50 000 zł w 10 dni

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
odszkodowanie

Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC działalności

Ci z Państwa, którzy na bieżąco czytajcie naszego bloga, na pewno zapoznaliście się już z artykułem na temat przykładowej szkody z ubezpieczenia OC działalności. Natomiast ilu klientów, ile branż, tyle możliwych scenariusz szkodowych – w tym artykule historia innego zdarzenia, które skończyło się szybką wypłatą odszkodowania.

 

Najem maszyn, a ubezpieczenie OC działalności

Jeden z naszych klientów regularnie najmuje maszyny i urządzenia od podmiotów trzecich (najczęściej wypożyczalni), w celu świadczenia swoich usług. Specyfika branży, w której firma funkcjonuje, ciągły postęp technologiczny determinują niemożność posiadania wszystkich niezbędnych sprzętów przez klienta na własność. Analiza potrzeb ubezpieczeniowych z klientem wskazała, że jest to jedno z ryzyk, które powinna zabezpieczyć polisa OC z tytułu prowadzonej działalności (poprzez zastosowanie odpowiedniej klauzuli).

 

Uszkodzenie najmowanej maszyny

uszkodzenie najmowanej maszyny

Podczas zdawania do wynajmującego maszyny o wartości kilkuset tysięcy złotych, okazało się, że sprzęt nie spełnia swoich nominalnych parametrów i nie działa prawidłowo. Co w takim razie się wydarzyło i gdzie zawinił najmujący maszynę?

Sprzęt był użytkowany kilkanaście miesięcy, w tym czasie regularnie przechodził przeglądy i był serwisowany, a ewentualne zużyte części (zgodnie z umową najmu) były wymieniane na bieżąco. Kluczem jednak okazała się specyfikacja maszyny – nasz klient nie dopatrzył konieczności zastosowania dodatkowych systemów filtrujących powietrze (wymaganych przy pracy w trudnych warunkach), czym przyczynił się do uszkodzenia sprzętu.

 

Zgłoszenie szkody

Klient nauczony doświadczeniem zgłosił się do nas w celu przygotowania dokumentacji do rejestracji szkody (a właściwie roszczenia właściciela sprzętu). Podstawą do wypłaty odszkodowania była nota obciążeniowa za koszty naprawy sprzętu, opiewająca na kwotę ok 50.000 zł.

Bardzo często klienci popełniają błąd chcąc zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC działalności, wskazując ubezpieczycielowi, że właściwie to nie popełnili żadnego uchybienia (najczęściej wiedząc, gdzie popełnili błąd / co przyczyniło się do szkody!). Jest to naturalna reakcja obronna każdego człowieka.

Na szczęście nasze kompetencje i doświadczenie w likwidacji szkód pozwoliły na opisanie stanu faktycznego – odpowiedzialność cywilna naszego klienta wynikała z zawartego kontraktu (umowy najmu) i została oparta na zasadzie winy. Mimo regularnych przeglądów, serwisu, napraw najmowanej maszyny, najmujący był winny niezastosowania się do całości specyfikacji maszyny (dostarczonej przez wynajmującego).

Z ubezpieczeniowego punktu widzenia kluczowe było wykazanie, że to konkretne uszkodzenie maszyny nie wynika z jej naturalnego zużycia (bo takowe ryzyko byłoby nieubezpieczalne!). Istotne były zatem potwierdzenia z dokonywanych serwisów i napraw przez najemcę oraz sama treść umowy najmu, gdzie właściciel wskazywał, że najemca będzie odpowiadał za ewentualne uszkodzenia maszyny niewynikające z jej naturalnego zużycia.

 

50.000 zł w 10 dni

Historia likwidacji szkody kończy się w okresie 10 dniowym – pierwszego dnia klient zgłosił się do nas z dokumentacją, niezwłocznie przystąpiliśmy do prawidłowego opisania zdarzenia i zawiadomienia ubezpieczyciela o roszczeniu. Nie bez znaczenia był fakt, iż trafiliśmy na kompetentnego likwidatora, który widząc komplet dokumentacji, sensowne wyjaśnienia oraz odniesienie roszczenia do konkretnych zapisów umowy ubezpieczenia, wypłacił naszemu klientowi ok 50.000 zł odszkodowania (na pokrycie owych not obciążeniowych od właściciela sprzętu).

 

Podsumowanie

Jakie wnioski warto wyciągnąć z powyższej historii?

 • Klient nie zawsze jest w stanie wskazać ryzyka występujące w prowadzonej działalności – pomocna będzie tutaj szczegółowa analiza potrzeb przeprowadzona z brokerem.
 • Nie trudno wyobrazić sobie wyrządzenie takiej szkody – w każdej firmie równolegle toczy się wiele procesów i nie zawsze jest możliwość, aby wszystkiego perfekcyjnie dopilnować.
 • Klient najczęściej nie wie jak prawidłowo zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC firmy, intuicyjnie próbując wskazać, iż nie popełnił żadnego uchybienia.
 • Relatywnie prosta w likwidacji szkoda dla doświadczonego brokera, może zakończyć się odmową wypłaty odszkodowania, poprzez jej nieprawidłowe zgłoszenie przez klienta.
 • Kompletna dokumentacja, porządnie opisana pozwala dobremu likwidatorowi na szybkie podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania.

 

KONTAKT – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Poszukujesz sprawdzonego brokera z doświadczeniem w likwidacji szkód?

Pozostaw nam kontakt w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.