Ubezpieczenia finansowe

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe dla działalności gospodarczej stanowią realne wsparcie w prowadzeniu firmy. Cześć z nich pozwala na potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów, inne na ich weryfikację. Dodatkowym atutem może być również fakt, że ubezpieczenia finansowe nie obciążają zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

 

Ubezpieczenia finansowe – przykłady

W polskiej praktyce ubezpieczeniowej najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są:

Oba rozwiązania mogą funkcjonować zarówno jako pojedyncze polisy (wystawiane jednostkowo pod konkretny kontrakt), jak i w formie umów generalnych.

Korzystanie z powyższych usług niweluje ryzyka związane z niepożądanymi zdarzeniami mogącymi powodować straty finansowe, takie jak np. utraty zysku spowodowane brakiem wypełnienia zobowiązań przez jedną ze stron. W ten sposób możesz niskim kosztem zapewnić sobie spokój i nie martwić się o płynność finansową firmy.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo popularnym rodzajem ubezpieczeń finansowych. Spotykane są najczęściej w realizacji projektów budowlanych (ale nie tylko). Gwarancja ubezpieczeniowa pozwala przedsiębiorcy na zabezpieczenie kontraktu (od wadium, przez należyte wykonanie, aż do usunięcia ewentualnych wad/usterek) bez konieczności blokowania firmowej gotówki.

Za ustaloną składkę ubezpieczyciel gwarantuje w imieniu wykonawcy – to bardzo wygodne rozwiązanie! Gwarantując za wykonawcę natomiast potwierdza jego wiarygodność – ubezpieczyciel nie wystawi gwarancji bez wcześniejszej, drobiazgowej analizy finansowej.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe to bardzo szerokie zagadnienie, warto jednak wymienić kilka najczęściej spotykanych rodzajów gwarancji na polskim rynku:

 • gwarancja wadialna,
 • gwarancja należytego wykonania umowy,
 • gwarancja usunięcia wad i usterek,
 • gwarancja zwrotu zaliczki.

 

ubezpieczenia finansowe

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O
GWARANCJACH UBEZPIECZENIOWYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ: >GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE<

 

Ubezpieczenie należności

Pisząc o ubezpieczeniach finansowych należy wspomnieć o ubezpieczeniu należności – to drugie, obok gwarancji ubezpieczeniowych, najpopularniejsze w Polsce ubezpieczenie tego rodzaju. Naturalnym odbiorcą tego typu rozwiązań są firmy, które udzielają odroczonych terminów płatności oraz współpracują ze stałymi kontrahentami.

O ile gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza inwestora, o tyle ubezpieczenie kredytu kupieckiego zabezpiecza Twoją firmę przed nieuregulowaniem faktur przez Twoich kontrahentów.

Ubezpieczenia należności to produkt skierowany do wszystkich, którzy cenią sobie pewność i płynność finansową. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozwoli Ci na uchronienie się przed działaniami kontrahentów, którzy nie będą wypełniać swoich zobowiązań.

 

Szukasz zabezpieczenia na trudne czasy?
Chcesz na bieżąco weryfikować finansowo swoich kontrahentów?
Odpowiedzią na te potrzeby może być dobrze wynegocjowane i zawarte ubezpieczenie należności.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT.

 

Ubezpieczenia finansowe – tylko skuteczny broker!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską.

Według naszych klientów wyróżniamy się wysoką jakością usługi brokerskiej.

Jeśli poszukujesz ubezpieczeń finansowych, chcesz dokonać analizy posiadanych rozwiązań lub po prostu masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.