Jak z kilkunastu polis w firmie zrobić… jedną?

kancelaria brokerska katowice

Czy da się prościej?

Było to jedno z pierwszych pytań jakie zadał nam nowy klient z branży produkcyjnej, dotychczas obsługiwany przez innego pośrednika. Genezą pytania była dotychczasowa chaotyczna organizacja wszystkich procesów związanych z ubezpieczeniami firmy. Część sytuacji opisywanych przez klienta powodowała, że coraz szerzej otwieraliśmy oczy ze zdumienia.

 

Co poszło nie tak?

Klient zgłosił się do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej – stwierdził bowiem, że bliska jest mu filozofia upraszczania i porządkowania obsługi polis ubezpieczeniowych, którą wielokrotnie opisywaliśmy na naszym blogu (m.in. tutaj lub tutaj).

Jak dotąd bowiem, każda nowa potrzeba ubezpieczeniowa klienta była zaspokajana nową polisą ubezpieczeniową… i nie byłoby w tym nic złego, gdybym nie to, że większość polis obejmowała dokładnie ten sam rodzaj ryzyka, czyli majątek firmowy.

Co to oznaczało dla klienta? Po pierwsze – płacenie w każdej z tych polis za te same klauzule. Po drugie – tworzenie dodatkowej dokumentacji, która generowała nowe rocznice polis. 

 

Wnioski po analizie polis

Powyższe uwagi potwierdziła drobiazgowa analiza polis przeprowadzona przez naszą kancelarię. Klient kupił nowe telefony służbowe – nowa polisa! Klient wynajął dodatkowy magazyn – nowa polisa! Klient zainstalował panele fotowoltaiczne na terenie firmy – nowa polisa! Zaznaczamy, że większość tych sytuacji można było rozwiązać prostymi aneksami do generalnej polisy majątkowej.

Co więcej, przez mnogość polis zarówno klient, jak i pośrednik wielokrotnie zapomniali o rocznicach mniejszych polis, co powodowało kilkudniowe przerwy w ochronie ubezpieczeniowej (na szczęście w tych okresach nigdy nie doszło do szkody…).

Jakby tego było mało, po szkodzie klient i pośrednik marnowali niepotrzebnie czas na analizę tego, na której polisie ubezpieczony był dany składnik majątku – doprowadziło to do skrajnej sytuacji, kiedy to po dużym przepięciu, które uszkodziło znaczącą ilość sprzętu komputerowego w siedzibie klienta, szkoda była zgłoszona aż z trzech różnych numerów polis!

 

Ubezpieczenia firmowe od nowa

Porządkowanie wszystkich procesów związanych z ubezpieczeniami tej firmy zajęło nam rok czasu. Był to okres, w którym udało się m.in.:

 • z kilkunastu polis majątkowych stworzyć jedną (!) generalną umowę, tym samym wyrównując okresy ubezpieczenia,
 • nadrobić wszelkie zaległości klienta związane z bezpieczeństwem w siedzibie firmy (co skończyło się na zwolnieniu nieuważnego BHP-owca),
 • wyznaczyć stałe osoby do kontaktu – z naszej strony dedykowanego opiekuna, ze strony firmy natomiast pracowników odpowiedzialnych za m.in.: uzupełnienie danych przed rocznicami polis, zgłaszanie szkód, akceptację ofert itd.,
 • zidentyfikować nowe ryzyka, które zabezpieczyły m.in.: polisa D&O i polisa CARGO,
 • wdrożyć prywatną opiekę medyczną dla pracowników firmy,
 • znaleźć korzystniejsze ubezpieczenie grupowego dla pracowników bez zmiany składki.

 

Broker ubezpieczeniowy

Z tym klientem, jak i z większością naszych kontrahentów, pracujemy już od wielu lat – cenimy sobie bowiem długoletnie relacje, które pozwalają na kompleksową i przemyślaną obsługę.

Jeśli idea naszej pracy jest bliska Tobie i zgodna z kulturą organizacyjną Twojej firmy, zapraszamy do kontaktu z naszymi brokerami pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach poniższego formularzu:

 

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.