Ubezpieczenie nieruchomości a działalność gospodarcza

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
ubezpieczenia finansowe

Jako przedsiębiorca zapewne chcesz ochronić swoją firmę przed stratami finansowymi. Dobrym krokiem ku temu jest ubezpieczenie mienia firmowego. Jeśli prowadzisz działalność w swoim domu, mienie to prawdopodobnie również się w nim znajduje. Warto zatem ubezpieczyć je, podobnie jak mienie prywatne, od kradzieży i zdarzeń losowych. Jak to zrobić i czy można połączyć to ubezpieczenie z klasyczną polisą mieszkaniową? Wyjaśniamy!

Czy klasyczne ubezpieczenie mieszkania może obejmować mienie firmy?

Zasadniczo odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest twierdząca. Jednak sprawa jest nieco skomplikowana. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na znaczenie tego, jakiego typu działalność gospodarczą prowadzisz.

Jeśli prowadzenie Twojej firmy nie wymaga specjalistycznego wyposażenia, ubezpieczyciel nie powinien stwarzać żadnych problemów, aby rozszerzyć polisę na mienie firmowe, pod warunkiem, że nie występują inne zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności w mieszkaniu. Zatem osoby realizujące usługi księgowe czy udzielające korepetycji nie powinny mieć problemów z ubezpieczeniem mieszkania. Wystarczy poinformować firmę o fakcie prowadzenia działalności w lokalu. Zwykle konieczna może być dodatkowa opłata za ubezpieczenie, jednak nie powinna być wysoka.

Jeśli działalność gospodarcza wymaga specjalistycznego wyposażenia, jak jest choćby w przypadku pracowni fotograficznej, konieczne będzie dokupienie odrębnego ubezpieczenia na to wyposażenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe raczej nie zgodzi się na rozszerzenie standardowego ubezpieczenia mieszkania ze względu na zbyt wysoką wartość mienia firmy. Ewentualnie zaproponuje bardzo wysoką składkę ubezpieczenia. Dlatego jeśli wartość własności Twojej firmy, która znajduje się w mieszkaniu, jest wysoka, raczej będzie trzeba wybrać odrębne ubezpieczenie. Nastręcza to pewnych problemów i wymaga zagłębienia się w oferty ubezpieczycieli. Nie obejdzie się też bez negocjacji z firmą ubezpieczeniową.

Czy przyjmujesz w domu Klientów?

Jedną z kluczowych informacji dla ubezpieczyciela jest to, czy jako przedsiębiorca przyjmujesz w domu Klientów. Obecność osób trzecich w oczach firmy ubezpieczeniowej zwiększa ryzyko wystąpienia szkody, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość składki. W takiej sytuacji szczególnie wskazane jest wykupienie ubezpieczenia OC. Polecamy również ubezpieczenie NNW, choć tak naprawdę przyda się ono każdemu, kto prowadzi firmę w domu.

Negocjacje z ubezpieczycielem

Firmy ubezpieczeniowe stosują zróżnicowane strategie w kwestii ubezpieczania firm prowadzonych w mieszkaniach. Niektóre chętnie rozszerzają ubezpieczenie mieszkania, inne proponują odrębne polisy. Często można też trafić na pewne ograniczenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują polisy na mienie firmowe tylko pod warunkiem, że na działalność przeznaczone jest mniej niż połowa lokalu.

Przed podpisaniem polisy warto dopytać o szczegóły, takie jak te omówione powyżej, a także ewentualne limity wysokości odszkodowań czy ogółem o zakres ubezpieczenia. Aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte, a wysokość składki będzie możliwie najniższa, warto powierzyć kwestię negocjacji doświadczonemu brokerowi ubezpieczeniowemu.

Ubezpieczenie mienia firmowego to dla większości przedsiębiorców oczywistość. Jak widzisz, jest to możliwe również w przypadku prowadzenia firmy w domu. Niemniej kwestia kształtu polisy oraz jej kosztów jest zależna od wielu czynników. Znaczenie ma wybór ubezpieczyciela, a także profil działalności, jaką prowadzisz.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.