Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn (z angielskiego MLOP tj. machinery loss of profits) to produkt, który powinny poznać i w miarę możliwości budżetu wykupić wszystkie firmy produkcyjne, których działalność i możliwość osiągania zysków, zależy od działania konkretnej maszyny lub konkretnych maszyn.

Ile będzie trwało zamówienie, dostawa i ponowne uruchomienie kluczowych maszyn w Twojej firmie jeśli dojdzie do ich uszkodzenia?  Czy w tym czasie zdolności produkcyjne przejmą inne maszyny, czy będzie to „wyrwa” w zysku Twojej firmy? Czy części zamienne do produkowanych na zamówienie maszyn będą dostępne „od ręki”?

 

Kompleksowe ubezpieczenie maszyn

Warto wiedzieć, że kompleksowe ubezpieczenie maszyn może składać się z kilku różnych zakresów ubezpieczenia. Tymi składowymi są:

 • ubezpieczenie maszyny w ramach „ubezpieczenia mienia” – w tej pozycji zakresem ochrony objęte będą szkody spowodowane przez m.in.: ogień, deszcz, wiatr, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek statku powietrznego, grad nawalny, lawinę, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, kolizję, powódź, działanie zwierząt,
 • ubezpieczenie maszyn w ramach „ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń” w tej pozycji zakresem ochrony objęte będą szkody spowodowane przez m.in.: błędy projektowe, konstrukcyjne, wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, błędy montażowe, błędy w obsłudze maszyny, celowe zniszczenie, nadmierne ciśnienie/temperatura wewnątrz maszyny, wybuch fizyczny, implozja, rozerwanie wskutek działania siły odśrodkowej, dostanie ciała obcego do maszyny, niewłaściwe parametry prądu zasilającego maszynę, brak lub niedobór wody w kotłach,
 • ubezpieczenie maszyn w ramach „ubezpieczenia utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn” – tej właśnie pozycji poświęcamy niniejszy artykuł i jak widać, jest to tylko jeden z elementów programu ubezpieczenia firmy, który warto rozważyć posiadając park maszynowy.

 

Zakres ubezpieczenia MLOP

Zakresem ubezpieczenia MLOP objęty jest nieosiągnięty zysk ze sprzedaży oraz konieczne koszty stałe przedsiębiorstwa, wynikające z awarii maszyny bądź maszyn. Jeśli posiadasz w firmie kluczową maszynę, bądź maszyny, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wyniku finansowego firmy, a których ewentualna naprawa po awarii może potrwać dłużej niż kilka tygodni, warto rozważyć wykupienie tego ubezpieczenia.

Posiadanie ubezpieczenia utraty zysku może zwiększyć stabilność finansową przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy wystąpią problemy z maszynami, przedsiębiorstwo może być w stanie szybciej się pozbierać i kontynuować swoją działalność dzięki rekompensacie finansowej od ubezpieczyciela.

 

ubezpieczenie MLOP

 

Przykładowa szkoda

Przytoczymy szkodę, którą w przeszłości likwidowaliśmy dla jednego z naszych klientów. Firma produkująca soki owocowe, posiada dwie kluczowe linie produkcyjne, wykonane na zamówienie przez japońskiego dostawcę. Firma ma zakontraktowaną produkcję soków dla dużego koncernu na najbliższy rok. Jedna z linii technologicznych ulega uszkodzeniu w wyniku błędów w obsłudze, popełnianych przez kilka dni przez nowych pracowników.

Firma wysyła zapytania do wielu serwisów maszyn o jak najszybsze przywrócenie sprawności linii produkcji soków, otrzymując informacje, że najszybsza naprawa wraz z organizacją części z Azji może odbyć się w ciągu 4 miesięcy i będzie kosztowała ok 500.000 zł.

Dzięki ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń firma otrzymuje 500.000 zł odszkodowania na naprawę uszkodzeń, jednak staje przed dylematem realizacji przyjętych zleceń. W ciągu 4 miesięcy, kiedy będzie trwał przestój linii produkcyjnej, firma powinna dostarczyć zakontraktowane soki, a jeśli tego nie zrobi wygeneruje to olbrzymie straty i zachwieje płynnością finansową firmy.

Tutaj z pomocą przyszło właśnie ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn, które klient wykupił po naszej rekomendacji. Chcąc zachować jak najlepsze relacje z dużym koncernem, nasz klient szukał sposobu na realizację jak największej części kontraktu. Obliczyliśmy, że możliwe jest zrealizowanie 70% kontraktu poprzez zlecenie części prac podwykonawcom oraz pracy w godzinach nadliczbowych na drugiej, sprawnej linii. W trakcie negocjacji z ubezpieczycielem przedstawiliśmy taki scenariusz jako minimalizujący wielkość odszkodowania – tym samym ubezpieczyciel miał do wyboru pokryć cały utracony zysk z 4 miesięcy przestoju maszyny albo zapłacić za wynajęcie podwykonawców, pracowników w nadgodzinach oraz wyrównać tylko pozostałe 30% niezrealizowanej produkcji (co w sumie było kwotą kilkukrotnie mniejszą niż 4-miesięczny przestój).

 

Ubezpieczenie MLOP jest zbliżone zakresem do Ubezpieczenia BI
(opisywanego >tutaj<)
Ubezpieczenie MLOP pokryje utracony zysk po uszkodzeniu maszyny,
natomiast ubezpieczenie BI pokryje utracony zysk np. po pożarze budynku.

 

 

Ubezpieczenie MLOP – dlaczego warto wykupić?

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn to istotna forma zabezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować ryzyko strat finansowych wynikających z niedziałających urządzeń. Dzięki temu rodzajowi polisy, przedsiębiorcy mogą działać bez obaw o negatywne skutki awarii, a ich firma pozostanie stabilna i bezpieczna.

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowe ubezpieczenie firm produkcyjnych – jeśli poszukujesz sprawdzonych rozwiązań, w najlepszej cenie skontaktuj się z nami.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.