Grupowe ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie z tytułu nieszczęśliwych wypadków dla pracowników

grupowe ubezpieczenie nnw

Grupowe ubezpieczenie NNW – od nieszczęśliwych wypadków

W świadomości większości z nas grupowe ubezpieczenie zostało zakorzenione z ubezpieczeniem na życie (tzw. popularnie „grupówką”). Obok ubezpieczenia na życie, w formie grupowej można kupić również ubezpieczenie z tytułu nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).

 

Czym różni się grupowe ubezpieczenie NNW od tzw. grupówki?

 • ubezpieczenie grupowe na życie największy nacisk kładzie na zabezpieczenie uposażonych po śmierci, natomiast grupowe ubezpieczenie NNW nie obejmuje ryzyka śmierci naturalnej (ustawowo jest to inny dział ubezpieczeń),
 • ubezpieczenie grupowe na życie ma najczęściej mocno rozbudowany zakres min. o urodzenie dziecka, śmierć rodzica/teścia/dziecka, poważne zachorowania, natomiast grupowe ubezpieczenie NNW kładzie nacisk na świadczenia związane z wypadkami jak śmierć, uszczerbek, pobyt w szpitalu itp.,
 • ubezpieczenie grupowe na życie ze względu na większe prawdopodobieństwo realizacji świadczeń ma wyższe składki (średnio 40-60 zł miesięcznie za osobę), podczas gdy grupowe ubezpieczenie NNW ze względu na ograniczony do zdarzeń „wypadkowych” zakres można wykupić już od ok 100 zł rocznie za osobę,
 • w przypadku ubezpieczenia grupowego na życie ubezpieczyciel kalkuluje składkę głównie w oparciu o średnią wieku grupy, za to w przypadku grupowego ubezpieczenia NNW największy wpływ na składkę ma branża w jakiej funkcjonuje dana zbiorowość osób,
 • przystępując do ubezpieczenia grupowego na życie często (przy pierwszej polisie) wymagana jest ankieta dotycząca stanu zdrowia, podczas gdy grupowym ubezpieczeniem NNW można objąć najczęściej wszystkie chętne osoby bez względu na stan zdrowia czy wiek,
 • ze względu na swoją popularność ubezpieczenie grupowe na życie zwyczajowo finansują sobie pracownicy (z własnych środków), natomiast grupowe ubezpieczenie NNW dużo częściej jest finansowane przez pracodawcę (np. ze względu na wymogi kontrahenta co do ubezpieczenia pracowników w ramach realizowanego kontraktu).

 

Dla jakich grup zawodowych można wykupić grupowe ubezpieczenie NNW?

Nasze doświadczenia pokazują, że nie ma grupy zawodowej, dla które niemożliwe byłoby znalezienie dobrego grupowego ubezpieczenia NNW. Oczywiście są towarzystwa ubezpieczeniowe, które np. nie ubezpieczają górników czy sportowców, tym samym konieczne jest szerokie badanie rynku. Aktualnie najczęściej tą formą ochrony ubezpieczeniowej obejmowani są:

 • pracownicy kopalni (bez takiej polisy nie zjadą „na dół”),
 • pracownicy budowlani (ze względu na wysoką świadomość pracodawców co do „wypadkowości” w tej branży lub ze względu na wymogi kontraktów),
 • zawodowi sportowcy (w przypadku tej grupy zawodowej wypłaty odszkodowań są na porządku dziennym, tym samym składki są zdecydowanie wyższe),
 • uczniowie, studenci, nauczyciele (w części szkół do dzisiaj przyjmuje się, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie do sfinansowania przez rodziców),
 • uczestnicy wyjazdów zagranicznych (często tego typu polisy organizują biura podróży),
 • uczestnicy imprez masowych / kulturalnych (takowe rozwiązania funkcjonują zwyczajowo jako bezimienne polisy).

 

Zakres grupowego ubezpieczenia NNW

Najczęściej spotykanymi świadczeniami w ramach polisy od nieszczęśliwych wypadków są:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • uraz niepowodujący uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowite trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwała niezdolność do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • czasowa niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • ugryzienie przez kleszcza,
 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty nabycia protez itp. w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego dla inwalidy po nieszczęśliwym wypadku,
 • koszty rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • assistance medyczny w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Kontakt

Masz dodatkowe pytania związane z tym tematem?

Poszukujesz ubezpieczenia grupowego NNW dla Twoich pracowników / klientów? Broker ubezpieczeniowy w Katowicach pomoże zadbać o najlepsze ubezpieczenie dla Twojej firmy.

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: