Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest i jak działa?

Ten post przeczytasz w: 2 minuty

Szacuje się, że każdego roku wysokość odszkodowań wypłacanych w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przekracza 150 mln złotych. Otrzymują je kierowcy, którzy z jakiś powodów nie mogli pozyskać odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Zatem co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Kiedy i jak działa? Sprawdzamy!

UFG – co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Kiedy dojdzie do wypadku, szkody na osobie i w mieniu są pokrywane z ubezpieczenia OC. Jednak co w sytuacji, gdy sprawca wypadku go nie posiada lub uciekł z miejsca zdarzenia? Wtedy kierowca może skorzystać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – UFG.

Jeśli chodzi o UFG: co to jest, to zwykle pierwsze pytanie zadawane przez kierowców po usłyszeniu tego skrótu. Zatem odpowiedzmy jednoznacznie, co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to fundusz gromadzący pieniądze na wypłatę odszkodowania dla kierowców. Wypłata odszkodowania z UFG następuje w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku lub też nie posiada umowy ubezpieczenia OC. W tym drugim przypadku sprawca jest zobligowany do oddania do UFG kwoty odszkodowania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to suma składek, które obowiązkowo opłacają Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Pozyskują na to środki ze sprzedaży polis OC, których jednym ze składników jest zawsze składka na UFG.

Wypłata odszkodowań, gdy sprawca wypadku jest nieznany

W przypadku, gdy nie udało się pochwycić zbiegłego sprawcy wypadku, obowiązują nieco inne zasady wypłaty odszkodowania niż wtedy, kiedy jest on znany, jednak nie posiada ubezpieczenia OC. W takich okolicznościach z polisy UFG posiadanej przez każdego ubezpieczonego kierowcę możliwe jest otrzymanie odszkodowania za szkody na osobie, o ile w wyniku wypadku poszkodowany stał się niezdolny do pracy. Natomiast odszkodowanie za szkody na mieniu są wypłacane pod warunkiem jednoczesnego wystąpienia szkody na zdrowiu powyżej 14 dni.

Co więcej, Gwarancyjny Fundusz Bezpieczeństwa może zmniejszyć wysokość odszkodowania o równowartość 300 euro według aktualnego kursu NBP.

Sprawca bez ubezpieczenia OC

Kiedy sprawca wypadku jest znany, jednak nie posiada OC, zasady przyznawania odszkodowania z UFG stają się dla poszkodowanego zdecydowanie korzystniejsze. W tej sytuacji odszkodowanie za szkody na osobie i na mieniu są wypłacane bezwarunkowo. Co więcej, wysokość odszkodowania nie jest pomniejszana. Większa liberalność w zakresie przyznawanego w tym przypadku odszkodowania wynika z przekonania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, że odzyska środki z racji nałożonego na sprawcę obowiązku spłaty.

Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Wyjaśniliśmy już, co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pozostaje jeszcze wyjaśnić, jak zgłosić szkodę. Otóż nie wymaga to kontaktu z UFG. Szkodę zgłasza się u dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego – wszystkie są zobligowane, aby takie zgłoszenie przyjąć. Następnie specjaliści z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oceniają szkody i przygotowują ofertę odszkodowania. Wysyłają do UFG, po czym Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczenia wypłaca odszkodowanie.

UFG w zastępstwie ubezpieczyciela

Zdarza się to niezwykle rzadko, jednak przynajmniej w teorii możliwy jest upadek Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji dochodzi do przejęcia przez UFG obowiązków ubezpieczyciela. Przez 90 dni od ogłoszenia upadku to UFG pełni rolę ubezpieczyciela i wypłaca ewentualne odszkodowania. W przypadku zapewnianego przez UFG ubezpieczenia wszelkie wysokości polis pozostają takie same.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja stworzona na ratunek kierowcom pokrzywdzonym w wypadkach spowodowanych przez sprawców nieposiadających ubezpieczenia OC lub zbiegłych z miejsca zdarzenia. W każdej z tych dwóch okoliczności warunki przyznawania odszkodowań są nieco inne. Natomiast procedura zgłoszenia szkody pozostaje taka sama i nie różni się niczym od standardowej procedury zgłaszania szkody u ubezpieczyciela.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.