„Szukam ubezpieczenia firmy 2023” – czyli czym kierować się przy wyborze?

broker ubezpieczeniowy katowice

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy może być trudnym zadaniem. Warto wiedzieć, jakie kryteria są istotne przy podejmowaniu decyzji. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę w 2023 roku.

Suma ubezpieczenia jako czynnik kluczowy

Suma ubezpieczenia to jeden z kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Oznacza ona maksymalną kwotę, do której ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody. Maksymalna suma powinna odpowiadać wartości przedmiotu ubezpieczenia, którym może być mienie, ale też choćby ewentualne szkody wyrządzone przez pracowników przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o ubezpieczenie majątkowe w 2023 roku warto wziąć pod uwagę wzrost inflacji, który przekłada się na wzrost wartości posiadanego mienia. Innymi słowy obecnie opłaca się wykupywać polisy majątkowe na wyższą kwotę maksymalną niż w poprzednich latach.

Zakres ubezpieczenia i jak go określić

Kolejnym istotnym elementem jest zakres ubezpieczenia. Odpowiada on za to, jakie ryzyka są objęte ochroną. Przy wyborze ubezpieczenia dla firmy warto pamiętać, że zakres może obejmować różne sfery działalności, takie jak ubezpieczenie nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie firmy na wypadek kradzieży. Dobrze dobrany zakres ubezpieczenia pozwoli uniknąć sytuacji, w której firma nie będzie posiadała odpowiedniej ochrony.

Warto  w tym miejscu podkreślić znaczenie odpowiedzialności cywilnej, której nie można pominąć przy wyborze ubezpieczenia dla firmy w zasadzie bez względu na branżę, w której działa. Chroni ona przedsiębiorcę przed roszczeniami osób trzecich, które doznały szkód w wyniku błędów popełnionych przez firmę. W tym obszarze określenie optymalnego zakresu ubezpieczenia jest trudne ze względu na problematykę z oszacowaniem realnego ryzyka poszczególnych zdarzeń.

Szukam ubezpieczenia firmy 2023 – jak wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe?

Gwarantem jakościowej polisy jest jedynie renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na jego solidność. Niektóre firmy mają lepszą reputację jeśli chodzi o szybkość i sprawność wypłaty odszkodowań czy jakość obsługi klienta. Jednak jak sprawdzić firmę ubezpieczeniową pod tym względem? Pewnych odpowiedzi dostarczają porównywarki ubezpieczeń zawierające opinie klientów. Jednak są to zwykle jedynie ogólne komentarze o wątpliwej autentyczności. Jeśli w Twojej głowie brakuje odpowiedzi na kwestię: szukam ubezpieczenia firmy 2023, zgłoś się do specjalistów od ubezpieczeń. Znamy towarzystwa ubezpieczeniowe i wiemy, którym warto zaufać. Ponadto jesteśmy na bieżąco z ofertami i sytuacją rynkową, dzięki czemu wiemy, co najlepiej wybrać w 2023 roku.

Elastyczne ubezpieczenia dla firmy i inne ważne aspekty

W procesie wyboru ubezpieczenia dla firmy istotne jest również uwzględnienie przyszłości oraz ewentualnego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobrze dobrana polisa powinna być elastyczna i umożliwiać modyfikację warunków ubezpieczenia, tak aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku. Wymienione możliwości są zależne przede wszystkim od warunków ustalonych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nasze doświadczenie pozwala na negocjowanie korzystnych warunków umów ubezpieczeniowych, które wyróżnia między innymi elastyczność.

Ważnym aspektem jest również liczba pracowników. W zależności od tego, jak duża jest kadra, może być potrzebne dodatkowe ubezpieczenie, na przykład od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wpływ na wybór ubezpieczenia ma też forma prawna firmy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności różne mogą być wymagania co do kształtu polisy.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy to istotny element odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę to: suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, liczba pracowników, forma prawna i kilka innych. Przy wyborze warto również zwrócić uwagę na renomę towarzystwa ubezpieczeniowego oraz elastyczność oferowanych polis. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych specjalistów od ubezpieczeń w celu znalezienia idealnej polisy.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.