Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

Coraz częściej otrzymujemy zapytania od klientów o ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej. Po wielkim boom instalacji na prywatnych domach przyszedł czas na firmy, które rokrocznie otrzymując wyższe rachunki za prąd szukają możliwości zmniejszenia kosztów działalności.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku przedsiębiorstw może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie wtedy, kiedy instalacja jest o wysokiej mocy oraz została zamontowana na dachu budynku.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych należących do firmy, a konkretnie kształt polisy, zależy od wielu czynników. Dlatego też firmy chcące ubezpieczyć instalacje fotowoltaiczne, powinny bardzo dokładnie czytać wszystkie klauzule znajdujące się w proponowanych im umowach. Mogą się w nich pojawić zapisy budzące wątpliwość. Zawsze lepiej wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed podpisaniem umowy, niż później borykać się z problemami na przykład na etapie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

 

Fotowoltaika w firmie

Nie ulega wątpliwości, że instalacja paneli fotowoltaicznych w przypadku firm ma ekonomiczne uzasadnienie, być może nawet większe aniżeli w przypadku prywatnych osób. Przedsiębiorstwa bowiem są w stanie na bieżąco konsumować wyprodukowany prąd, szczególnie te, które funkcjonują na „dziennej zmianie”.

Wysoka autokonsumpcja sprawia, że wielu firmom może nie opłacać się „oddawanie” prądu do sieci (często nasi klienci decydują się na coraz bardziej popularne magazyny energii). Panele fotowoltaiczne są więc ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na opłacalne gospodarowanie prądem. Jeżeli zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, to koniecznie zapoznaj się z najpopularniejszymi ofertami ubezpieczeń znajdującymi się na rynku.

Oczywiście ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych jest zależne od wielu czynników, wśród których znajduje się m.in. moc instalacji. Jeżeli chcesz ubezpieczyć swoje kolektory słoneczne, zacznij od przejrzenia ofert ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych od wiodących firm świadczących tego typu usługi.

 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Przedsiębiorstwa użytkujące panele fotowoltaiczne mogą ubezpieczyć instalację na dwa sposoby – albo doubezpieczając je w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk albo wykupując dedykowane ubezpieczenie dla paneli PV.

Dedykowane ubezpieczenia dla fotowoltaiki można znaleźć m.in. w ofercie:

 • PZU,
 • UNIQA,
 • WIENER,
 • TUZ.

 

ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

 

Zakres ubezpieczenia fotowoltaiki

Zanim zdecydujesz się na kupno konkretnego produktu, upewnij się, co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, które zamierzasz wybrać. Ubezpieczenie fotowoltaiki w ramach polisy majątkowej firmy od wszystkich ryzyk zapewnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jak już pisaliśmy, w przypadku zakresu ALL RISK, istotne są wyłączenia z ochrony, bowiem to co nie jest wyłączone i stanowi nagłe zdarzenie losowe jest objęte polisą. Przykładowe szkody pokryte z tego typu ubezpieczenia to m.in.:

 • uszkodzenie paneli w wyniku działania gradu, wiatru, deszczu,
 • uszkodzenie paneli przez działanie dzikich zwierząt np. kun,
 • uszkodzenie paneli po pożarze,
 • kradzież instalacji fotowoltaicznej.

Dedykowane ubezpieczenie paneli PV ma sens głównie wtedy, kiedy firma nie posiada innych ubezpieczeń (bo np. jest najemcą budynku) oraz wtedy, kiedy produkcja energii jest na bardzo wysokim poziomie. Dedykowana polisa może bowiem (poza ryzykami, które pokryłaby polisa ALL RISK) zapłacić m.in. za przerwy w dostawie prądu po uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznej.

Możesz również zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia od konkretnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie instalacji OZE, dotyczące produkcji energii elektrycznej, pozwala na uniknięcie konieczności pokrywania niespodziewanych wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi. Pamiętaj, że uszkodzenie fotowoltaiki generuje bardzo wysokie koszty. Bez odszkodowania ich pokrycie może być dla firmy wręcz niemożliwe.

 

Wymagania ubezpieczycieli dla paneli PV

Coraz większa ilość instalacji PV powoduje, że statystycznie pojawia się coraz więcej szkód z nimi związanych (głównie pożarów). Profesjonalne firmy instalujące fotowoltaikę muszą spełnić sporo wytycznych związanych czy to z prawem budowlanym, czy przepisami PPOŻ, tak, aby zapewnić zgodność instalacji z przepisami.

Poza zgodnością instalacji z przepisami, która w ogóle pozwala na odbiór i legalne użytkowanie, ubezpieczyciele często narzucają przedsiębiorcom swoje wymagania, aby objąć panele ochroną ubezpieczeniową. Wewnętrzne statystyki dotyczące szkód, pozwalają im bowiem precyzyjnie rozpisać jakie elementy są istotne, aby instalacja PV była użytkowana bezpiecznie, tym samym najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują m.in.:

 • zdjęć całej instalacji wraz z falownikiem,
 • wglądu w projekt instalacji,
 • informacji na temat firmy instalującej panele (pod kątem certyfikatów UDT oraz referencji),
 • informacji dot. klasy ogniowej instalacji PV (najczęściej rekomendowana klasa A),
 • informacji dot. sposobu izolacji paneli od dachu budynku,
 • informacji dot. odporności na wiatr, śnieg, kulę gradową,
 • przedstawienia opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń PPOŻ,
 • (czasami) przedstawienia projektu budowlanego nawet w przypadku mniejszych instalacji, gdzie projekt nie jest wymagany przepisami prawa,
 • przedstawienia certyfikatów dopuszczenia wszystkich elementów instalacji do użytkowania na rynku polskim / europejskim (najczęściej chodzi o normę PN-EN IEC 61730-2:2018-06),
 • (rzadziej) przeprowadzania regularnych, rokrocznych badań termowizyjnych instalacji.

 

Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej z brokerem ubezpieczeniowym

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Tak w przypadku ubezpieczenia paneli PV, jak i w przypadku każdego ubezpieczenia firmowego, staramy się działać sprawnie, szybko, mając na względzie najlepszy interes naszego klienta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.