Najczęstsze przyczyny odmowy zawarcia ubezpieczenia

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
broker ubezpieczeniowy śląsk

Najczęstsze przyczyny odmowy zawarcia ubezpieczenia

Jako brokerzy ubezpieczeniowi przeprowadzamy dla naszych klientów konkursy ofert na najlepsze ubezpieczenie. Nie przypominamy sobie jednak takiego konkursu, w którym chociaż jeden ubezpieczyciel nie złożył odmowy przygotowania oferty! Zawsze, ale to zawsze wśród towarzystw ubezpieczeniowych, które otrzymały nasze zapytanie znajdą się takie instytucje, które nie chcą / nie mogą ubezpieczyć danego klienta. 

Dlaczego tak się dzieje? Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy ubezpieczenia Twojej firmy? 

Czy jako właściciel / zarządzający firmą masz na to jakikolwiek wpływ?

W niniejszym artykule podzielimy się naszymi subiektywnymi doświadczeniami w tym temacie.

 

Trudna… lub zakazana branża

Jedną z najczęstszych przyczyn odmów zawarcia ubezpieczenia jest bez wątpienia branża, w jakiej funkcjonuje dana firma. Ubezpieczyciele, oferując dobrowolne polisy, mogą przyjąć dowolną selekcję klientów – dla większości z nich trudne do ubezpieczenia lub „nieubezpieczalne” będą firm z branży:

 • górniczej,
 • meblarskiej,
 • papierniczej,
 • recyklingowej,
 • farmaceutycznej,
 • chemicznej.

Podsumowując – duża część towarzystw ubezpieczeniowych z zasady, bez dodatkowej analizy majątku i działalności klienta, składa odmowę ubezpieczenia tylko ze względu na działalność w zakazanej dla niego branży.

 

Działalność prowadzona w budynkach o palnej / mieszanej konstrukcji

Odmowę ubezpieczenia otrzymują też bardzo często firmy prowadzące działalność w budynkach o palnej lub mieszanej konstrukcji. Warto jednak zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko o budynki drewniane, ale również… te zbudowane z płyty warstwowej!

Budynki z płyty warstwowej wyrastają jak grzyby po deszczu, jednak ich ubezpieczenie, szczególnie w przypadku płyt z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej może być trudne lub… niemożliwe. Tego typu obiektom ubezpieczyciele najczęściej stawiają wymóg posiadania stałych urządzeń gaśniczych (np. tryskaczy).

Klienci są często zdziwieni, podpierając się argumentem o tym, iż „ich płyty warstwowe posiadają certyfikat niepalności„. Jednak to ubezpieczyciele wiedzą najlepiej jakie odszkodowania są wypłacane m.in po takich pożarach… gdzie hale z płyty warstwowej, po osiągnięciu wysokiej temperatury zaczęły się składać jak domki z kart…

 

Brak ponadnormatywnych zabezpieczeń PPOŻ

Należy jasno zaznaczyć – to, że dany budynek został odebrany i otrzymał pozwolenie na użytkowanie, nie oznacza, że da się go ubezpieczyć! Często klienci są zdziwieni, kiedy 90% ubezpieczycieli odmawia im zawarcia polisy na dopiero co wybudowaną nieruchomość.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują jednak własną politykę oceny ryzyka – zatrudniając wykwalifikowanych inżynierów, ale i opierając się na wieloletnich statystykach dot. szkód, często dużo bardziej restrykcyjnie oceniają np. zagrożenie pożaru niż inspektorat budowlany czy Straż Pożarna!

 

Cenna porada: warto konsultować możliwość ubezpieczenia danego obiektu budowlanego jeszcze na etapie projektu budowlanego, tak, aby uwzględnić w nim ewentualne sugestie co do ponadnormatywnych zabezpieczeń PPOŻ, stref pożarowych czy organizacji pracy.

 

Specyfika prowadzonej działalności

Czasami specyfika prowadzonej działalności powoduje, że ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczyć danej firmy. Z jakimi przykładami spotkaliśmy się w przeszłości? Były to m.in.:

 • firma budowlana „w teczce” nie zatrudniająca żadnych pracowników, opierająca swoją działalność w 100% o podwykonawców,
 • software house produkujący oprogramowanie do hazardu oraz dla giełd kryptowalut,
 • firma konsultingowa świadcząca swoje usługi z Polski dla klientów z USA,
 • producent suplementów diety opierający się w 100% na półproduktach pochodzących z Azji,
 • przedsiębiorstwo dokonujące recyklingu tworzyw sztucznych, zatrudniające kilku pracowników, prowadzące działalność w najmowanych budynkach.

 

Niewielki potencjał składkowy klienta

Zdarza się, że ubezpieczyciele odmawiają ubezpieczenia danego klienta, w poszukiwanym zakresie ochrony, ze względu na… jego niski potencjał składkowy! Modelowym przykładem są tutaj nasze doświadczenia dot. np. biur projektowych – niewielkie biura projektowe, osiągające przychody rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie, bywają zobowiązane do wykupienia polis na kilkanaście-kilkadziesiąt milionów sumy ubezpieczenia… podczas gdy taka polisa będzie ich kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych, co może stanowić 10-20% ich przychodu!

 

broker ubezpieczeniowy

 

Kumulacja sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji

Zdarza się również, że ubezpieczyciele odmawiają przedstawienia oferty ze względu na znaczną kumulację sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. Co to oznacza w praktyce? Idealnym przykładem jest historia, w które poszukiwaliśmy dla naszego klienta, najemcy hali, możliwości ubezpieczenia towaru w tymże budynku, na wartość ok 100 mln zł i otrzymaliśmy odmowę od ubezpieczyciela HESTIA, ponieważ towarzystwo to już ubezpieczało samą halę (na ok 50 mln zł), należącą do innego podmiotu:

W powyższym przykładzie oczywiście znaleźliśmy dla naszego klienta odpowiedni program ubezpieczenia, jednak zobrazowało to idealnie podejście rynku ubezpieczeniowego do takich sytuacji – zbyt duże nagromadzenie majątku w jednej lokalizacji, w jednym budynku, często nawet w jednej strefie pożarowej może stanowić spory problem.

 

Wysoka „szkodowość” klienta

Twoja firma może mieć problem z uzyskaniem atrakcyjnej oferty ubezpieczenia również wtedy, kiedy historia przebiegu ubezpieczeń jest negatywna, słowem – kiedy często dochodzi do szkód i w konsekwencji wypłat odszkodowań:

Aktualnie ubezpieczyciele są w stanie na bieżąco wymieniać się danymi dot. szkodowości danego klienta, a kiedy mają z tym problem, zobowiązują do przedstawienia historii szkodowej brokera / agenta, uzależniając od tego przedstawienie oferty!

 

Podsumowanie

Poszukując dobrowolnego ubezpieczenia dla firmy np. ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności czy ubezpieczenia majątku, występujemy z zapytaniem do towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na wolnym rynku. Ubezpieczyciele to również przedsiębiorstwa działające dla osiągnięcia zysku, które w dowolny sposób mogą kształtować swój portfel klientów.

Nie należy się zniechęcać jeśli otrzymaliście Państwo odmowę ubezpieczenia firmy! Na polskim rynku jest kilkudziesięciu ubezpieczycieli, z którymi warto negocjować. Istotne jest jednak zatrudnienie doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który będzie działał zgodnie z najlepszym interesem klienta.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.