Uszkodzenie maszyny przez pracownika

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
uszkodzenie maszyny przez pracownika

Uszkodzenie maszyny przez pracownika

Uszkodzenie maszyny przez pracownika, szczególnie w firmach produkcyjnych, jest dosyć często występującym zdarzeniem – wiemy o tym, ponieważ jako brokerzy uczestniczymy nie tylko w zawarciu ubezpieczenia, ale również prowadzimy cały proces likwidacji ewentualnej szkody.

Rutyna, stres, przeciążenie pracą – to najczęstsze przyczyny uszkodzenia maszyn przez pracowników. Poniżej opiszemy jedną z takich historii, od momentu zdarzenia, do wypłaty satysfakcjonującego odszkodowania.

 

Awaria maszyny

Do awarii maszyny doszło podczas wykonywania rutynowych prac produkcyjnych. Pracownik przestrajał maszynę na dwustronny druk, podczas tej operacji wyczuł jak zwykle opór na kluczu, który jednak nieprawidłowo ocenił, w wyniku czego doprowadził do uszkodzenia mechanizmu.

Pracownik niezwłocznie zgłosił sprawę do kierownika zmiany, a ten zadzwonił do zaprzyjaźnionego serwisu z prośbą o pilną interwencję oraz do nas jako brokera, abyśmy pomogli zgłosić szkodę i poprowadzili cały proces jej likwidacji.

 

Uszkodzenie maszyny przez pracownika, a ubezpieczenie

Należy mieć świadomość, że typowa polisa majątkowa dla firmy, obejmuje zdarzenia losowe tj. ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, wichura, grad nawalny, lawina, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź . Niestety, nawet wykupienie polisy w systemie „od wszystkich ryzyk” nie zapewnia kompleksowej ochrony na uszkodzenie maszyn w wyniku błędów w obsłudze.

Tego typu zdarzenia są możliwe do ubezpieczenia w ramach dedykowanego ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń / awarii. Akurat w tym przypadku klient zgodnie z naszą rekomendacją ubezpieczał kluczowe maszyny również w tym zakresie.

 

Likwidacja szkody

Kilka minut po telefonie od klienta, ze zgłoszeniem zdarzenia, wysłaliśmy do niego na maila listę dokumentów, które pozwolą na szybką i sprawną likwidację szkody:

 • notatka służbowa opisująca okoliczności zdarzenia,
 • zdjęcia uszkodzonej maszyny,
 • opinia z serwisu potwierdzająca przyczynę szkody,
 • kosztorys z serwisu na naprawę maszyny,
 • oświadczenie dot. nr konta do wypłaty odszkodowania oraz możliwości odliczenia VAT,
 • faktura potwierdzająca zakup maszyny.

Serwis maszyny pojawił się u klienta już na drugi dzień po zdarzenia, to też w ciągu 24 godzin klient przesłał nam kompletną dokumentację. Po chwili jednak otrzymaliśmy telefon „Wydaje nam się, że kosztorys naprawy jest przeszacowany, co teraz? Musimy naprawić tę maszynę!”. Zasugerowaliśmy, aby klient poprosił o wycenę naprawy autoryzowany serwis producenta.

Wspólnie z klientem zdecydowaliśmy, że poczekamy 2-3 dni, na odpowiedź z serwisu producenta i dopiero wtedy zgłosimy szkodę. Tak jak się spodziewaliśmy, kosztorys z autoryzowanego serwisu opiewał na dużo wyższą kwotę (ok 93.000 zł), aniżeli kosztorys z lokalnego, zaprzyjaźnionego serwisu (ok 54.000 zł), co tylko umocniło naszą argumentację przed ubezpieczycielem.

 

Wypłata odszkodowania

Ubezpieczyciel otrzymał zgłoszenie szkody z kompletną dokumentacją. Likwidator zażyczył sobie jednak, aby oba kosztorysy były bardziej szczegółowe i zawierały uzasadnienie wykonania, akurat takiego zakresu prac. Na szczęście dosyć szybko odpowiedziały nam oba serwisy, opisując zbliżony zakres prac oraz podobny wykaz części zamiennych – lokalny serwis liczył mniejszą stawkę za roboczogodzinę oraz używał, tam gdzie się dało, sprawdzonych zamienników dobrej jakości dostępnych od ręki.

Taka argumentacja została przyjęta przez likwidatora, który w ciągu zaledwie kilku dni od zgłoszenia szkody wypłacił klientowi 48.600 zł odszkodowania (w polisie bowiem był zastosowany 10% udział w szkodzie po stronie klienta).

 

Kontakt kancelaria brokerska Katowice

Powyższa sytuacja pokazuje jak istotna jest odpowiednia analiza potrzeb przed zawarciem programu ubezpieczenia. Gdybyśmy nie zarekomendowali klientowi ubezpieczenia kluczowych maszyn w rozszerzonym o uszkodzenia zakresie, cała szkoda uszczupliłaby kasę firmową. Ponadto sam klient, bez odpowiedniego wsparcia, likwidowałby szkodę dłużej i naraził się na niepotrzebne błędy, które mogłyby spowodować brak odszkodowania. 

Jeśli poszukujesz kompleksowej obsługi, dedykowanego opiekuna do spraw ubezpieczeń firmowych, wsparcia w procesach likwidacji szkód umów się na bezpłatną konsultację pod nr tel. 514-674-600 lub opisz swój problem w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.