Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie sprzętu medycznego

Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk funkcjonuje na polskim rynku od wielu lat. Mimo tego wciąż nie jest powszechnie kupowanym ubezpieczeniem przez lekarzy / właścicieli NZOZ-ów / zarządzających szpitalami (tymczasem takie ubezpieczenia rekomendują nawet Okręgowe Izby Lekarskie).

W niniejszym artykule przedstawimy jak na polskim rynku dobrze ubezpieczyć sprzęt medyczny, zarówno własny, jak i ten w leasingu.

 

Definicja sprzętu medycznego wg ubezpieczycieli

Na wstępie należy zdefiniować pojęcie sprzętu medycznego stosowane przez ubezpieczycieli – jest to kluczowe przed stworzeniem wykazu mienia do polisy.

Jeden z wiodących ubezpieczycieli w branży medycznej stosuje w OWU następujące definicje:

sprzęt medyczny – sprzęt stacjonarny lub przenośny stosowany do diagnostyki medycznej, medycyny estetycznej lub do leczenia (np. sprzęt do dializowania, unit stomatologiczny, komora hiperbaryczna ze sterownikami itd.), w tym urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz endoskopy,

sprzęt elektroniczny – urządzenia stacjonarne lub przenośne, w tym sprzęt medyczny, które zawierają elektroniczne podzespoły (układy scalone, tranzystory i inne elementy półprzewodnikowe nieulegające zużyciu mechanicznemu) przeznaczone do przetwarzania i wizualizacji danych, wykonywania

Takie rozróżnienie na sprzęt medyczny oraz elektroniczny stosuje większość towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego istotnym elementem dobrego ubezpieczenia będzie stworzenie wykazu mienia.

 

Wykaz sprzętu medycznego do ubezpieczenia

Tworząc wykaz sprzętu medycznego do ubezpieczenia należy uwzględnić w tabeli następujące pozycje:

 • nazwa i model sprzętu,
 • data zakupu oraz data produkcji sprzętu (jeśli nie są tożsame),
 • wartość sprzętu z FV (w przypadku ubezpieczenia sprzętu na wartość księgową) lub wartość odtworzeniowa (kluczowa w przypadku np. sprzętu, którego wartość odtworzeniowa jest po latach dużo wyższa niż wartość z FV),
 • informacja czy sprzęt jest użytkowany stacjonarnie czy jest przenoszony pomiędzy np. różnymi lokalizacjami (np. dermatoskop).

Jakie sprzęty medyczne można ubezpieczyć? Będą to m.in.: endoskopy, aparaty USG, tomografydermatoskopy, unity stomatologiczne, spektrometry, biometry, tonometry, lampy, lasery, rentgeny, kompresory, pompy, itd. – słowem, wszystkie sprzęty użytkowane do działalności medycznej.

ubezpieczenie sprzętu medycznego

Czy wiesz, że… ? Czy wiesz, że żadnym problemem nie jest ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego w leasingu na własnej polisie!? Wystarczy jedynie naniesienie odpowiedniej cesji na dokumencie oraz wybór akceptowalnego przez leasing ubezpieczyciela!

 

Zakres ubezpieczenia sprzętu medycznego

Zakres ubezpieczenia sprzętu medycznego obejmuje tzw. wszystkie ryzyka. Sprzęt medyczny można ubezpieczyć również przy ogólnej polisie majątkowej firmy, jako wyposażenie, natomiast wtedy zakres ubezpieczenia ograniczony zostaje do ryzyk nazwanych tj. ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, wichura, grad nawalny, lawina, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, czasami również kolizja czy powódź.

Jako kancelaria brokerska jesteśmy zwolennikami zawierania dedykowanych polis na sprzęt medyczny, które zapewniają dużo szersze pokrycie ochroną ubezpieczeniową w systemie od wszystkich ryzyk.

Jakie szkody zostaną wypłacone ubezpieczając sprzęt medyczny od wszystkich ryzyk, a nie zostaną pokryte ochroną w polisie od ryzyk nazwanych? Poniżej kilka przykładów:

 • upadek sprzętu medycznego podczas operacji / konserwacji,
 • uszkodzenie sprzętu medycznego w wyniku błędów w obsłudze,
 • zalanie sprzętu kawą / herbatą,
 • awaria sprzętu w wyniku dostania się elementu obcego do układu np. chłodzenia,
 • kradzież sprzętu medycznego (w polisie od ryzyk nazwanych konieczna jest klauzula kradzieży),
 • dewastacja sprzętu medycznego (w polisie od ryzyk nazwanych konieczna jest klauzula dewastacji),
 • przepięcie (w polisie od ryzyk nazwanych konieczna jest klauzula przepięć),
 • zniszczenie sprzętu medycznego przez zwierzęta (np. gryzonie),
 • wady materiałowe / konstrukcyjne występujące po gwarancji.

 

Ubezpieczenie sprzętu medycznego – podsumowanie

Ubezpieczenie sprzętu medycznego warto negocjować kompleksowo, razem z pozostałymi ubezpieczeniami majątku firmy (np. budynków) czy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu medycznego.

Do tego typu działań warto zaangażować doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który pomoże skonstruować dobry program ubezpieczenia oraz poprowadzi kompleksowo procesy likwidacji ewentualnych szkód.

Kompleksowe ubezpieczenie podmiotów medycznych/leczniczych jest jedną z naszych specjalizacji, dlatego jeśli poszukujecie Państwo kompleksowej ochrony lub macie jakiekolwiek problemy czy pytania związane z ubezpieczeniami w tego typu jednostkach jak szpitale, kliniki czy NZOZ-y zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach poniższego formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.