Historia analizy polis w firmie produkcyjnej

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
kancelaria brokerska katowice

Historia analizy polis w firmie produkcyjnej

Jako kancelaria brokerska, specjalizujemy się w obsłudze ubezpieczeń głównie dla klientów z branży produkcyjnej (szeroko pojętej), budowlanej i okołobudowlanej, górniczej i okołogórniczej oraz medycznej. Zwyczajowo współpracę rozpoczynamy m.in. od przeprowadzenia tzw. audytu ubezpieczeniowego, czyli szczegółowej analizy posiadanych przez klienta polis.

W tym artykule opiszemy historię analizy ubezpieczeń w firmie produkcyjnej, która to wykazała m.in. brak klauzuli odpowiedzialności za produkt w ubezpieczeniu OC działalnościTo trochę tak, jakby kupić rower bez kierownicy – teoretycznie można nim jeździć, ale bardzo łatwo o duży problem…

 

Zapoznanie z klientem

Właściciela firmy poznaliśmy na tzw. śniadaniu biznesowym i po prostu umówiliśmy się tydzień później na przysłowiową kawę. Podczas spotkania udało nam się zajrzeć na produkcję, zapoznać kilku kluczowych pracowników – słowem, miło i przyjemnie!

Na koniec spotkania zostawiliśmy materiały marketingowe z wzorem pełnomocnictwa, umowy o współpracę oraz propozycją przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego. Klient w tym momencie stał się bardziej wycofany: „Mamy długoletnie relacje z dotychczasowym agentem, nie chcemy nic deklarować, jednak chętnie dokonamy analizy wszystkich polis”. Ustaliliśmy, że na tym etapie podpiszemy umowę na analizę polis, ustalając, iż klient zapłaci za nią dopiero wtedy, kiedy nie podejmie z nami współpracy (płacąc nam jako niezależnym konsultantom / audytorom).

 

Analiza zawartych polis w firmie

Program ubezpieczeniowy przygotowany przez agenta ubezpieczeniowego był chaotyczny – klient kilkukrotnie wykupił polisy na podobny zakres ubezpieczenia, tylko dlatego, że odebrał nowe budynki lub kupił nowe maszyny (zamiast aneksować jedną polisę!), co wiązało się z zapłaceniem kilka razy za te same klauzule oraz dodatkowymi rocznicami ubezpieczeń do zapamiętania.

Ponadto, na polisach majątkowych występowało bardzo duże niedoubezpieczenie mienia – sumy odtworzenia budynków nie były aktualizowane od lat, a dla maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego nie stworzono wykazów do ubezpieczenia, uznając sumę ubezpieczenia jako maksymalną możliwą jednorazową szkodę (co jest ewidentnym błędem agenta).

Największym problemem okazała się jednak polisa OC prowadzonej działalności – to ubezpieczenie było właściwie „papierem” akceptowanym (jakimś cudem) przez kontrahentów. W przypadku tej firmy produkcyjnej bowiem na polisie nie zastosowano klauzul odpowiedzialności za produkt (!) zarówno tych podstawowych, jak i rozszerzonych (połączenie produktu w dalszym toku produkcji czy usunięcie wadliwego produktu). Co więcej, klient nie miał żadnej ochrony w przypadku m.in. roszczeń dot. wypadków przy pracy (brak klauzuli OC pracodawcy!) oraz szkód wyrządzonych w najmowanej hali o wartości kilku milionów (brak klauzuli OC najemcy nieruchomości!).

 

Początek owocnej współpracy

Klient był zdziwiony, aż tak wieloma ewidentnymi błędami w polisach. Długoletnia relacja z dotychczasowym pośrednikiem nie dopuszczała do niego możliwości takiego obrotu sprawy. Przeprowadzony audyt ubezpieczeniowy doprowadził jednak do natychmiastowego podpisania umowy na wyłączną obsługę ubezpieczeń tej firmy przez naszą kancelarię brokerską. Przedsiębiorca życzył sobie, aby jeszcze przed rocznicami ubezpieczeń dokonać albo aneksowania zawartych polis albo przygotowania jak najbardziej szczelnego programu ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem.

Jako brokerzy wypracowaliśmy z klientem model współpracy, który sprawdza nam się już od wielu lat. Być może również w Twojej firmie warto byłoby dokonać analizy zawartych polis? Zadzwoń do nas pod nr tel. 514-674-600 i umów się na bezpłatną konsultację lub pozostaw zapytanie w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.