Historia analizy 17 polis majątkowych

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Analiza polis majątkowych

W tym artykule opiszemy jeden z rekordowych rezultatów w redukcji ilości polis jaki uzyskaliśmy dla naszych klientów – chodzi o firmę z branży produkcyjnej, która posiada kilkanaście własnych punktów handlowych, halę produkcyjną, magazyn, biurowiec, kilkadziesiąt zatrudnionych osób i… 17 polis majątkowych (uściślając – nie wliczamy w to polis na samochody!).

 

„Ja mam wszystko poukładane”

Klient spotkał się z nami tylko dzięki dobremu poleceniu i już na pierwszym spotkaniu powiedział „Na pewno nie da się zrobić nic taniej, wszystko mam poukładane, bo to mój znajomy mnie ubezpiecza, ale po tylu latach chciałbym zweryfikować te polisy”. W myśl zasady klienta „ufaj, ale sprawdzaj” podpisaliśmy z nim umowę o zachowanie poufności i przystąpiliśmy do audytu.

 

Na początku był chaos

Już po kilku godzinach analiz wiedzieliśmy dlaczego klient zatrudnia dedykowaną osobę do obsługi ubezpieczeń w firmie. Co 2-3 tygodnie kończyła się jakaś polisa na majątek firmowy – ubezpieczenie środków obrotowych, polisy na szczególne punkty handlowe, OC działalności, itd., co w połączeniu z ubezpieczeniem kilku samochodów firmowych pociągało za sobą ogrom pracy administracyjnej (kilkanaście razy w roku należało porównać kilka ofert, a następnie dopilnować przepływu dokumentacji!).

 

Ocena jakościowa zawartych polis

Kluczowym aspektem analiz/audytów ubezpieczeniowych, które przeprowadzamy jest ocena jakościowa posiadanego programu ubezpieczenia. Wydaje się, że dotychczasowy agent obsługujący tego klienta realizował założenia konkursu na wystawienie największej ilości polis w towarzystwie X.

Klient z każdą nową potrzebą ubezpieczeniową zgłaszał się do agenta, a ten po prostu wystawiał polisę za polisą. W każdej z tych polis klient płacił za podobny zestaw klauzul. Z każdym kolejnym dokumentem administracja firmy dostawała białej gorączki… ale widocznie „tak musi być”.

Dodatkowo ubezpieczenia majątkowe były zawierane na zakresie ograniczonym tylko do ognia i innych zdarzeń losowych, a proponowane klauzule posiadały zbyt skromne limity jak na skalę działalności klienta.

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Ocena cenowa zawartych polis

Stawki za ubezpieczenie mienia zaproponowane przez towarzystwo X były na rynkowym poziomie i to był jedyny element, który powodował, że ta koncepcja ubezpieczenia przetrwała kilka lat w tej firmie.

Inaczej sprawa miała się w przypadku ubezpieczenia OC firmy – relatywnie wysoka składka, bardzo niskie sumy ubezpieczenia, niedopasowany zakres ubezpieczenia, brak odpowiednich PKD na polisie, wysokie udziały własne w szkodzie – to tylko część uwag, które podsumowaliśmy w naszej analizie.

 

Nowa koncepcja ubezpieczenia

Po owym audycie klient zdecydował się powierzyć nam obsługę polis majątkowych na okres najbliższego roku, tym bardziej, że zapewniliśmy go o tym, iż zredukujemy ilość dokumentacji z 17 do maksymalnie… 2 polis.

Przygotowaliśmy kompleksowy program ubezpieczenia, zaproponowaliśmy szczelny zakres ochrony zarówno dla części majątkowej, jak i OC firmy i przystąpiliśmy do kompleksowego konkursu ofert. Zapytanie trafiło oczywiście do kilkunastu ubezpieczycieli na polskim rynku, w efekcie czego, po ostatecznych negocjacjach otrzymaliśmy kilka bardzo dobrych jakościowo ofert.

 

Przeczytaj jak wygląda audyt ubezpieczeniowy

 

Idea pracy pośrednika na rzecz klienta

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, my, pośrednicy jesteśmy zobowiązani postępować „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta”. Funkcjonujemy na regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego rynku, rynku profesjonalistów, tym samym powinniśmy użyć swoich kompetencji i doświadczenia, aby znaleźć dla klienta najlepszy program ubezpieczenia, w najniższej możliwej cenie.

 

Finał historii, nowa rzeczywistość

Finalnie z klientem dokonaliśmy wyboru kompleksowego programu ubezpieczenia, mając na stole kilka konkurencyjnych rozwiązań. Najważniejszy był jednak wymierny efektjedna kompleksowa polisa majątkowa z rozbudowanym zestawem klauzul i odstępstw, zakładająca możliwość doubezpieczenia nowego mienia w ciągu roku oraz druga polisa OC firmy tym razem na milionowe sumy i dopasowana do profilu działalności klienta.

Kompleksowy program ubezpieczenia udało się wynegocjować w praktycznie identycznej składce, jaką dotychczas klient płacił za kilkanaście polis! Przez rok od zawarcia programu ubezpieczenia wyrównaliśmy wszystkie polisy do jednej daty, dodając aneksem kończące się polis do owego głównego programu.

Osoba dotychczas zatrudniona do obsługi ubezpieczeń otrzymała od pracodawcy nowy zestaw obowiązków, gdyż teraz tylko raz w roku przygotowywała dla nas wytyczne odnośnie tego co będziemy ubezpieczać.

 

Przeanalizuj z nami ubezpieczenia firmowe

Twoją firmę również przytłacza ilość dokumentacji związanej z ubezpieczeniami?

Szukasz rozwiązań, które pozwolą zredukować ilość polis do absolutnego minimum?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.