Ubezpieczenie należności handlowych

ubezpieczenie należności handlowych - kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie należności handlowych

Ubezpieczenie należności handlowych to nic innego jak objęcie ochroną ubezpieczeniową kredytu kupieckiego to jest odroczonym terminem płatności na fakturze. W zamian za składkę Twoje przedsiębiorstwo otrzymuje ochronę na wypadek niewypłacalności lub upadłości ze strony kontrahenta Twojej firmy. Dzięki takiej polisie ubezpieczeniowej możliwa jest poprawa płynności finansowej

Obawiasz się podjęcia współpracy z daną firmą? Nie jesteś pewien czy odroczone płatności dla klientów zagranicznych to dobry pomysł? A może chcesz świadomie zabezpieczyć swój biznes przed problemami u Twoich kontrahentów? Być może, w przypadku Twojej firmy, odpowiedzią na te bolączki będzie właśnie kompleksowe i dobrze wynegocjowane ubezpieczenie należności.

Zapraszamy do lektury.

 

Czym jest ubezpieczenie należności handlowych?

Ubezpieczenie należności jest zabezpieczeniem Twojej firmy przed stratami, które wynikają z nieuregulowania zobowiązań Twoich partnerów w biznesie. Związane jest to wszystko z ryzykiem kredytowym, ryzykiem nieotrzymania płatności oraz ma na uwadze ewentualną windykację należności – także jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania w przypadku bankructwa albo braku płatności po stronie kontrahenta. Należy w kontekście zaznaczyć, iż bieżący monitoring to jeden z najważniejszych obowiązków ubezpieczyciela, który wynika z umowy ubezpieczenia i co zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie należności stanowi też gwarancję bezpieczeństwa transakcji handlowych dla Twojej firmy. W związku z tym wszelkie dane na temat określonego kontrahenta są aktualizowane na bieżąco oraz poddane weryfikacji. Ubezpieczenie należności jest zatem zabezpieczeniem przed ewentualnym ryzykiem związanym z transakcją z określonym odbiorcą.

 

Jak działa ubezpieczenie należności?

Poniżej przestawiamy, na czym polega i jak działa ubezpieczenie finansowych należności:

 • na początku analizowana jest kondycja finansowa Twojej firmy oraz przede wszystkim kontrahentów, z którymi transakcje mają zostać objętych polisą ubezpieczenia należności,
 • ubezpieczyciele na podstawie wniosku, ogólnodostępnych danych finansowych oraz własnych wywiadowni oceniają zdolność kredytową Twoich kontrahentów, przyznając im (bądź nie) określone limity,
 • jeśli istnieje taka konieczność negocjowane są również limity dla tzw. nienazwanych kontrahentów,
 • ustalana zostaje zryczałtowana składka (finalnie rozliczana pod koniec okresu ubezpieczenia w oparciu o faktycznie zrealizowany obrót) oraz składki dodatkowe (np. za ocenę kontrahentów, windykację, monitoring),
 • ubezpieczyciel monitoruje na bieżąco wypłacalność oraz zdolność kredytową Twoich klientów, w razie konieczności podejmując działania prewencyjne (np. poprzez zmniejszenie lub zamknięcie limitu dla danego kontrahenta),
 • w przypadku braku zapłaty należności w terminie ubezpieczyciel podejmuje działania windykacyjne, a następnie wypłaca Twojej firmie należność z faktury pomniejszoną o udział własny w szkodzie (franszyza).

 

Umowy ubezpieczenia należności – jednostkowe czy generalne?

Tak jak w przypadku m.in. gwarancji ubezpieczeniowych, tak samo w przypadku umowy ubezpieczenia należności można rozważać wykupienie polisy jednostkowej (dedykowanej tylko dla danego kontraktu) lub zawarcie umowy generalnej (na wszystkich określonych kontrahentów w ciągu roku).

To szczególnie istotne zagadnienie dla wszystkich tych firm, które chcą skorzystać z możliwości zabezpieczenia tylko jednego, kluczowego kontraktu – większość ubezpieczycieli podejmie analizę również takiej pojedynczej transakcji, choć bez wątpienia dużo chętniej zawierane są polisy roczne na zdywersyfikowany portfel kontrahentów.

 

Ubezpieczenie ryzyka politycznego

Poza ryzykiem handlowym część ubezpieczycieli ma możliwość ubezpieczenia również tzw. ryzyka politycznego. To objęcie ochroną takich zdarzeń, które są niezależne od kondycji finansowej, a związane z działalnością firmy na określonym terytorium – mogą nimi być m.in. poniższe sytuacje:

 • siła wyższa (np. wybuch wojny, strajki, trzęsienie ziemi, powódź),
 • zmiana przepisów w kraju dłużnika (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • zmiana przepisów w kraju ubezpieczyciela (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • moratorium (czyli zawieszenie umów / wstrzymanie wymagalności należności przez organy państwowe, którejś ze strony umowy).

 

Jakie elementy wpływają na składkę?

Oto, jakie elementy przekładają się na wysokość składki:

 • skala działalności Twojej firmy, przychody zgłoszone do ubezpieczenia – wchodzą w grę zarówno małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, jak i duże zakłady;
 • terminy płatności stosowane w obrocie gospodarczym z Twoimi kontrahentami,
 • ilość i jakość kontrahentów objętych polisą,
 • wysokość limitów przyznanych kontrahentom nazwanym i nienazwanym,
 • wysokość udziałów własnych w szkodzie po stronie Twojej firmy,
 • struktura geograficzna działalności,
 • dotychczasowa historia ubezpieczenia w oparciu m.in. o strukturę należności przeterminowanych z podziałem na okres przeterminowania,
 • liczba i częstotliwość wystawiania faktur.

 

Ubezpieczenie należności, a broker ubezpieczeniowy

W przypadku ubezpieczenia należności handlowych, tak jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia dla firmy warto mieć wsparcie profesjonalnego pośrednika. Nasza znajomość rynku, możliwość szerokich negocjacji, kontakty z instytucjami, doświadczenia szkodowe – to są elementy, które pozwalają na dużo bardziej świadomy wybór najkorzystniejszej oferty konkretnie dla Ciebie.

 

Kontakt

Masz dodatkowe pytania związane z tym tematem?

Poszukujesz ubezpieczenia należności / kredytu kupieckiego?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: