Historia 6.331 zł oszczędności na polisach majątkowych

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Historia 6.331 zł oszczędności na polisach majątkowych

Takie sytuacje z nowymi klientami zdarzają nam się dosyć często – chaotyczny program ubezpieczenia, rozproszony w ciągu roku i między wieloma towarzystwami ubezpieczeń. Tak właśnie wyglądał początek współpracy z jedną z firm z branży produkcyjnej z Zabrza.

 

„Wie Pan, my chyba przepłacamy za te ubezpieczenia”

Tym razem to my trafiliśmy do klienta z polecenia jego kontrahenta, z którym pracowaliśmy już kilka lat. Po kilkunastu minutach rozmowy klient powiedział wprost „Siedzimy tutaj tylko dzięki firmie X, są bardzo zadowoleni ze współpracy z Wami, jednak co ważniejsze – widząc ich polisę OC firmy, którą załączamy wspólnie do przetargów mamy wrażenie, że za nasze OC firmy po prostu przepłacamy!”.

 

Ocena jakościowa zawartych polis

Mając jeszcze spory zapas czasu do rocznic zawartych polis zaproponowaliśmy klientowi szczegółowy audyt dokumentacji ubezpieczeniowej. W trakcie analizy okazało się, że sumy ubezpieczenia mienia na polisach majątkowych są znacząco zaniżone (co po szkodzie mogłoby skutkować niedoubezpieczeniem i proporcjonalną wypłatą odszkodowania). Co więcej, niepotrzebnie stworzone zostały trzy polisy na mienie firmowe, zamiast jednej (w każdej z tych polis klient płacił za podobny zestaw klauzul!).

Ubezpieczenie flotowe było dobrze wynegocjowane, nie mniej nie zostało użyte jako argument negocjacyjny wraz z innymi polisami.

Ubezpieczenie OC firmy było bardzo dobre zakresowo, co potwierdziły liczne skuteczne wypłaty odszkodowania z polisy w poprzednich latach.

 

Ocena cenowa zawartych polis

Stawki za ubezpieczenia majątku oraz floty samochodowej były na rynkowym poziomie – o ile zakresowo mogliśmy poprawić kilka elementów, o tyle cenowo byłoby bardzo trudno. W przypadku cenowych aspektów programu ubezpieczenia zauważyliśmy dosyć wysoką jak na rynkowe standardy cenę za ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

Oczywiście tak jak wspomnieliśmy – klient w ostatnich latach notował kilka szkód z ubezpieczenia OC działalności, nie mniej biorąc pod uwagę cały program ubezpieczenia, wydawało nam się istotne znalezienie oszczędności w tym zakresie.

 

Nowa koncepcja ubezpieczenia

W przypadku tego klienta zdecydowaliśmy się na kompleksowe negocjacje całego programu ubezpieczenia z jednym towarzystwem – taki kierunek działań zaakceptował początkowo pesymistycznie nastawiony klient. Poza ubezpieczeniem OC działalności wszystkie inny polisy były praktycznie bezszkodowe (nawet flota), tym samym uznaliśmy taki kierunek negocjacji za słuszny.

Najwięcej merytorycznej pracy kosztowało nas ubezpieczenie majątku, gdzie w oparciu o biuletyny Sekocenbud pomogliśmy klientowi oszacować bardziej realne kwoty odtworzenia budynków po ewentualnej szkodzie. Dodatkowo „uszczelniliśmy” program ubezpieczenia kilkoma klauzulami i odstępstwami od OWU.

 

Idea pracy pośrednika na rzecz klienta

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, my, pośrednicy jesteśmy zobowiązani postępować „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta”. Funkcjonujemy na regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego rynku, rynku profesjonalistów, tym samym powinniśmy użyć swoich kompetencji i doświadczenia, aby znaleźć dla klienta najlepszy program ubezpieczenia, w najniższej możliwej cenie.

 

Finał historii, nowa rzeczywistość

Kompleksowy program ubezpieczenia zaoferowało nam trzech ubezpieczycieli. Z kilkunastu możliwych oferentów wydaje się to przeciętnym wynikiem, jednak najważniejsze były wymierne efekty – każda z trzech ofert generowała dla klienta od 5.000 do 10.000 zł oszczędności na składce w skali roku! (mimo prawie dwukrotnie wyższych sum ubezpieczenia budynków!). Oszczędność na składce wynikała w głównej mierze z tańszych ofert na ubezpieczenie OC firmy (klient jednak miał dobre przeczucie!).

Klient widząc, że oferty na bazie naszego brokerskiego programu ubezpieczenia są do siebie zbliżone, wybrał środkową jeśli chodzi o cenę ofertę, zważając na zaufanie akurat do tego ubezpieczyciela.

W programie ubezpieczenia terminy wszystkich polis zostały wyrównane, a ilość dokumentów zminimalizowana do jednej polisy majątkowej, jednej polisy na OC firmy oraz jednej polisy flotowej.

Finalnie w kasie firmy (w stosunku do zeszłorocznych polis) zaoszczędziliśmy 6.331 zł, które po naszej rekomendacji ostatecznie klient… przeznaczył na ubezpieczenie osób decyzyjnych („zawsze było nam szkoda na to dodatkowej składki”).

 

KONTAKT – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Chcesz przeanalizować z nami program ubezpieczenia Twojej firmy?

Szukasz rozwiązań, które pozwolą zredukować ilość polis do absolutnego minimum?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.