Ubezpieczenie product recall

ubezpieczenie product recall

Ubezpieczenie product recall

Ubezpieczenie product recall to ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku. Co do zasady, aby polisa zadziałała, samo wycofanie produktu powinno zostać nakazane przez organ władzy publicznej (np. UOKIK, GIS, GIF) lub być uzasadnione przez producenta jako niezbędne w celu uniknięcia ewentualne szkody osobowej – tak jak miało to miejsce w przypadku opisanym w Gazeta.pl:

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26884583,gin-seagram-s-wycofany-z-obrotu-gis-zanieczyszczenie-fragmentami.html

 

Zakres ubezpieczenia product recall

Co ubezpieczyciele rozumieją pod pojęciem kosztów wycofania produktu z rynku?

  • koszty powiadomienia dystrybutorów, konsumentów, także w mediach,
  • koszty badań, ekspertyz,
  • koszty nadgodzin własnych lub zatrudnienia dodatkowych pracowników do akcji wycofania produktu,
  • koszty transportu, magazynowania, sortowania, przepakowania wadliwych produktów,
  • koszty utylizacji wadliwych produktów (o ile jest to konieczne).

 

Rozszerzenie polisy OC firmy czy dedykowane ubezpieczenie product recall?

Koszty wycofania produktu z rynku mogą być pokryte (w zależności od rynkowej oferty ubezpieczycieli) z klauzuli rozszerzającej ubezpieczenie OC prowadzonej działalności i produktu wprowadzanego na rynku lub z dedykowanego ubezpieczenia.

Zwyczajowo klauzula jest wystarczającym rozwiązaniem w przypadku niewielkich sum ubezpieczenia, pokrywając podstawowe ryzyka związane z wadliwością produktu (wskazane w powyższym akapicie).

Dedykowane ubezpieczenie natomiast co do zasady może zapewnić dużo większą „pojemność” sumy ubezpieczenia oraz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową m.in. o koszty dostarczenia nowych produktów, koszty przerwy w działalności (w tym utratę zysku) czy zarządzania kryzysowego.

 

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku

 

Czy istotne jest kto poniósł koszty wycofania produktu?

Z ubezpieczeniowego punktu widzenia kluczowe może okazać się to, kto poniósł owe koszty wycofania produktu z rynku. Część ubezpieczycieli w ramach klauzuli product recall wyłącza bowiem z zakresu ochrony koszty poniesione przez osoby trzecie, pokrywając jedynie koszty poniesione przez samego ubezpieczonego (tj. producenta).

Kluczowe będzie zatem odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia do specyfiki konkretnej firmy – w przypadku np. branży spożywczej, najczęściej dużą część kosztów wycofania wadliwych produktów z rynku pokrywają osoby trzecie (tj. sieci handlowe) cedując je później na ubezpieczonego (tak jak miało to miejsce np. tutaj: https://www.tvp.info/44531446/orzeszki-ziemne-wycofane-z-rynku-klienci-sa-proszeni-o-zwrot-produktu).

 

Dla jakich branż dedykowane jest ubezpieczenie product recall?

Na rynku ubezpieczenie product recall jest dedykowane głównie firmom produkcyjnym – powszechnie stosuje się je m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej, AGD czy branży automotive.

Warunkiem kluczowym do uzyskania polisy będzie posiadanie przez klienta udokumentowanej procedury wycofania produktu. Daje to względną pewność ubezpieczycielowi, że jeśli szkoda nastąpi, producent ma z góry określoną ścieżkę postępowania.

 

Kontakt – kancelaria brokerska

Ubezpieczenie product recall, obok dobrze skonstruowanej polisy odpowiedzialności cywilnej za produkt, stanowi realne wsparcie dla producenta po wystąpieniu szkody.

Kontrahent wymaga od Ciebie wykupienia ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku? A może świadomie korzystasz i poszukujesz najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych dla swojej firmy?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: