Broker ubezpieczeniowy – czym się zajmuje i kim jest?

kancelaria brokerska katowice

Broker ubezpieczeniowy to specjalista, który pomaga klientom w wyborze odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb. Jego rola polega na reprezentowaniu interesów klienta oraz udzielaniu profesjonalnych porad związanych z ochroną majątku oraz ryzykiem.

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność brokerską, czyli pośrednictwo ubezpieczeniowe i dystrybucję. Posiada on odpowiednią licencję, nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz jest wpisany do rejestru brokerów.

Do głównych zadań brokera ubezpieczeniowego należą:

 1. Zebranie szerokiej gamy ofert ubezpieczeniowych,
 2. Doradztwo w zakresie wyboru produktu ubezpieczeniowego,
 3. Identyfikacja ryzyka,
 4. Nadzorowanie procesu uzyskania odszkodowania w razie wystąpienia szkody.

Ważne jest, aby broker ubezpieczeniowy kierował się interesem klienta, a nie własnym zyskiem. Jego działalność jest ściśle określona przez prawo, w tym ustawę z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Wymagania dla brokerów ubezpieczeniowych

Aby zostać wpisanym na listę brokerów, należy spełnić odpowiednie wymagania, takie jak doświadczenie w zakresie ubezpieczeń czy wykształcenie średnie. Ponadto, kandydat musi zdać egzamin państwowy organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wykupić obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Nie może być także karany.

Sposoby wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych

Istnieją dwa główne sposoby wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych:

 1. Kurtaż brokerski – prowizja wypłacana przez towarzystwo od każdego sprzedanego ubezpieczenia. Ten sposób jest najczęściej stosowany na rynku polskim.
 2. Honorarium – wypłacane brokerowi przez klienta, stosowane raczej w innych krajach.

Broker ubezpieczeniowy to ważny partner dla klientów poszukujących odpowiednich produktów ubezpieczeniowych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, broker może pomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania oraz udzielić profesjonalnych porad dotyczących zarządzania ryzykiem.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.