Blog

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy Ubezpieczenie majątku firmy może zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla mienia tj.:  budynki, budowle (zarówno własne, jak i wynajmowane), maszyny, urządzenia, wyposażenie (również leasingowane, dzierżawione), sprzęt elektroniczny, pomiarowy, nakłady adaptacyjne (np. poniesione w wynajmowanym lokalu), środki obrotowe (m.in. magazyn, półprodukty), mienie osób trzecich (np. przechowywane, czy znajdujące się w obróbce), mienie pracownicze. Można zatem […]

Gepardy Biznesu 2020

Jako spółka zostaliśmy laureatami “XV edycji konkursu Gepardy Biznesu”. Magazyn “Europejska Firma” docenił dynamiczny rozwój naszej firmy w 2020 roku. Dziękujemy!   Chcesz dobrze ubezpieczyć firmę? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy w ciągu 24h:

Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy Jedną z najbardziej kluczowych polis w każdej firmie powinna być polisa odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mienia, produktem wprowadzanym na rynek – czyli tzw. ubezpieczenie OC firmy. Dlaczego “OC na firmę” jest tak istotne? Z jednej strony często owe ubezpieczenie jest niezbędne do startowania […]

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

Wiele dziedzin nauki podejmuje się próby zdefiniowania pojęcia ryzyka, jednak na potrzeby niniejszego artykułu przytoczyć należy przede wszystkim definicję ekonomiczną:   Ryzyko  – prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku […]

Prawne aspekty ubezpieczeń

Ubezpieczenie oznacza stosunek prawny pomiędzy: – Towarzystwem ubezpieczeń (zwanym „Ubezpieczycielem”) – podmiotem przejmującym ryzyko za ustaloną składkę, – Ubezpieczającym – podmiotem finansującym składkę, – Ubezpieczonym – podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową. (dla przykładu: firma, która ubezpiecza swój własny majątek jest jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym podmiotem na polisie).   Istotą ubezpieczeń jest zatem przejęcie przez Ubezpieczyciela umówionego […]

Przebieg umowy ubezpieczenia

Przebieg umowy ubezpieczenia można podzielić na następujące etapy: 1) ocena ryzyka, 2) ustalenie składki i zakresu ochrony, 3) zawarcie umowy ubezpieczenia, 4) ochrona ubezpieczeniowa, obowiązki umowne stron, 5) wypadek ubezpieczeniowy, zgłoszenie szkody, 6) likwidacja szkody. (opracowanie własne na podstawie źródła: „Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej” Ilona Kwiecień, CH BECK, str. 130)   Powyższe etapy […]