,
 • analizę posiadanego majątku, zawartych umów/kontraktów, specyfiki prowadzonej działalności,
 • wstępną kalkulację budżetu na program ubezpieczenia.

Tym samym najczęściej nie będzie możliwe, abyśmy przyjechali na pierwsze spotkanie z nowym klientem z gotową ofertą – wszyscy chcemy bowiem doprowadzić do zawarcia działających polis ubezpieczeniowych.

Im więcej wiemy o Twojej firmie, tym łatwiej dopasować nam dla niej kompleksowy program ubezpieczenia oraz ustalić sprawne procesy obsługi ubezpieczeń.

 

Program ubezpieczenia podmiotu leczniczego

Mając powyższy zestaw informacji oraz dokumentów możemy przystąpić do przygotowania kompleksowego programu ubezpieczenia podmiotu leczniczego. Jako brokerzy ubezpieczeniowi wysyłamy do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku tzw. zapytanie / slip brokerski. W przypadku podmiotów leczniczych stosujących Prawo Zamówień Publicznych pomagamy natomiast stworzyć kompletny SIWZ oraz uczestniczymy w komisji przetargowej.

W dużym uproszczeniu program ubezpieczenia podmiotu leczniczego można podzielić na:

 • polisy zabezpieczające mienie podmiotu leczniczego,
 • polisy zabezpieczające odpowiedzialność cywilną podmiotu medycznego,
 • polisy związane z zatrudnionymi pracownikami,
 • (rzadziej) ubezpieczenia finansowe (w tym m.in.: gwarancje ubezpieczeniowe).

 

ubezpieczenie tomografu

Ubezpieczenia majątkowe w podmiocie leczniczym

W części majątkowej programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

Ubezpieczenia OC w podmiocie leczniczym

W “części OC” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – najważniejszy element programu ubezpieczenia tego typu jednostek, który powinien zawierać m.in.:
  – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z dobrze dopasowanym triggerem czasowym),
  rozszerzenia ochrony dopasowane do specyfiki danego podmiotu medycznego tj.: koszty ochrony/obrony prawnej, leczenie po zakłuciu (HIV/WZW), ubezpieczenie nadwyżkowe (pokrywające roszczenia przewyższające ustawową sumę ubezpieczenia), ubezpieczenie z tytułu naruszenia praw pacjenta, ubezpieczenie z tytułu leczenia eksperymentalnego / stosowania leków off-label,
 • ubezpieczenie OC “ogólne” (jako rozszerzenie ochrony m.in. o: OC pracodawcy, OC najemcy nieruchomości, OC najemcy ruchomości),
 • ubezpieczenie D&O (w przypadku członków zarządu / osób decyzyjnych w spółkach kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach),
 • ubezpieczenie szkód w środowisku (o ile takowe ryzyko występuje).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

Ubezpieczenia osobowe w podmiocie leczniczym

W “części osobowej” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy katowice

Ubezpieczenia finansowe w podmiocie leczniczym

W “części finansowej” programu ubezpieczenia podmiotu medycznego warto uwzględnić m.in.:

 

broker ubezpieczeniowy katowice

Obsługa, serwis brokerski

Zawarcie dobrego i kompleksowego programu ubezpieczenia to jedno, jego sprawna obsługa to drugie. Dlaczego warto powierzyć obsługę ubezpieczeń Twojej firmy właśnie nam?

 • wynegocjujemy najlepszy możliwy program ubezpieczenia w założonym budżecie
 • pomożemy usprawnić i uprościć obsługę ubezpieczeń w Twojej firmie
 • pomożemy w stworzeniu wykazów mienia do polis oraz oszacowaniu odpowiednich sum ubezpieczenia (m.in. w oparciu o tabele SEKOCENBUD)
 • przygotujemy listę zagadnień i dokumentów do sprawdzenia przez BHP-owca
 • zgłosimy szkodę, przejmiemy cały proces jej likwidacji aż do wypłaty odszkodowania
 • w ciągu max 1 dnia roboczego odpowiemy na każde zapytanie/maila/telefon
 • jeśli stosujesz PZP przygotujemy SIWZ, wspomożemy pracę komisji i usprawnimy organizację przetargów

 

Jesteśmy do dyspozycji 

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie podmiotów leczniczych/medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu klientów o czym świadczą m.in. nasze referencje. 

Posiadamy know-how dotyczące ubezpieczania różnych podmiotów tj. szpitale, kliniki (w tym chirurgii plastycznej/estetycznej), NZOZ-y, gabinety dentystyczne, producenci sprzętu medycznego.

Zadzwoń już teraz na tel. 514-674-600 lub opisz swoją potrzebę w poniższym formularzu: