Historia: jak z 10 polis zrobić 3 i wyrównać ich rocznice?

audyt ubezpieczeniowy

Historia: jak z 10 polis zrobić 3 i wyrównać ich rocznice?

10 polis na kluczowe maszyny produkcyjne kończących się w różnych datach, kolejne 2 polisy na budynki z odległymi rocznicami, „dziurawe” ubezpieczenie OC działalności – taki chaos zastaliśmy dokonując audytu ubezpieczeń zawartych przez jedną z firm produkcyjnych, która trafiła do nas z prośbą o pomoc.

 

Zapytanie ze strony klienta

Ta historia zaczęła się od zwykłego zapytania, jakich wiele otrzymujemy od potencjalnych klientów. W tym przypadku przedstawiciele firmy produkcyjnej zwrócili się do nas z prośbą o spotkanie celem konsultacji. Dotychczas firma w zakresie ubezpieczeń była obsługiwana przez kilku pośredników, a ilość dokumentów związanych z ubezpieczeniami zaczynała przytłaczać osoby zaangażowane w ten temat.

Właściwie już na początku spotkania klient był zdecydowany na zamówienie audytu ubezpieczeniowego wykonywanego przez naszych brokerów (o którym przeczytał >tutaj< na naszej stronie internetowej).

 

 

Audyt ubezpieczeniowy

W tym przypadku klient zdecydował się na początku tylko na audyt ubezpieczeń związanych z maszynami, budynkami oraz OC działalności, pozostawiając ubezpieczenia samochodów na dalszy etap rozmów. Już po otrzymaniu dokumentów do analizy zrozumieliśmy dlaczego…

Każda nowo kupowana maszyna (lub kilka maszyn kupowanych na jednej fakturze), była ubezpieczana na osobnej polisie. Takim działaniem dotychczasowy pośrednik (a właściwie pośrednicy) doprowadził klienta do posiadania… 10 polis na maszyny od uszkodzeń, z datami rocznic rozrzuconymi po całym roku, płacąc w każdej z tych polis za te same klauzule! Jakby tego było mało ubezpieczenia zostały zawarte z trzema różnymi ubezpieczycielami, co nie dawało możliwości negocjacji wysokich zniżek za cross-selling.

Ponadto ubezpieczenie dwóch budynków firmowych… również zostało rozdzielone na dwie osobne polisy, generując kolejne daty rocznic do zapamiętania oraz zwiększając koszty całego programu ubezpieczenia! Niestety w tym przypadku ani klient, ani pośrednik nie zwiększali od lat sum ubezpieczenia budynków narażając firmę na duże niedoubezpieczenie.

Kolejne analizowane ubezpieczenie tj. OC firmy było kolokwialnie mówiąc „dziurawe jak sitko”, nie zapewniając ochrony m.in. w przypadku roszczeń dot. wypadków przy pracy, czy szkód powstałych za granicą (podczas gdy klient 90% produktów sprzedaje poza Polskę!).

 

Nowa koncepcja ubezpieczenia

Klient był zdumiony naszą koncepcją ubezpieczenia – nie mógł uwierzyć w to, że możliwe będzie wyrównanie rocznic wszystkich polis, zredukowanie ich ilości oraz obniżenie składki za ten sam zakres ubezpieczenia. Mimo początkowego sceptycyzmu podpisał z nami umowę o współpracę i przystąpiliśmy do zbierania dokumentów oraz konstrukcji kompleksowego ubezpieczenia tej firmy produkcyjnej.

Program ubezpieczenia, który przygotowaliśmy zakładał ubezpieczenie:

 1. ubezpieczenie budynków, środków obrotowych, maszyn, wyposażenia od wszystkich ryzyk,
 2. ubezpieczenie kluczowych maszyn od uszkodzeń i awarii,
 3. ubezpieczenie OC działalności,
 4. ubezpieczenie wybranego sprzętu elektronicznego na szerokim zakresie ochrony,
 5. ubezpieczenie utraty zysku po szkodzie majątkowej.

Z góry zakładaliśmy ubezpieczenie wszystkich powyższych elementów w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, nastawiając się na kompleksowe negocjacje. Wybrany ubezpieczyciel musiał się zgodzić na postawione przez nas w pierwszym roku warunki tj. możliwość doubezpieczania kończących się ryzyk w różnym czasie, wyrównując je do jednej daty, tak, aby klient ponosił jedynie proporcjonalną część rocznej składki.

Elementy 1, 2 i 3 klient dotychczas ubezpieczał, punkty 4 i 5 były dla niego nowością.

 

 

Najlepsza oferta ubezpieczenia firmy

Nasze zapytanie wysłaliśmy do wszystkich ubezpieczycieli na rynku. Finalnie otrzymaliśmy kilka korzystnych ofert, które zestawiliśmy klientowi w tabeli. Najlepsza oferta ubezpieczenia pozwoliła klientowi zaoszczędzić 20% składki rocznie na punktach 1, 2 i 3 (tj. dotychczas kupowanych)! Zamiast dotychczasowych 10 polis…wystarczyły 3!

Ostatecznie jednak klient zgodnie z naszą rekomendacją wykupił również dedykowane ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie od utraty zysku po szkodzie. Mimo większej ilości ubezpieczonych ryzyk ilość polis została zredukowana, a całość kosztowała niewiele więcej niż wcześniejszy „dziurawy” i chaotyczny program ubezpieczenia.

Przytaczamy tę historię, gdyż właśnie mija nam 1 rok współpracy z tym klientem – w tym czasie nasze działania przyniosły wymierne efekt zarówno finansowe, jak i jakościowe. Program ubezpieczenia został poprawiony, rozszerzony, jednocześnie zminimalizowaliśmy ilość dokumentów w obiegu, a wyrównanie wszystkich ubezpieczeń do jednej daty powoduje, że tematem ubezpieczeń majątkowych klient może zaprzątać sobie głowę tylko raz w roku.

 

Broker ubezpieczeniowy

Doświadczony broker ubezpieczeniowy to przede wszystkim dobry doradca, sprzedaż ubezpieczenia jest jednym z ostatnich kroków do wykonania. Po drodze są jeszcze: dobrze wykonany audyt ubezpieczeniowy, analiza potrzeb klienta, przygotowanie koncepcji kompleksowego ubezpieczenia czy negocjacje z ubezpieczycielami.

Potrzebujesz konsultacji? Chcesz sprawdzić posiadane polisy? Szukasz doświadczonego brokera?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.