Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC działalności

oc działalności

Czym jest tzw. ubezpieczenie OC firmy, jaki może być jego zakres, od czego zależy składka – z tymi zagadnieniami odsyłamy do wcześniejszego artykułu na naszym blogu: https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-oc-firmy/

Celem niniejszej publikacji jest analiza konkretnego zdarzenia szkodowego.

 

Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC działalności

Poniżej w najważniejszych punktach opisaliśmy jedną z największych i najtrudniejszych szkód jaką likwidowaliśmy. Zdarzenie, za które poniósł odpowiedzialność jeden z naszych klientów prezentuje jak w praktyce powinna zadziałać polisa OC prowadzonej działalności:

Branża: górnictwo

Zdarzenie: zerwanie z wyciągarki kabla wpuszczanego do szybu górniczego (w celu późniejszego montażu pod ziemią)

Przyczyna szkody: błąd ludzki (kumulacja nieprawidłowego montażu samej wyciągarki, kabla na wyciągarce, zahaczenia kablem o szyb podczas wpuszczania oraz brak odpowiednich działań prewencyjnych)

Roszczenie:

  • pokrycie kosztów zakupu nowego kabla (certyfikowany kabel energetyczny)
  • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego szybu (kilkutonowy kabel spadając w głąb szybu zniszczył mienie otaczające, w tym instalacje podziemne)
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczej (montażu dokonywali ludzie, którzy na szczęście nie ucierpieli, jednak należało przeprowadzić skomplikowaną akcję ratowniczą)
  • pokrycie kosztów badań, ekspertyz po przeprowadzanych naprawach
  • pokrycie kosztów przestoju szybu (utracone korzyści kopalni)

Odszkodowanie wypłacone: ok 500 000 zł za wszystkie (poza ostatnim) punkty roszczenia, ostatecznie bowiem poszkodowany nie był w stanie wykazać utraconych korzyści w związku ze szkodą

Zakres ubezpieczenia, który „zadziałał”: największa część roszczenia została pokryta z klauzuli mienia powierzonego w celu wykonania usługi (zakup nowego kabla), dużą część pokryła również klauzula uszkodzenia instalacji podziemnych, w kilku punktach zadziałał oczywiście zakres główny polisy, a pozostałe elementy zostały uzasadnione jako czyste straty finansowe pozostające jednak bezpośrednimi następstwami szkody majątkowej

 

Morał?

Polisa OC prowadzonej działalności to poduszka finansowa dla firmy. Niewiele podmiotów jest bowiem w stanie pokryć bez dużego uszczerbku w kasie firmowej szkody rzędu kilkuset tys. zł bez wsparcia ze strony ubezpieczyciela (…a przecież bez problemu możemy wyobrazić sobie milionowe roszczenia).

Na powyższym przykładzie można zauważyć jak ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC firmy – analiza potrzeb przeprowadzona z klientem wskazała obszary ryzyka, które znacząco wykraczały poza zakres główny polisy OC. Gdyby nie odpowiedni dobór klauzul, odstępstw oraz dokładny opis działalności wykonywanej przez klienta, polisa pokryłaby zaledwie kilkadziesiąt tys. zł z całości roszczenia…

 

Chcesz znaleźć działające ubezpieczenie OC dla swojej firmy w najlepszej cenie?

Pozostaw nam kontakt do siebie, oddzwonimy w ciągu 24h: