Niedoubezpieczenie

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie

Czym jest niedoubezpieczenie majątku? Jakie mogą być konsekwencje niedoubezpieczenia? Jak zapobiec niedoubezpieczeniu? Zachęcamy do lektury krótkiego artykułu na ten temat, aby uniknąć potencjalnych problemów!

 

Czym jest niedoubezpieczenie?

Niedoubezpieczenie to sytuacja, w której suma ubezpieczenia na polisie jest niższa niż faktyczna wartość mienia. Problem ten może dotyczyć budynków, maszyn, wyposażenia, ale i samochodów. Niedoubezpieczenie sprawia, że odszkodowanie nie pokrywa w całości kosztów powstałej szkody.

 

Czym jest nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie to sytuacja, w której suma ubezpieczenia na polisie jest wyższa niż faktyczna wartość mienia. Wydaje się, że może być to korzystną sytuacją, która pozwoliłaby wzbogacić się na potencjalnej szkodzie, jednak tego zabrania Kodeks Cywilnyodszkodowanie nie może być bowiem większe niż wartość uszczerbku majątkowego. Tym samym nie warto przeszacowywać sum ubezpieczenia.

 

Przykłady niedoubezpieczenia

 

 • Niedoubezpieczenie budynku

Na polisie zadeklarowano sumę ubezpieczenie budynku w wartości odtworzeniowej na poziomie 2.000.000 zł. Po pożarze budynku rzeczoznawca ocenił jego faktyczną wartość odtworzeniową (biorąc pod uwagę jego rok budowy, daty remontów, technologię budowy itd.) na 4.000.000 zł. Firma musiała zmierzyć się z pokryciem połowy kosztów odbudowy z własnych środków.

 

 • Niedoubezpieczenie samochodu

Na polisie AC zadeklarowano sumę ubezpieczenia pojazdu na poziomie 50.000 zł. Niestety agent wystawiając polisę nie dopytał klient o przebieg oraz wyposażenie dodatkowe. Klient podpisał polisę, nie analizując dokładnie wszystkich klauzul oraz sumy ubezpieczenia. Kiedy pojazd został skradziony, klient otrzymał 50.000 zł odszkodowania, jednak miał duże zastrzeżenia do pracy agenta widząc, iż odszkodowanie nie pozwoli mu na zakup podobnego samochodu (zbliżone wyposażeniem i przebiegiem auta kosztowały bowiem min. 70.000 zł).

 

niedoubezpieczenie

 

Konsekwencje niedoubezpieczenia

W powyższych przykładach opisaliśmy dosyć oczywiste konsekwencje niedoubezpieczenia w przypadku szkód całkowitych. Niewielu klientów zdaje sobie jednak sprawę, że z niedoubezpieczeniem możemy mieć do czynienia również w przypadku szkód częściowych.

Gdyby budynek z powyższego przykładu spłonął tylko w części mielibyśmy do czynienia z tzw. proporcjonalną wypłatą odszkodowania. Takie zastrzeżenie posiadają właściwie wszyscy ubezpieczyciele na polskim rynku – poniżej wycinek z przykładowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

niedoubezpieczenie

W przytoczonym przykładzie budynek ubezpieczono jak pamiętamy na 2.000.000 zł, choć jego wartość odtworzeniowa wynosi 4.000.000 zł. Gdyby pożar strawił 1.000.000 zł majątku, klient mógłby liczyć tylko na 500.000 zł odszkodowania (tyle wynosił bowiem stosunek sumy ubezpieczenia do wartości mienia tj. 50%).

 

Jak uniknąć niedoubezpieczenia?

W celu uniknięcia niedoubezpieczenia należy przede wszystkim:

 • jak najdokładniej oszacować wartość majątku do ubezpieczenia (np. w przypadku ubezpieczenia budynków na wartość odtworzeniową opierając się o wskaźniki Sekocenbud),
 • stworzyć szczegółowe wykazy mienia do ubezpieczenia (co pozwoli precyzyjnie określić sumy ubezpieczenia np. maszyn i urządzeń na wartość księgową),
 • wykupić na polisie klauzulę leeway (która pozwoli nie stosować proporcjonalnej wypłaty odszkodowania przy niedoubezpieczeniu mniejszym niż 15-30%, w zależności od ustaleń),
 • wykupić na polisie klauzulę prewencyjnej sumy ubezpieczenia (która pozwoli wyrównać niedoubezpieczenie do określonej w klauzuli kwoty np. 1.000.000 zł),
 • zaangażować w przygotowanie programu ubezpieczenia doświadczonego brokera ubezpieczeniowego.

 

Broker ubezpieczeniowy

Doświadczony i zaangażowany broker ubezpieczeniowy pozwoli tak przygotować program ubezpieczenia oraz dopasować sumy ubezpieczenia, aby uniknąć problemu niedoubezpieczenia majątku firmowego.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.