Odpowiedzialność cywilna za produkt

odpowiedzialność cywilna za produkt

Odpowiedzialność cywilna za produkt

Odpowiedzialność cywilna za produkt jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jako producent, importer czy dostawca produktów. Automatyzacja produkcji co prawda zmniejsza, ale nie eliminuje, ryzyka wprowadzenia na rynek wadliwego produktu.

Wadliwy produkt (niezależnie czy jest to batonik, żarówka, czy maszyna do produkcji) może wyrządzić szkodyosobowe, majątkowe, ale i tzw. przez rynek ubezpieczeniowy czyste straty finansowe. Ubezpieczenie OC za produkt wydaje się być zatem niezbędnym elementem przemyślanego programu ubezpieczenia w. w. firm.

 

Czy wiesz, że… w przypadku niemożności ustalenia producenta
odpowiedzialność za produkt może ponosić… firma handlowa?!

 

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt nie funkcjonuje jako osobna polisa, stanowi ono element ogólnego ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. W przypadku ubezpieczenia małych i średnich firm najczęściej konieczne okazuje się dokupienie klauzuli OC za produkt. W przypadku większych podmiotów ubezpieczanych na tzw. zakresie korporacyjnym, ochrona ubezpieczeniowa za produkt znajduje się w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

 

Osobnym produktem może być natomiast tzw. ubezpieczenie product recall
(tj. ubezpieczenie kosztów wycofania wprowadzonego do obrotu wadliwego produktu).

 

odpowiedzialność cywilna za produkt

 

Dobre ubezpieczenie OC za produkt… czyli jakie?

Zakres odpowiedzialności cywilnej za produkt w wykupionej polisie powinien być jak najlepiej dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Rolą dobrego brokera ubezpieczeniowego jest zatem jak najlepsza analiza profilu działalności danej firmy oraz w oparciu o własne doświadczenia przygotowanie szczelnego ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie OC za produkt tworzy wiele klauzul, odstępstw, rozszerzeń
nie istnieje jedno gotowe rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Twojej firmy!

 

Na jakie elementy na pewno należy zwrócić uwagę konstruując taką polisę?

 • suma ubezpieczenia – wizualizacja największej możliwej szkody, poleganie na doświadczeniach brokera oraz przykładach z innych firm na rynku, powinny doprowadzić do zapewniającej poczucie bezpieczeństwa sumy ubezpieczenia (tzw. sumy gwarancyjnej); w tym punkcie warto sprawdzić czy odpowiedzialność producenta została zlimitowana czy nie,
 • doprecyzowanie na polisie produktów wprowadzanych na rynek oraz prowadzonej działalności – czy to poprzez wskazanie odpowiednich PKD, czy poprzez literalny opis, tak, aby nie było wątpliwości jakie produkty/profile działalności zostały objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • zakres terytorialny – od tego, gdzie trafia produkt, zależeć będą konieczne do wykupienia klauzule terytorialne, w standardzie bowiem odpowiedzialność jest ograniczona (w zależności od ubezpieczyciela) do terytorium Polski, UE lub Świata bez USA/Kanady/Australii/Nowej Zelandii,
 • udział w szkodzie – określenie do jakiej kwoty Twoja firma jest w stanie pokryć ewentualne odszkodowanie; mądre ustalenie tzw. franszyzy może znacząco obniżyć składkę ubezpieczenia,
 • koszty wycofania produktu z rynku – należy przeanalizować możliwość wypuszczenia serii wadliwych produktów na rynek, co może wygenerować koszty, których firmowy budżet nie udźwignie (akcje „recall” są bowiem możliwe do ubezpieczenia),
 • tzw. czyste szkody majątkowe – produkt, który Twoja firma wprowadza na rynek może wyrządzić szkody majątkowe, osobowe, a w pewnych przypadkach również tzw. czyste szkody majątkowe – są nimi m.in.: koszty usunięcia i zastąpienia wadliwego produktu, szkody dalszych producentów wynikające z wadliwości produktu w wyniku jego dalszego zmieszania/połączenia z innym produktem/obróbki, szkody wynikające z dostarczonych/serwisowanych maszyn – te elementy są możliwe do ubezpieczenia, jednak standardowo wyłączone z ochrony!

 

Broker Ubezpieczeniowy Śląsk

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Jeśli poszukujesz dobrego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt lub chcesz wykonać analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej z profesjonalistami zapraszamy do kontaktu. Wspólnie wypracujemy najlepszy wariant ubezpieczenia OC produktu. Porównamy nie tylko ceny ubezpieczeń, ale przede wszystkim ich zakres, tak, aby był „szyty na miarę” Twojej firmy.

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk | Odpowiedzialność cywilna za produkt  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.