Pożar na 10 mln zł – i co dalej?

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Pożar na 10 mln zł – i co dalej?

Jakiś czas temu zgłosiła się do nas o pomoc firma produkcyjna (branża papiernicza). Właściciele w związku z budową nowej hali potrzebowali konsultacji dotyczącej zabezpieczeń oraz organizacji środowiska pracy, tak, aby otrzymać jak najwięcej korzystnych ofert ubezpieczenia.

Klient trafił do nas z polecenia, tym samym od razu przystąpiliśmy do pracy, pomijając „rozmowy zapoznawcze” – jak się bowiem okazało gonił nas czas – hala była w trakcie budowy, klient musiał rozliczać unijne dotacje, a do tej pory całość przedsięwzięcia nie była konsultowana z żadnym ubezpieczycielem.

 

Zacznijmy jednak od początku…

Inwestycja ta była jednak poprzedzona tragicznym zdarzeniem – całkowicie spłonął cały zakład produkcyjny, w którym pracowało ok 200 osób. Przyczyną pożaru było zwarcie w rozdzielni elektrycznej, które nastąpiło w nocy. Brak systemu sygnalizacji pożaru w firmie, brak stałej instalacji gaśniczej (tzw. tryskaczy), czy wreszcie brak ochrony na miejscu po godzinach pracy spowodowały, że kiedy pożar został dostrzeżony właściwie nie było już czego zbierać. 

 

Zaniżone odszkodowanie

Całe zdarzenie miało tym bardziej dramatyczny finał, ponieważ zakończyło się bardzo mocno zaniżonym odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela. Zarówno klient, jak i dotychczasowy pośrednik ubezpieczeniowy znacząco zaniżyli wartości mienia na polisach.

Niestety kilkukrotnie niższa wartość odszkodowania, pozwoli na odbudowę dużo mniejszej firmy niż przed szkodą…

 

Utrata pracowników, kontrahentów i dalsze problemy…

To z czym muszą zmierzyć się firmy po dużych szkodach (lub tak jak w tym przypadku – po szkodzie całkowitej) to utrata płynności finansowej. Zaburzenie cyklu produkcyjnego (lub całkowite wstrzymanie produkcji) oznacza brak możliwości sprzedaży, a więc i osiągnięcia planowanych zysków. 

Nie inaczej było w przypadku tego klienta – nieregularne pensje spowodowały odejście większości pracowników, niezapłacone faktury wpłynęły na rozwiązanie umów z kontrahentami oraz lawinę spraw sądowych, a całość dopełniały problemy ze spłatą kredytów i leasingów.

 

Czy można było temu zapobiec?

Łatwo pisze się o takich zdarzeniach post factum – można się „mądrzyć” i wymieniać wieloma argumentami. Najważniejsze jest jednak, abyśmy wyciągnęli lekcję i próbowali nauczyć się na cudzych błędach. 

Wspólnie z klientem stworzyliśmy listę elementów, które w znacznym stopniu mogły zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru oraz jego następstw:

 • badania termowizyjne instalacji elektrycznej min. raz w roku,
 • ograniczenie do minimum składowania materiałów palnych w okolicach instalacji elektrycznej oraz w okolicach maszyn,
 • instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru z centralą wysyłającą ew. sygnał do centrum monitorowania straży pożarnej,
 • rozważenie zatrudnienia ochrony / stróżów po godzinach pracy,
 • rozważenie instalacji stałego systemu gaszenia pożarów (np. mgłą wodną),
 • rozważenie budowy własnego zbiornika z wodą pożarową, aby uniezależnić się od ewentualnych problemów z ciśnieniem wody z miejskiej sieci hydrantów,
 • zatrudnienie kompetentnego BHP-owca, aby dopilnował zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w firmie,
 • odpowiednie oszacowanie sum ubezpieczenia na polisach majątkowych,
 • rozszerzenie programu ubezpieczenia o polisę dot. utraty zysku po szkodzie majątkowej (która pozwoliłaby podczas odbudowy firmy pokrywać koszty m.in. zatrudnienia, kredytów, leasingów czy pracy w wynajętych zastępczych lokalizacjach),
 • wykupienie ubezpieczenia OC działalności z jak największą sumą ubezpieczenia, chociażby w kontekście szkód osobowych czy ryzyka przeniesienia ognia.

 

Broker ubezpieczeniowy Katowice

Historia owej firmy jest tragiczna. Zakład owszem zostały odbudowany po szkodzie, ale jest kilkukrotnie mniejszy. Większość pracowników pracuje już dla konkurencji. Dostawcy są bardzo ostrożni w udzielaniu kredytu kupieckiego. Ogólne odbudowanie płynności finansowej i reputacji potrwa długie lata. 

Jak pokazują wnioski wyciągnięte przez przedsiębiorcę (oraz z naszego doświadczenia) ryzyko aż tak tragicznych skutków można było ograniczyć. Jako doświadczeni brokerzy pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach poniższego formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.