Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC działalności

oc działalności

Czym jest tzw. ubezpieczenie OC firmy, jaki może być jego zakres, od czego zależy składka – z tymi zagadnieniami odsyłamy do wcześniejszego artykułu na naszym blogu: https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-oc-firmy/

Celem niniejszej publikacji jest analiza konkretnego zdarzenia szkodowego.

 

Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC działalności

Poniżej w najważniejszych punktach opisaliśmy jedną z największych i najtrudniejszych szkód jaką likwidowaliśmy. Zdarzenie, za które poniósł odpowiedzialność jeden z naszych klientów prezentuje jak w praktyce powinna zadziałać polisa OC prowadzonej działalności:

Branża: górnictwo

Zdarzenie: zerwanie z wyciągarki kabla wpuszczanego do szybu górniczego (w celu późniejszego montażu pod ziemią)

Przyczyna szkody: błąd ludzki (kumulacja nieprawidłowego montażu samej wyciągarki, kabla na wyciągarce, zahaczenia kablem o szyb podczas wpuszczania oraz brak odpowiednich działań prewencyjnych)

Roszczenie:

 • pokrycie kosztów zakupu nowego kabla (certyfikowany kabel energetyczny)
 • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego szybu (kilkutonowy kabel spadając w głąb szybu zniszczył mienie otaczające, w tym instalacje podziemne)
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej (montażu dokonywali ludzie, którzy na szczęście nie ucierpieli, jednak należało przeprowadzić skomplikowaną akcję ratowniczą)
 • pokrycie kosztów badań, ekspertyz po przeprowadzanych naprawach
 • pokrycie kosztów przestoju szybu (utracone korzyści kopalni)

Odszkodowanie wypłacone: ok 500 000 zł za wszystkie (poza ostatnim) punkty roszczenia, ostatecznie bowiem poszkodowany nie był w stanie wykazać utraconych korzyści w związku ze szkodą

Zakres ubezpieczenia, który „zadziałał”: największa część roszczenia została pokryta z klauzuli mienia powierzonego w celu wykonania usługi (zakup nowego kabla), dużą część pokryła również klauzula uszkodzenia instalacji podziemnych, w kilku punktach zadziałał oczywiście zakres główny polisy, a pozostałe elementy zostały uzasadnione jako czyste straty finansowe pozostające jednak bezpośrednimi następstwami szkody majątkowej

 

Morał?

Polisa OC prowadzonej działalności to poduszka finansowa dla firmy. Niewiele podmiotów jest bowiem w stanie pokryć bez dużego uszczerbku w kasie firmowej szkody rzędu kilkuset tys. zł bez wsparcia ze strony ubezpieczyciela (…a przecież bez problemu możemy wyobrazić sobie milionowe roszczenia).

Na powyższym przykładzie można zauważyć jak ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC firmy – analiza potrzeb przeprowadzona z klientem wskazała obszary ryzyka, które znacząco wykraczały poza zakres główny polisy OC. Gdyby nie odpowiedni dobór klauzul, odstępstw oraz dokładny opis działalności wykonywanej przez klienta, polisa pokryłaby zaledwie kilkadziesiąt tys. zł z całości roszczenia…

 

Chcesz znaleźć działające ubezpieczenie OC dla swojej firmy w najlepszej cenie?

Pozostaw nam kontakt do siebie, oddzwonimy w ciągu 24h:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.