Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
ubezpieczenie od kradzieży

Dla uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji, warto zadbać o ubezpieczenie swojej firmy od kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Dzięki temu w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, której następstwem są straty finansowe przedsiębiorcy, może on odzyskać stracone pieniądze. W poniższym artykule przybliżamy, czym jest ubezpieczenie mienia, komu szczególnie je polecamy i jakie zalety ma to rozwiązanie.

 

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mienia co do zasady dotyczy posiadanej własności. Jeśli chodzi o konkrety, ubezpiecza się między innymi:

 • przedmioty należące do pracowników, zwyczajowo znajdujące się w miejscu pracy, takie jak np. odzież oraz obuwie,
 • rzeczy osób trzecich — szczególnie polecane firmom, które zajmują się naprawianiem, remontowaniem, przechowywaniem lub sprzedażą,
 • gotówkę, czeki oraz inne wartości pieniężne,
 • towary,
 • surowce i półprodukty,
 • wyroby gotowe oraz te, które znajdują się w toku produkcji,
 • części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, aparaty oraz innego rodzaju wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach firmowych.

Oczywiście powyższe wskazania to tylko przykładowe mienie, które może podlegać ubezpieczeniu. Najlepiej negocjować z ubezpieczycielem indywidualne warunki współpracy, aby idealnie dopasować polisę do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

 

W jakich sytuacjach warto ubezpieczyć firmowe mienie od kradzieży?

Chcąc się zabezpieczyć przed przykrymi niespodziankami oraz nieprzewidzianymi sytuacjami, należy zawczasu ubezpieczyć mienie firmowe od kradzieży. Ubezpieczenie mienia polecamy w zasadzie każdej firmie. W czasie prowadzenia działalności mogą wydarzyć się różne nieprzewidziane sytuacje mogące powodować straty. Dlatego warto ubezpieczyć firmowe mienie od kradzieży. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia można uzyskać m.in. w sytuacji, w której ktoś dokona kradzieży z włamaniem lub zrabuje (przywłaszczy sobie coś przy użyciu siły, groźby lub wymuszenia) z siedziby firmy mienie należące do firmy lub pracowników. Oprócz tego w niektórych przypadkach można uzyskać odszkodowanie w sytuacji, w której ktoś dokona rabunku w trakcie transportu. Należy jednak mieć świadomość, że uzyskanie odszkodowania jest obwarowane konkretnymi warunkami i konkretnymi zapisami w danej umowie z ubezpieczycielem. Właściwe skonstruowanie umowy to najważniejsza kwestia na etapie wykupywania polisy, od której zależy późniejsze wypłacenie odszkodowania.

 

Jakie są zalety ubezpieczenia firmowego mienia od kradzieży?

Kradzież lub rabunek sprzętu, narzędzi czy też środków obrotowych może powodować ogromne straty w działalności firmy, nie tylko z powodu konieczności odkupienia utraconych sprzętów, ale też ze względu na ewentualne przestoje w działalności przedsiębiorstwa. Dzięki ubezpieczeniu mienia możesz liczyć na szybką wypłatę odszkodowania, co pozwoli Ci na szybkie przywrócenie równowagi w firmie i powrót do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Co możemy Ci zaoferować?

Nasza firma zajmuje się organizacją ubezpieczeń głównie dla średnich firm. Ubezpieczamy podmioty z najróżniejszych branż, w tym z branży medycznej, górniczej oraz budowlanej. Przedsiębiorcy działający w tych oraz innych sektorach są narażeni na straty związane z kradzieżą i rabunkiem. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz ubezpieczyć mienie swojej firmy, skontaktuj się z naszymi pracownikami. Pomożemy Ci wybrać produkt, który będzie najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań. Indywidualne podejście do każdego zlecenia jest naszym priorytetem i pozwala nam na dopasowanie oferty do działalności naszych klientów.

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.