Historia: jedno OC dla kilku firm

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy

Historia: jedno OC dla kilku firm

Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy, ubezpieczenie OC firmy (ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności) jest jednym z najważniejszych punktów programu ubezpieczenia każdej firmy, czy to produkcyjnej, usługowej, budowlanej, medycznej.

W niniejszym artykule opiszemy historię klienta, dla którego przygotowaliśmy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak obejmując ochroną ubezpieczeniową kilka powiązanych firm, dodatkowe działalności poboczne i co najważniejsze – nie podnosząc składki!

 

Audyt ubezpieczeniowy

Jakiś czas temu zgłosiła się do nas firma z branży produkcyjnej, aby skorzystać z oferowanego przez nas audytu ubezpieczeniowego. Zarządzający przedsiębiorstwem chcieli przeanalizować zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz poszukać ewentualnych oszczędności w płaconych składkach.

Najpierw wykonaliśmy analizę potrzeb klienta, tak jak robimy to każdorazowo z nowym klientem, a następnie przystąpiliśmy do analizy zawartych w firmie ubezpieczeń. 

 

Analiza potrzeb klienta

Analiza potrzeb klienta wykazała, że klient poza główną działalnością produkcyjną (związaną z produkcją kotłów przemysłowych), wykonuje wiele działalności pobocznych, które co prawda nie generują znacznych przychodów, ale implikują możliwość powstania szkód u kontrahentów.

Poza produkcją kotłów firma dokonuje ich montaży, serwisów, modernizacji, przy okazji często wykonując prace budowlane jak np. wznoszenie kotłowni, remonty pomieszczeń itd. Dodatkowo, z racji wolnych mocy przerobowych, zatrudnieni w firmie projektanci przygotowują również projekty dla firm zewnętrznych.

W formularzu klient zaznaczył nam również, że poza spółką z o.o. posiada jeszcze powiązaną działalność gospodarczą oraz zagraniczną spółkę.

 

broker ubezpieczeniowyWięcej na temat ubezpieczenia firm produkcyjnych przeczytasz >TUTAJ<

 

Analiza polis ubezpieczeniowych

Następnie od klienta otrzymaliśmy do analizy ubezpieczenie majątku firmy, ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie mienia zostało dobrze przemyślane – dotychczasowy pośrednik dobrał odpowiednie klauzule oraz wyznaczył sumy ubezpieczenia w oparciu o wykazy środków trwałych. Nasze uwagi były jedynie kosmetyczne.

Ubezpieczenia samochodów zostały zawarte w formie generalnej umowy flotowej – tutaj okazało się, że przy 10 pojazdach użytkowanych przez klienta, korzystniej będzie zawierać polisy bez ramowej umowy flotowej.

Najważniejszym punktem dla klienta była jednak polisa OC działalności – kotły trafiają bowiem do dużych zakładów przemysłowych na całym Świecie, więc ryzyko powstania sporej szkody jest realne, tym samym kluczowe było zarówno ustalenie szczelnego zakresu ochrony, ale również jak najwyższej sumy ubezpieczenia w założonym przez firmę budżecie.

 

Błędy w zawartej polisie OC działalności

Analizując ubezpieczenie OC firmy dostrzegliśmy, że polisa nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową działalności pobocznych wykonywanych przez klienta! Co więcej, powiązane podmioty (tj. działalność i spółka zagraniczna) posiadały niewielkie polisy OC, jednocześnie faktycznie realizując część poważnych prac!

Składka za ubezpieczenie została skalkulowana na rynkowym poziomie, natomiast w związku ze zbliżającą się rocznicą ubezpieczenia przygotowaliśmy zapytanie (konkurs ofert), które trafiło do wszystkich ubezpieczycieli na rynku.

 

Finał historii

Efektem konkursu ofert oraz przeprowadzonych przez naszych brokerów negocjacji była propozycja dotychczasowego ubezpieczyciela, który przystał na wszystkie nasze warunki tj.:

 • doubezpieczenie działalności pobocznych,
 • doubezpieczenie powiązanych firm na jednej polisie,
 • modyfikację treści kilku klauzul.

Wszystkie powyższe elementy nie wpłynęły na wysokość płaconej przez klienta składki! Nasza argumentacja trafiła do ubezpieczyciela – dotychczasowa składka była bowiem realnie pochodną najbardziej ryzykownej działalności tj. produkcji oraz przychodów generowanych przez spółkę z o.o. Tym samym poboczne działalności oraz powiązane firmy zostały doubezpieczone bezskładkowo!

 

Na naszym blogu znajdziesz również inne historie tj.:

20 razy wyższa suma ubezpieczenia w tej samej składce!

6.331 zł oszczędności na polisach majątkowych!

8% niższą składkę… w 24h!

 

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy powinien przeprowadzić jak najlepszą analizę potrzeb klienta – powyższa historia jest tego dobitnym przykładem. Drobiazgowa analiza zawartych polis to jedno, jednak odniesienie ich do realnego zapotrzebowania klienta to drugie, równie ważne zadanie dla brokera.

Niezależnie od tego czy chcesz dokonać z nami audytu ubezpieczeniowego, przygotować szczelny program ubezpieczenia czy po prostu poszukujesz konsultacji – Brokerzy Śląscy pozostają do Twojej dyspozycji.

 

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.