Pożar w lakierni (1 mln zł strat) – case study

broker ubezpieczeniowy śląsk

W niniejszym artykule opiszemy przykładową szkodę tj. pożar w lakierni, z którą mieliśmy do czynienia kilka lat temu. Postaramy się przybliżyć stanowisko ubezpieczycieli i likwidatorów na tego typu zdarzenia. Celowo skupiamy się przede wszystkim na dokumentacji pozwalającej ubezpieczycielowi na podjęcie pozytywnej decyzji o wypłacie odszkodowania.

 

Błąd ludzki przyczyną szkody

Prawdopodobną przyczyną pożaru w lakierni był błąd pracownika. Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi, w sąsiedztwie ponadnormatywnie nagromadzonych materiałów palnych – tak w skrócie można opisać bezpośrednie źródło całego zdarzenia.

 

Szkody materialne

W całym tym incydencie jedyną pozytywną wiadomością był brak szkód osobowych – mimo nagłego charakteru zdarzenia pracownikom udało się ewakuować z terenu lakierni zanim ta została zajęta przez ogień.

Pożar uszkodził natomiast: kilka maszyn, półprodukty i produkty gotowe na lakierni, fragmenty ścian i dachu. Relatywnie nieduża skala zniszczeń wynika z zadziałania tzw. zraszaczy oraz bliskiej odległości zakładu od jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zgłoszenie szkody

Niezwłocznie po zdarzeniu jako broker reprezentujący klienta zgłosiliśmy szkodę do ubezpieczyciela wraz z dokumentacją zdjęciową. Likwidator reprezentujący towarzystwo ubezpieczeniowe pojawił się na miejscu szkody już na drugi dzień.

W międzyczasie wraz z klientem przystąpiliśmy do szacowania wielkości szkody. Z pomocą księgowej, wyceny z firmy budowlanej oraz ofert od producentów maszyn, podsumowaliśmy wielkość szkody na poziomie prawie 1 mln zł. Dokumentacja z naszej strony mogła zatem być skonfrontowana z szacunkową oceną szkody przez likwidatora.

 

Dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela

Poza oszacowaniem i odpowiednim uargumentowaniem wielkości szkody, istotne jest wykazanie dochowania należytej staranności przez klienta, aby do takowej szkody nie doszło.

Ubezpieczyciel od razu po otrzymaniu zgłoszenia szkody poprosił o kopie poniższych dokumentów:

  • kopia ostatniego rocznego przeglądu budynku,
  • kopia ostatniego 5-letniego przeglądu budynku,
  • Książka Obiektu Budowlanego,
  • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz Analiza Zagrożenia Wybuchem,
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • kopie ostatnich przeglądów „zraszaczy”, hydrantów oraz gaśnic,
  • potwierdzenie przeszkolenia pracowników pracujących na lakierni z przepisów BHP, PPOŻ, ewakuacji oraz obsługi urządzeń i instalacji.

 

Wypłata odszkodowania

Firma przedstawiła kopie wszystkich powyższych dokumentów. Przeglądy, szkolenia, druki itp. były prowadzone terminowo, tak jak wymagają tego przepisy. W najmniejszym stopniu nie było wątpliwości, że jedyną przyczyną szkody jest błąd / niedbalstwo pracownika. 

Sprawny likwidator bardzo szybko przyznał odszkodowanie, początkowo niesłusznie zaniżone, jednak po jednym odwołaniu poprawnie oszacowane i pozwalające na pełne pokrycie konsekwencji pożaru.

 

Podsumowanie

Odpowiednia ocena ryzyka przed zawarciem ubezpieczenia, poprawne oszacowanie sum ubezpieczenia czy dobranie klauzul to jedno, bardzo istotne zagadnienie. Nie można natomiast zapomnieć o przestrzeganiu przepisów prawa w danej firmie – czy to budowlanych, PPOŻ, BHP itp. Kwestie bezpieczeństwa są każdorazowo analizowane przez ubezpieczycieli… a przy szkodach osobowych również przez m.in. prokuraturę.

Kliknij i przeczytaj czy wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Twojej firmie zostały przeanalizowane -> https://brokerzyslascy.pl/bezpieczenstwo-w-firmie/

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Zadzwoń już teraz na nr tel. 514-674-600 lub zostaw nam kontakt do siebie w poniższym formularzu: