Historia: 20 razy wyższa suma ubezpieczenia w tej samej składce!

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Historia: 20 razy wyższa suma ubezpieczenia w tej samej składce!

Czy taka sytuacja jest w ogóle realna?! Czy można znaleźć ubezpieczenie OC działalności na 20 razy wyższą sumę niż dotychczas, nie płacąc za nie więcej składki?!

Musimy przyznać, że takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko, co nie znaczy, że nie mają miejsca – jedną z takich historii opiszemy w niniejszym artykule. Nasz nowy klient z branży produkcyjnej był zaskoczony jak wiele udało nam się osiągnąć w pierwszym miesiącu współpracy!

 

Zanim rozpoczęliśmy współpracę…

Przed podjęciem współpracy z naszą kancelarią brokerską, klient był obsługiwany przez wyłącznego agenta jednego z największych ubezpieczycieli. W każdym roku z ubezpieczenia OC działalności wypłacanych było kilka odszkodowań (z tytułu wadliwego produktu wprowadzanego na rynek) na poziomie od kilkuset do kilkunasty tysięcy złotych.

Wydaje się, że polisa OC spełniała swoją funkcję, pokrywając występujące szkody… Niestety wiązało się to z rokroczną podwyżką składki w OC, która w pewnym momencie wynosiła ok 10% sumy ubezpieczenia!

Klient przed kolejną rocznicą ubezpieczenia zdecydował o zmianie pośrednika i trafił na naszą kancelarię brokerską.

 

Początek współpracy

Klient poszukiwał po prostu niezależnego pośrednika, który nie będzie działał na rzecz jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale zacznie… reprezentować interes klienta. Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym wydaje się być w tej sytuacji naturalnym kierunkiem.

Poza oczywistą koniecznością przeprowadzenia konkursu ofert wśród wszystkich ubezpieczycieli, okazało się, że zawarta dotychczas polisa OC prowadzonej działalności zawiera sporo błędów. Dostrzegliśmy m.in.: brak rozszerzenia ochrony poza Polskę, brak klauzuli usunięcia i zastąpienia wadliwego produktu, brak objęcia ochroną na jednej polisie trzech powiązanych ze sobą firm oraz najważniejszy błąd – 500.000 zł sumy ubezpieczenia przy ponad 100.000.000 zł obrotu klienta. 

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Koncepcja ubezpieczenia

Po pierwsze – zdecydowaliśmy, że koniecznie należy wyeliminować powyższe błędy w nowej polisie. Odpowiedni zestaw klauzul i odstępstw pozwoli uszczelnić ochronę ubezpieczeniową, natomiast wyższa suma ubezpieczenia da klientowi realne poczucie bezpieczeństwa.

Po drugie – mieliśmy przekonanie, że wystąpienie z zapytaniem do wszystkich ubezpieczycieli na rynku przyniesie klientowi wymierne korzyści, zarówno w składce jak i zakresie ubezpieczenia.

Po trzecie – zasugerowaliśmy klientowi rozważenie polisy z wyższym udziałem w szkodzie po stronie firmy, tak, aby zmniejszyć szkodowość notowaną przez ubezpieczycieli.

Ok 65% wypłaconych w ostatnich 5 latach odszkodowań stanowiły kwoty do 2.000 zł. Co więcej, przez te 5 lat „małe” odszkodowania sumarycznie dawały kwotę ok 20.000 zł, czyli raptem 4.000 zł  średniorocznie. Zaproponowaliśmy zatem następujące rozwiązanie: stworzenie procedury zgłaszania małych szkód tj. do 2.000 zł z budżetu firmy (budżet roczny na ten cel 4.000-5.000 zł). Byliśmy przekonani, że przyniesie to duże oszczędności w składce za OC firmy, co potwierdzimy w kolejnym akapicie.

 

Finalny rezultat naszych działań

Konkurs ofert pozwolił na znalezienie kilku na prawdę dobrych rozwiązań, ale jedno z nich okazało się być po prostu fenomenalne:

Jak widać, klient mógł wybrać nową ofertę w jednym z dwóch wariantów:

 • 33.800 zł składki + udział w szkodzie 2.000 zł // suma ubezpieczenia 10.000.000 zł
 • 43.800 zł składki + udział w szkodzie 500 zł // suma ubezpieczenia 10.000.000 zł

Klient dotychczas posiadał polisę na… 500.000 zł sumy ubezpieczenia, ze składką roczną 39.000 zł oraz udziałem w szkodzie 10% min 500 zł!

Finalnie klient wybrał polisę zgodnie z naszą rekomendacją tj. z udziałem w szkodzie 2.000 zł. Ponad 5.000 zł składki, które klient zaoszczędził (w stosunku do starej polisy) zostało przeznaczone na pokrywanie małych szkód z kasy firmowej (bez udziału ubezpieczyciela). Co istotne – mimo tego klient posiada teraz ubezpieczenie OC firmy na 20 razy wyższą sumę ubezpieczenia bez zwiększania budżetu!

 

Broker ubezpieczeniowy Śląsk

Staramy się jak najlepiej wykonywać naszą pracę, o czym świadczą chociażby rekomendacje od zadowolonych klientów. Chcesz sprawdzić z nami posiadaną polisę OC firmy? A może masz wątpliwości do całego programu ubezpieczenia? W każdej z tych sytuacji będziemy w stanie znaleźć dla Twojej firmy najlepsze na rynku rozwiązania.

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600

Wyślij do nas zapytanie na kancelaria@brokerzyslascy.pl

Ewentualnie pozostaw dowolne zapytanie w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.