Przykładowe szkody w podmiotach leczniczych

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
przykładowe szkody w podmiotach leczniczych

Przykładowe szkody w podmiotach leczniczych

W niniejszym artykule przytoczymy przykładowe szkody mogące wystąpić w podmiotach medycznych. Materiał ten będzie o tyle wartościowy, iż został oparty o historie faktycznych roszczeń pacjentów, związanych z popełnionymi błędami medycznymi! Całość została przygotowana dzięki uprzejmości Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A., jednego z liderów ubezpieczeń dla branży medycznej w Polsce.

Skoro opisane poniżej przypadki dotyczyć będą błędów medycznych, odnosić się będziemy do zakresu ubezpieczenia OC podmiotu leczniczegoAktualnie zgodnie z ustawowymi wymaganiami podmiot medyczny musi posiadać ubezpieczenie OC na sumę 75 000 € na jedno i 350 000 € na wszystkie zdarzenia w ciągu roku (dotyczy podmiotów leczniczych, które nie prowadzą działalności szpitalnej, np. tylko ambulatorium).

Podmioty lecznicze prowadzące działalność szpitalną (np. chirurgię jednego dnia) są zobowiązane wykupić ubezpieczenie OC z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 100 000 € na jedno i 500 000 € na wszystkie zdarzenia w ciągu roku.

Czy minimalna suma jest wystarczająca, aby pokryć ewentualne roszczenia pacjentów? Sprawdźmy to na poniższych przykładach.

 

Roszczenie dotyczące nowotworu prostaty

 

Roszczenie dotyczące zawału serca

 

Przykładowe szkody w podmiotach leczniczych

 

Roszczenie dotyczące nowotworu szyjki macicy

 

Roszczenie dotyczące ropniaka opłucnej

 

Roszczenie dotyczące ropnia kręgosłupa

 

Podsumowanie

Każda z powyższych historii zdarzyła się na prawdę. Każda z nich jest tragiczna. Mając jednak tę wiedzę jako właściciele / zarządzający podmiotami medycznymi, warto uczyć się na cudzych błędach i… wykupić ubezpieczenie OC na wyższą aniżeli minimalna, sumę ubezpieczenia.

Przemyślamy program ubezpieczenia podmiotu leczniczego zapewnia wsparcie nie tylko w przypadku roszczeń pacjentów, ale również po np. uszkodzeniu sprzętu medycznego czy zalaniu siedziby firmy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi brokerami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń dla branży medycznej.

broker ubezpieczeniowy

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.