Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

Coraz częściej otrzymujemy zapytania od klientów o ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej. Po wielkim boom instalacji na prywatnych domach przyszedł czas na firmy, które rokrocznie otrzymując wyższe rachunki za prąd szukają możliwości zmniejszenia kosztów działalności.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku przedsiębiorstw może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie wtedy, kiedy instalacja jest o wysokiej mocy oraz została zamontowana na dachu budynku.

 

Fotowoltaika w firmie

Nie ulega wątpliwości, że instalacja paneli fotowoltaicznych w przypadku firm ma ekonomiczne uzasadnienie, być może nawet większe aniżeli w przypadku prywatnych osób. Przedsiębiorstwa bowiem są w stanie na bieżąco konsumować wyprodukowany prąd, szczególnie te, które funkcjonują na „dziennej zmianie”.

Wysoka autokonsumpcja sprawia, że wielu firmom może nie opłacać się „oddawanie” prądu do sieci (często nasi klienci decydują się na coraz bardziej popularne magazyny energii).

 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Przedsiębiorstwa użytkujące panele fotowoltaiczne mogą ubezpieczyć instalację na dwa sposoby – albo doubezpieczając je w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk albo wykupując dedykowane ubezpieczenie dla paneli PV.

Dedykowane ubezpieczenia dla fotowoltaiki można znaleźć m.in. w ofercie:

 

ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej

 

Zakres ubezpieczenia fotowoltaiki

Ubezpieczenie fotowoltaiki w ramach polisy majątkowej firmy od wszystkich ryzyk zapewnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jak już pisaliśmy, w przypadku zakresu ALL RISK, istotne są wyłączenia z ochrony, bowiem to co nie jest wyłączone i stanowi nagłe zdarzenie losowe jest objęte polisą. Przykładowe szkody pokryte z tego typu ubezpieczenia to m.in.:

 • uszkodzenie paneli w wyniku działania gradu, wiatru, deszczu,
 • uszkodzenie paneli przez działanie dzikich zwierząt np. kun,
 • uszkodzenie paneli po pożarze,
 • kradzież instalacji fotowoltaicznej.

Dedykowane ubezpieczenie paneli PV ma sens głównie wtedy, kiedy firma nie posiada innych ubezpieczeń (bo np. jest najemcą budynku) oraz wtedy, kiedy produkcja energii jest na bardzo wysokim poziomie. Dedykowana polisa może bowiem (poza ryzykami, które pokryłaby polisa ALL RISK) zapłacić m.in. za przerwy w dostawie prądu po uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznej.

 

Wymagania ubezpieczycieli dla paneli PV

Coraz większa ilość instalacji PV powoduje, że statystycznie pojawia się coraz więcej szkód z nimi związanych (głównie pożarów). Profesjonalne firmy instalujące fotowoltaikę muszą spełnić sporo wytycznych związanych czy to z prawem budowlanym, czy przepisami PPOŻ, tak, aby zapewnić zgodność instalacji z przepisami.

Poza zgodnością instalacji z przepisami, która w ogóle pozwala na odbiór i legalne użytkowanie, ubezpieczyciele często narzucają przedsiębiorcom swoje wymagania, aby objąć panele ochroną ubezpieczeniową. Wewnętrzne statystyki dotyczące szkód, pozwalają im bowiem precyzyjnie rozpisać jakie elementy są istotne, aby instalacja PV była użytkowana bezpiecznie, tym samym najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują m.in.:

 • zdjęć całej instalacji wraz z falownikiem,
 • wglądu w projekt instalacji,
 • informacji na temat firmy instalującej panele (pod kątem certyfikatów UDT oraz referencji),
 • informacji dot. klasy ogniowej instalacji PV (najczęściej rekomendowana klasa A),
 • informacji dot. sposobu izolacji paneli od dachu budynku,
 • informacji dot. odporności na wiatr, śnieg, kulę gradową,
 • przedstawienia opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń PPOŻ,
 • (czasami) przedstawienia projektu budowlanego nawet w przypadku mniejszych instalacji, gdzie projekt nie jest wymagany przepisami prawa,
 • przedstawienia certyfikatów dopuszczenia wszystkich elementów instalacji do użytkowania na rynku polskim / europejskim (najczęściej chodzi o normę PN-EN IEC 61730-2:2018-06),
 • (rzadziej) przeprowadzania regularnych, rokrocznych badań termowizyjnych instalacji.

 

Ubezpieczenie fotowoltaiki w działalności gospodarczej z brokerem ubezpieczeniowym

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Tak w przypadku ubezpieczenia paneli PV, jak i w przypadku każdego ubezpieczenia firmowego, staramy się działać sprawnie, szybko, mając na względzie najlepszy interes naszego klienta.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |