Nie ubezpieczymy waszej firmy

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Nie ubezpieczymy waszej firmy

do momentu, w którym nie wykonacie wskazanych przez nas kroków – tak podsumowaliśmy pierwsze spotkanie z firmą produkującą okna, która trafiła do nas z polecenia. Jesteśmy dalecy od ubezpieczania „wszystkiego co się tylko da”, szczególnie, kiedy widzimy, iż klient w pierwszej kolejności powinien zająć się dokumentacją i kwestiami bezpieczeństwa, a dopiero później stworzeniem kompleksowego programu ubezpieczenia.

 

Zaczęliśmy od trudnych pytań

Klient od początku był przekonany do współpracy z nami, dlatego od razu przeszliśmy do zadania mu kluczowych pytań:

 • Czy wszystkie budynki posiadają odbiory techniczne?
 • Czy wszystkie budynki mają prowadzone Książki Obiektu Budowlanego uzupełniane regularnymi rocznymi i pięcioletnimi przeglądami?
 • Czy wszystkie budynki mają przygotowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
 • Czy hydranty i gaśnice wskazane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego posiadają regularne przeglądy potwierdzające ich sprawność?
 • Czy w zakładzie dokonano Oceny Zagrożenia Wybuchem?
 • W jaki sposób dotychczas ustalono sumy ubezpieczenia budynków i budowli?
 • W jaki sposób dotychczas ustalono sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń oraz sprzętu elektronicznego?

 

Co dalej?

Klient zlecał wykonywanie dokumentacji BHP, PPOŻ itd. zewnętrznej firmie, jednak w umowie nie ustalono kto dopilnuje kończących się terminów przeglądów itd. – tym samym większość dokumentacji wskazanej powyżej wymagała natychmiastowej aktualizacji.

Co więcej, dotychczasowy pośrednik ubezpieczeniowy obsługujący firmę nie zwracał uwagi na kwestie bezpieczeństwa, twierdząc, że „nie są to jego kompetencje”. My, Brokerzy Śląscy, absolutnie nie chcemy wchodzić w buty BHP-owca, czy specjalisty od PPOŻ, jednak trudno, abyśmy nie wskazali klientom, iż nieprzestrzeganie owych przepisów spowoduje najpewniej odmowę wypłaty odszkodowania po szkodzie!

 

Szczęśliwy finał

Klient podpisał z nami umowę na wyłączną współpracę w zakresie ubezpieczeń firmowych. W trakcie, kiedy kwestie bezpieczeństwa w firmie były „nadrabiane”, my zajmowaliśmy się przygotowaniem kompleksowego programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej.

W pierwszych tygodniach współpracy udało nam się m.in.:

 • dokonać audytu wszystkich lokalizacji klienta wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • przeanalizować posiadany majątek i stworzyć wykaz tego co klient chce oraz powinien ubezpieczyć,
 • ustalić w oparciu o Sekocenbud adekwatne sumy ubezpieczenia budynków,
 • wysłać zapytanie do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych na rynku,
 • zebrać oferty, dopracować te najlepsze oraz wspólnie z klientem dokonać wyboru oferty i zawrzeć polisy ubezpieczeniowe,
 • ustalić harmonogram działania na najbliższe miesiące oraz wskazać konkretne osoby do kontaktu,
 • ustalić procedury postępowania po szkodzie.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice

W przypadku tej firmy przez lata nie doszło do żadnej szkody. Tym samym klient nie miał świadomości jak wiele dokumentacji jest prowadzone w sposób nieprawidłowy. W tej sytuacji nieszczelny program ubezpieczenia czy niedoubezpieczenie majątku były najmniejszymi problemami.

Jeśli szukasz sprawdzonej kancelarii brokerskiej, która pomoże stworzyć kompleksowy program ubezpieczenia skontaktuj się z nami pod nr tel. 514-674-600 lub zostaw zapytanie w ramach poniższego formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.