Historia (prawie) przegapionej rocznicy… i 8% niższej składki

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
polecany broker

Historie jak ta zdarzają się bardzo rzadko, ale po takim happy endzie wywołują uśmiech na twarzy i co najważniejsze – zadowolenie po stronie klienta. Mimo, że początek był dosyć beznadziejny i trudny…

 

„Czy możecie nas ubezpieczyć… od jutra?” spytał nowy klient

Desperacja to idealne określenie zachowania tego klienta. Jest czwartek, 10 rano, a jutro w piątek o północy kończy się ochrona ubezpieczeniowa. Klient właśnie się zorientował, że agent zapomniał o zbliżającej się rocznicy i nie przygotował żadnej oferty… co więcej, sam klient również nie pamiętał o ekspiracji polisy.

 

„Mamy cesje, kontrakty w realizacji – czy zdążymy?”

Początkowa desperacja przerodziła się w nerwowość i trudno się dziwić. Na polisach majątkowych klient posiadał cesje na banki, a polisa OC firmy musiała zachować ciągłość ze względu na realizowane kontrakty.

Myślimy „OK, w najgorszym wypadku być może aktualny ubezpieczyciel zgodzi się na kontynuacje ubezpieczeń bez zmian”, klient jednak miał obawy co do ewentualnych błędów na polisach („skoro agent nie pamięta o rocznicy polisy, być może również nie pamięta o moich uwagach co do zakresu ubezpieczenia”).

 

Błyskawiczna analiza potrzeb

Standardowo rozpoczęliśmy współpracę od analizy potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Mieliśmy jednak już na stole konkretną potrzebę – zabezpieczenie majątku firmy oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Po ok godzinie „na telefonie” klient wypełnił szczegółową ankietę oraz przesłał nam wykaz środków trwałych do ubezpieczenia.

 

Ocena jakościowa (i cenowa) zawartych polis

Zwykle analizę dokumentacji ubezpieczeniowej przeprowadzamy na długo przed rocznicą polis. Zwykle na zebranie ofert i negocjacje z ubezpieczycielami dajemy sobie ok tygodnia czasu. Zawsze z wyprzedzeniem przypominamy naszym klientom o konieczności uzupełnienia konkretnej dokumentacji przed rocznicą… tylko to nie był jeszcze nasz klient.

W tym przypadku mieliśmy ok 24 godzin na wszystkie te działania, zatem bez zwłoki rozpisaliśmy pożądany program ubezpieczenia mienia oraz OC firmy w oparciu o nasze doświadczenia z innymi klientami oraz dokumenty przesłane przez tą konkretną firmę i wysłaliśmy zapytanie na rynek do kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Nowa koncepcja ubezpieczenia, rekomendacja

Telefony, maile, prośby kierowane do ubezpieczycieli poskutkowały tym, że w piątek ok południa mieliśmy 3 sensowne oferty ubezpieczenia dla klienta oraz kilka odmów ze względu na branżę, w której działa firma. W tej sytuacji mimo niepełnego badania rynku dokonaliśmy porównania ofert oraz przygotowaliśmy rekomendację dla klienta – nie mogliśmy dłużej zwlekać!

Owe 3 oferty zestawiliśmy w tabeli razem z zeszłoroczną polisą zwracając klientowi uwagę na najważniejsze punkty programu ubezpieczenia. Dopiero wtedy zauważalne były „luki” i błędy w zeszłorocznych polisach – brak odpowiednich klauzul w OC firmy, brak wszystkich PKD na polisie, niedoubezpieczenie majątku itd…

Klient zdecydował się na ofertę nr 2, która nie była najtańsza, jednak posiadała najszerszy zakres ubezpieczenia. Napisaliśmy, że nie była najtańsza, ale mimo wszystko składka była niższa o 8% od zeszłorocznej!

 

Idea pracy pośrednika na rzecz klienta

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, my, pośrednicy jesteśmy zobowiązani postępować „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta”. Funkcjonujemy na regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego rynku, rynku profesjonalistów, tym samym powinniśmy użyć swoich kompetencji i doświadczenia, aby znaleźć dla klienta najlepszy program ubezpieczenia, w najniższej możliwej cenie.

 

Morał?

Jakie wnioski można wyciągnąć z przytoczonej historii?

 • albo pośrednik albo klient musi z wyprzedzeniem pamiętać o rocznicach zawartych polis w danej firmie,
 • przed każdą rocznicą należy zaktualizować dane do oceny ryzyka oraz wartości do polis majątkowych, aby uniknąć potencjalnych problemów z wypłatą odszkodowań lub niedoubezpieczeniem majątku,
 • warto przeprowadzać coroczne konkursy ofert między towarzystwami ubezpieczeń, aby zbadać czy posiadana oferta jest najlepsza pod kątem jakościowym i cenowym,
 • aby zaoszczędzić wszystkim niepotrzebnego stresu najlepiej zarezerwować na zebranie ofert min. tydzień czasu.

 

KONTAKT – broker ubezpieczeniowy z Katowic!

Chcesz przeanalizować z nami program ubezpieczenia Twojej firmy?

Poszukujesz kompleksowego ubezpieczenia oraz kompleksowe obsługi?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.