Ubezpieczenie product recall

ubezpieczenie product recall

Ubezpieczenie product recall

Ubezpieczenie product recall to ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku. Co do zasady, aby polisa zadziałała, samo wycofanie produktu powinno zostać nakazane przez organ władzy publicznej (np. UOKIK, GIS, GIF) lub być uzasadnione przez producenta jako niezbędne w celu uniknięcia ewentualnej szkody osobowej – tak jak miało to miejsce w przypadku opisanym w Gazeta.pl:

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26884583,gin-seagram-s-wycofany-z-obrotu-gis-zanieczyszczenie-fragmentami.html

 

Zakres ubezpieczenia product recall

Co ubezpieczyciele rozumieją pod pojęciem kosztów wycofania produktu z rynku?

 • koszty powiadomienia dystrybutorów, konsumentów, także w mediach,
 • koszty badań, ekspertyz,
 • koszty nadgodzin własnych lub zatrudnienia dodatkowych pracowników do akcji wycofania produktu,
 • koszty transportu, magazynowania, sortowania, przepakowania wadliwych produktów,
 • koszty utylizacji wadliwych produktów (o ile jest to konieczne).

 

Rozszerzenie polisy OC firmy czy dedykowane ubezpieczenie product recall?

Koszty wycofania produktu z rynku mogą być pokryte (w zależności od rynkowej oferty ubezpieczycieli) z klauzuli rozszerzającej ubezpieczenie OC prowadzonej działalności i produktu wprowadzanego na rynku lub z dedykowanego ubezpieczenia.

Zwyczajowo klauzula jest wystarczającym rozwiązaniem w przypadku niewielkich sum ubezpieczenia, pokrywając podstawowe ryzyka związane z wadliwością produktu (wskazane w powyższym akapicie).

Dedykowane ubezpieczenie natomiast co do zasady może zapewnić dużo większą „pojemność” sumy ubezpieczenia oraz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową m.in. o:

 • koszty zniszczenia / utylizacji produktów,
 • koszty przerwy w działalności (w tym utratę zysku),
 • koszy zarządzania kryzysowego,
 • wydatki na okupy / nagrody podczas wymuszenia.

 

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku

 

Czy istotne jest kto poniósł koszty wycofania produktu?

Z ubezpieczeniowego punktu widzenia kluczowe może okazać się to, kto poniósł owe koszty wycofania produktu z rynku. Część ubezpieczycieli w ramach klauzuli product recall wyłącza bowiem z zakresu ochrony koszty poniesione przez osoby trzecie, pokrywając jedynie koszty poniesione przez samego ubezpieczonego (tj. producenta).

Kluczowe będzie zatem odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia do specyfiki konkretnej firmy – w przypadku np. branży spożywczej, najczęściej dużą część kosztów wycofania wadliwych produktów z rynku pokrywają osoby trzecie (tj. sieci handlowe) cedując je później na ubezpieczonego (tak jak miało to miejsce np. tutaj: https://www.tvp.info/44531446/orzeszki-ziemne-wycofane-z-rynku-klienci-sa-proszeni-o-zwrot-produktu).

 

Dla jakich branż dedykowane jest ubezpieczenie product recall?

Na rynku ubezpieczenie product recall jest dedykowane głównie firmom produkcyjnym – powszechnie stosuje się je m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej, AGD czy branży automotive.

Warunkiem kluczowym do uzyskania polisy będzie posiadanie przez klienta udokumentowanej procedury wycofania produktu. Daje to względną pewność ubezpieczycielowi, że jeśli szkoda nastąpi, producent ma z góry określoną ścieżkę postępowania.

 

Kontakt – kancelaria brokerska

Ubezpieczenie product recall, obok dobrze skonstruowanej polisy odpowiedzialności cywilnej za produkt, stanowi realne wsparcie dla producenta po wystąpieniu szkody.

Kontrahent wymaga od Ciebie wykupienia ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku? A może świadomie korzystasz i poszukujesz najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych dla swojej firmy?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.